Eftertankar 
Goda förvaltare

Goda förvaltare heter det.
Förvaltarskap är högaktuellt denna sommar. Flera länder i Europa och så USA har stora problem med ekonomin.
Det påverkar oss alla.

För svenskar har det varit toppen att semestra i USA. Själva gjorde vi en resa på över 500 svenska mil under en månad på USA:s västkust. Mycket dollar för den svenska kronan. Så klart är det många svenskar som reser dit då!

”Ni klagar över höga bensinpriser” berättade vi för våra amerikanska vänner, ”då skulle ni komma till Sverige: vi betalar dubbelt så mycket!” Häpna blev de minst sagt över det beskedet!
Den ene dignar under penga-bördor, för den andre är det positivt!

Jesus sade till sina lärjungar: ”Det var en rik man som hade en förvaltare, och denne beskylldes för att förskingra hans förmögenhet. Mannen kallade till sig honom och sade: ” Vad är det jag hör om dig? Lämna in dina räkenskaper, du kan inte vara kvar som förvaltare”. Förvaltaren tänkte: ”Vad ska jag göra nu när min herre avskedar mig? Gräva orkar jag inte, och tigga skäms jag för. Jo, jag vet vad jag skall göra så att folk tar emot mig i sina hus när jag mister min tjänst.” Han skickade efter dem som var skuldsatta hos hans herre, en i sänder, och frågade den förste hur mycket han var skyldig. ” Hundra krus olja”, svarade mannen. Då sade han: ” Här är ditt skuldebrev, sätt dig genast ner och skriv femtio.” Sedan frågade han näste  man: ”Och du, hur mycket är du skyldig?” – ”Hundra tunnor vete.” Då sade han: ”Här är ditt skuldebrev. Skriv åttio.”

Och Herren berömde den ohederlige förvaltaren för att han hade handlat klokt. ”Denna världens människor beter sig klokare mot sina egna än ljusets människor gör.”

/.../

”Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

/Lukasevangeliet 16:1-8, 13.

Den rike mannen hade en förvaltare. Liknelsen som Jesus berättar är drastisk och lite märklig. Där målar Jesus med stora penseldrag en bild som ska få oss att tänka till ordentligt.
Slutsummeringen blir att det är svårt att tjäna både Gud och mammon. I västvärlden har vi inga svårigheter att göra det. Många goda kristna är också förmögna. Och vet vad förvaltarskap innebär. Gott förvaltarskap. Det är vi i våra kyrkor mycket glada över. Människor med tillgångar att offra för sina församlingar är de som framförallt betalar både byggnader och anställda. Sedan är allas gåvor viktiga: även den fattiga änkan som bidrar med det hon kan och gör sitt till helheten.

Vi har skrivit några rader om kollekten i vårt senaste Kyrkoblad. Det delas ut i vårt bostadsområde och är därför ett mera ”allmänt” blad och innehåller inga interna upplysningar.
Anledningen är att jag noterat att kollekten – offret  - i gudstjänsten inte alltid är självklart för alla. ”Varför ska vi ge kollekt i kyrkan? Varför måste man ’betala’ när man går till kyrkan?” Vi behöver undervisa om varför vi gör det. Och att delandet är viktigt.

När Missionskyrkans Medarbetarkör gjorde en resa till vår systerkyrka i Indien 2004 så fick vi uppleva detta med delandet mycket påtagligt. En dag besökte vi ett enkelt hem där en storfamilj bodde. Vi fick sitta på golvet i deras enda rum. En enkel andakt med delande av Ordet och bön. Pastor Steven David, kyrkans högste ledare fanns med. En sparbössa stod på en hylla i rummet. Den gick runt bland oss som var församlade. Gåvan i sparbössan skulle skickas till en församling i Sverige. En församling som påbörjat en spännande nystart.
För en svensk kan det verka märkligt att se människorna i denna församling ge till en församling i Sverige. Vilken skillnad på hemmet i slummen i Indien och människors villkor i vårt land! Om vi inte förstått bakgrunden så hade vi haft anledning att skämmas!

Möjligheten att vara med som en jämlike i detta ömsesidiga delande – det är viktigt för självkänslan.
Det är en kristen tanke som vi vet är viktig – men har vi kunnat förmedla den till de kommande generationerna?

Delande eller solidaritet – är grundstenar för våra liv. I världen och i församlingen. När vi läser i Apostlagärningarna om de första församlingarna har vi anledning att rannsaka oss en smula.
Och inte glömma bort vilka välsignelser det kan komma att innebära om vi ger till andra.

Den s.k. ohederlige förvaltaren begrep att vara god mot andra som stod i skuld och hade bekymmer. Hans slughet kunde möjligen hjälpa honom den dag han själv fick ekonomiska bekymmer. Vi vet inte hur det gick för honom. Men han fick beröm av sin arbetsgivare. Och så blev han till ett exempel för eftervärlden. På något sätt kom han nog på fötter igen när han fått stiga ut i mörkret utan arbetsmarknaden. Han tillhörde dem som alltid tar sig fram på något sätt.
Och vi har fått lära oss att trohet mot vår Herre är det centrala i våra liv. Att bli anförtrodd något litet kan vara starten till större uppgifter. Är det inte det vi vill lära våra barn?

Den som är trogen i smått är trogen också i stort, och den som är ohederlig i smått är ohederlig också i stort.

/Lukasevangeliet 16:10

 Christina Molin
Pastor i Enebykyrkans församling, Danderyd 


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan