Eftertankar
Hur kan Gud inte finnas när det sker så mycket gott?

Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän, i någon av städerna i det land som Herren, din Gud, vill ge dig, skall du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder. Nej, du skall öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver. Akta dig för den gemena tanken att det sjunde året, avskrivningsåret, närmar sig, så att du ser med oginhet på din fattige broder och vägrar låna honom något. Då klagar han över dig inför Herren, och du får en synd att svara för. Ge honom villigt, utan att gräma dig över att du ger, ty för detta skall Herren, din Gud, välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig. Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Därför ger jag dig denna befallning: Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land.

Femte Moseboken 15:7-11

Ja, det är höst igen! Nu börjar allvaret efter den sköna sommarens avbrott. För somliga har sommaren varit god och skön. För andra har den varit svår och kanske fylld av vånda. Glada och utvilade efter semestern är bilden vi alla vill ha. Men hösten hälsar oss nu med nya ansatser och en befrielse från alla sommar-kraven.

Valet närmar sig. Femte Mosebokens text är söndagens text från Gamla Testamentet. Uppfordrande och svår att bagatellisera. Hur kan vi som enskilda kristna, som väljare, som kyrka i Sverige ta dessa ord på allvar?

Det sjunde året var i Gamla Testamentets tid ett år då alla skulder skulle avskrivas. Ett friår. Att få en synd inför Herren att svara för! Något mer otidsenligt får vi leta efter! I vår kultur får vi aldrig tillstå att vi har skuld eller känner skuldkänslor för handlingar vi gjort. Det är tabu. Sådana tankar ska suddas bort: inte ska vi behöva känna att vi har ansvar!

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Skriver Paulus i brevet till församlingen i Rom, söndagens brevtext. Romarbrevet 13:8

Detta tal befriar oss och ger oss mod. En undersökning som Ersta Sköndal högskola i Stockholm gjort visar på att ideellt arbete ökar bland svenskarna. Det motsäger påståendet att folk i allmänhet skulle vara egoistiska och inte vilja jobba för den goda sakens skull.

Medmänniskan är temat för söndagens texter. Som kristna har vi en förebild i omsorg och kärlek: den gode herden som går hur långt som helst för det förlorade fårets skull! Inte bara en mil utan hur många mil det än krävs. Tills han finner!

Kanske är det så att människan har ett oförtjänt dåligt rykte? Och att människan skulle vara människans värsta fiende! Det goda på jorden övervinner det onda. Annars vore det outhärdligt att leva.

Biskop Desmond Tutu i Sydafrika har tillsammans med sin dotter skrivit en bok: Om godhet och varför den gör skillnad i världen. Hur kan Gud inte finnas när det sker så mycket gott? Frågar sig författarna. Där får vi landa inför söndagens utmanande texter.

Vi ber:

Gud, ge oss tillit till våra möjligheter.
Lär oss älska varandra så som Du har älskat oss.

Amen


Christina Molin


pastor i Svenska Missionskyrkan, kyrkan i Enebyberg.


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan