Eftertankar
Gästfrihet

Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.    Hebreerbrevet 13:2-3

Folk är det viktigaste för oss alla! Men folk är likaså det största bekymret vi har! Att umgås med andra ger oss den största glädjen. På samma gång är det också det mest besvärliga vi har.

Visst är det märkligt?

Utan de nära och älskade personerna i våra liv vill vi inte leva. Samtidigt så är det andra människor som oroar oss och ibland gör oss missmodiga. På en öde ö vill vi inte vara. Men somliga i vår omgivning ville vi gärna undvika. Om vi bara kunde!

Samliv är svårt. Och det är också en källa till glädje.

Temat Att leva tillsammans hette tidigare Våra hem. En vidgning av ämnet kan vi säga har skett.

Gästfrihet är en dygd menar Hebreerbrevets författare. Så får vi också en uppmaning att gå utanför hemmets dörr och tänka på de fängslade och misshandlade. Nu räcker inte bara goda tankar och förböner. Besök och kanske arbete för att förhindra fängslande och misshandel av människor går i linje med denna text. Jag minns så väl den artikel i morgontidningen i början av 70-talet som väckte mitt intresse för Amnesty Internationals arbete. En man satt fängslad för sina åsikters skull någonstans i världen. Han fick reda på att hans fall var uppmärksammat av just denna organisation. Det gav honom styrka att härda ut. Hur mycket kan inte andra människors stöd ge mod till de modfällda! Och kraft till de kraftlösa!

Vänskap, kärlek och omsorg är den röda tråden genom textvalen för kommande söndag. Ruts trohet till sin svärmor Noomi. Jesu vänner i hemmet dit han ofta återvände: hos Lasaros, Marta och Maria i Betania. Och tillgivenheten mellan Tobias och hans svärföräldrar i Tobits bok.

För unga människor idag är vänner det viktigaste som finns. Släkt och familj är ett mera sårbart ämne: där finns många gånger komplikationer i form av svartsjuka, rivalitet och misshälligheter.

Bönen 961 i Psalmer & Sånger går rakt på sak och börjar så här:

Du, Gud,
som skapat oss till gemenskap
och gett oss åt varandra.
Tack för gemenskap
som ger glädje och styrka.
Hjälp oss i relationer som vållar
bekymmer och sorg.

Du som är källan till kärlek
och fred,
Fader, Son och Ande,
låt vårt liv med dig
bli till glädje och frälsning
också för dem
som står oss nära.


AMEN


Christina Molin

Pastor i Svenska Missionskyrkan, Kyrkan i Enebyberg.


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan