Eftertankar
Jesu dop

I Jesu dop får Jesus en bekräftelse på att han är Guds utvalde. Han har med största sannolikhet vetat om det, med tanke på vad han som tolvåring sa till sina föräldrar när han varit i templet i Jerusalem i tre dagar; ”Visste ni inte att jag måste vara hos min fader?” (Luk 2:49)

Jesu dop verkar vara något annat än det kristna dopet, det verkar även vara något annat än judarnas reningsdop, och det verkar vara något annat än Johannesdopet, som var en förberedelse innan Messias skulle komma samt en omvändelse från synd. Både Johannesdopet och det Kristna dopets innebörd är dop till syndernas förlåtelse, omvändelse, men det finns en skillnad – det kristna dopet är även ett dop till Kristus och därför förbundet med den helige Ande.

Om man i dopet får syndernas förlåtelse, varför måste då Jesus döpa sig? Han är ju syndfri?

Jesus döps inte för sina egna synder utan för alla människors synder, i dopet tar han på sig hela mänsklighetens synd.

I sitt dop bekräftas vem Jesus är, han är den Gud har utvalt. Man skulle kunna säga att här börjar Jesu uppdrag i världen. Han är Guds son, Guds utvalde. Den uppgift som Jesus har leder inte till ära och rikedom på jorden, Jesus är den lidande frälsaren som kommit för att rädda oss från vår synd. Dopet innebar för Jesus att han skulle lida och dö för andras skull.

Om vi är döpta, vad innebär dopet för oss? För mig är det ingen lätt fråga att svara på. Men jag har utifrån söndagens text funderat mycket på mitt dop och kommit fram till vikten av att aktualisera mitt dop ibland – fundera över vad det innebär. Gud har i första hand valt mig och sen har jag valt Gud. I dopet får vi samarbeta och mötas, ansvaret ligger inte endast på Gud utan även på mig som vill leva i mitt dop. Jag är utvald av Gud, det tror jag att alla människor är, och jag har också valt att svara på Guds kallande på mig. Vad gör det med mitt liv?

Mitt dop är för mig ett tecken på att Gud och jag har en personlig relation. Dopet är även en väg in i församlingsgemenskapen och tron. Ett dop är så mycket mer än vad jag skriver här och jag har inte tänkt helt klart kring det. Men något jag tycker är starkt är när man i dopakten, enligt kyrkohandboken för Svenska Missionskyrkan, ofta säger; ”Låt henne leva i sitt dop och växa i tro i din församling ”. Vi har som församling ett gemensamt ansvar att hjälpa varandra att växa i vår tro.

Elin Hermansson


Bor i Stockholm men har rötterna i Skåre, ledamot i SMU-styrelsen, pastorskandidat i Missionskyrkan 
Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och döptes i Jordan av Johannes. När han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. Och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”  

Mark:1:9-11

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan