Eftertankar

Hur översätter du tron på Gud?

En av vardagens alla änglar! Mitt i all rörelse vid Karolinska sjukhusets entré stod hon bara framför mig och frågade om hon kunde hjälpa till.

En enkel kvinna i sextioårsåldern. Våra liv strålade samman för några ögonblick en vårvinterdag i år. Hon med rödakorsvästen och namnbrickan väl synlig och jag lite villrådig med ett otåligt syskonbarn i en barnvagn.

Kvinnan var sjukhusvärd. Jag minns inte hennes namn men vet att hon finns där i entrén på Karolinska en dag i veckan. Bara för att finnas till hands för sjukhusets alla besökare.

Förkroppsligande närvaro sade jag till mig själv medan hon tog hand om syskonbarnet Nora när jag uträttade ett ärende.

- Att avstå några timmar per vecka ger många glada stunder sade hon till mig. Visst är fötterna trötta när dagen är slut men i gengäld möter jag många människor, får många samtal. Många kommer hit ensamma. Då finns vi här. Kanske är det viktigaste att lyssna och ibland bara sitta ner med någon när osäkerhet, kanske oro, hopp eller rädsla fyller oss inför eller efter ett läkarbesked…

Handlar det inte om själva kärnan i kristen tro funderade jag medan barnvagnen parerades genom sjukhusets svängdörrar. Uppdraget vi en gång fick av den som själv förkroppsligade Gud för att vi skulle lära känna Guds kärlek.

På söndag är det missionsdagen och frågan utmanar på nytt vad missionsuppdraget egentligen handlar om.

För mig är mission samhörighet och tilltal. Varenda ögonblick, medvetet eller omedvetet svarar eller svarar jag inte på tilltal.

Det är sällan vardagen tvingar till medvetna val eller reflektion men närvaron hos rödakorskvinnan den där marsdagen på Karolinska påminde om en viktig sak.

Det är möjligt att välja hur jag hanterar vanligheten. Ett enkelt möte kan få vardagen att ändra hjulspår så vi sätts i rörelse och närmar oss varandra. Är inte det också vad mission handlar om?

Jag är ganska säker att rödakorskvinnan även den här veckan står på Karolinska. Tror hon har fattat vad Gud vill med oss människor och världen.

Där kärlek sprids blir Gud tydlig. Då behövs inte ord. Ibland räcker det att bara finnas till hands.

Var inte det uppdraget från Gud? Se människan!

Jag funderar hur jag vill översätta det till andra den här veckan. Lite nyfiket undrar jag nog också hur din översättning ser ut…


Elisabeth Lindgren


trivs när jag får upptäcka vär(l)den i livet
 - arbetar just nu som utbildningskonsulent i Missionskyrkan


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan