Eftertankar
Inför domen 

Inför de två sista söndagarna under kyrkoåret ställs vi inför mycket allvarsamma texter. Vaksamhet, väntan och Kristi återkomst aktualiseras. Som om dessa teman inte skulle bli lyssnade till, så återkommer allvaret under adventstiden med den andra söndagen i advent och rubriken: Guds rike är nära.

Dessa tre söndagar brukar innebära låga besökssiffror i våra kyrkor. För en del år sedan gjorde man därför varje år en undersökning just söndagen före Domssöndagen. Då räknades kyrkobesökarna. Förmodligen därför att då är det inga glädjesiffror som kan noteras! 

Hur är det nu med domen? Ja, i ämnet har en del böcker skrivits på sistone. Somliga verkar mena att vi tar domen på för lite allvar.

Jag skulle vilja påstå att den kristna kyrkan generellt sett aldrig tar det kristna livets utmaningar lättvindigt. Som kristna må vi vara glada och lyckliga över nåden att få uppleva oss vara Guds barn. Men sällan att vi skulle kunna anklagas för att vara lättsinniga eller slarviga med våra liv! 

Den globala veckan infaller vid denna tid under året. På 70-talet kallades den för ekumeniska u-veckan. I våra kyrkor i Sverige har vi all anledning att påminna oss själva om den priviligierade situation vi lever i. Världens rikaste nation med möjligheter som folk i andra stater bara kan drömma om. Vi som är rika och skrattar nu har all anledning att vara ödmjuka! 

Vi läser episteltexten för söndagen före Domssöndagen.

Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig.

Filipperbrevet 3:20-21

Jag läser Jesu utsagor i evangelierna och somliga är utan tvekan mycket skarpa. Andra däremot andas möjligheterna att hitta räddningen och bli löst från all skuld. Vid korset sammanfattas alltsammans: försoning utan egen förskyllan. Kristen tros signum!

Mitt i domens söndagar och väntan på befrielsen genom Jesu födelse får vi stanna vid följande text!

Det är Psaltarens hälsning till mänskligheten hämtad från Psalm 139:7-12.

Var skulle jag komma undan din närhet?

Vart skulle jag fly för din blick?

Stiger jag upp till himlen, finns du där, lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand.

Om jag säger: Mörker må täcka mig, ljuset omkring mig bli natt, så är inte mörkret mörkt för dig, natten är ljus som dagen, själva mörkret är ljus. 

Detta är Guds omsorg om oss som författaren speglar.

Varken död eller liv……ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår herre.

Romarbrevet:8:38-39

Vi ber:

Gud, tack för löftet om att vi inte kan falla ur din omsorg.

I Jesu namn får vi leva våra liv och vila i hoppet om en evighet med dig.

Amen

Christina Molin
Pastor i Enebykyrkans församling, Danderyd.


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan