Eftertankar
G – som i Gemenskap

Vi satt för att ha de där sista samtalen man har med konfirmanderna. Då man möter dem en och en. Frågar om undervisningen, om de förstått, om de har frågor kvar, om de har trivts och om tron – vad de tänker om Gud.

In kommer en liten, spenslig kille. Han tillhör de mer talföra. En av dem man inte behöver lägga orden i munnen på. Som svarar mer än ”ja” och ”nej”. En intelligent kille, som kunde mycket om kristen tro redan innan, utan att komma från en kyrklig hemmiljö.

Vi går igenom vår mall med frågor. Han är glad. Har tivts med oss och konfirmationsläsningen. Men på frågan om han lärt sig något nytt svarar han (och jag kommer nog att minnas det livet ut): njaeej… inte som så mycket kanske…. men jag hade inte förstått att kristen tro är så mycket gemenskap.

Jag är inte så särskilt förtjust i den här texten. Tycker att Jesus är lite taskig mot sin familj. De kom ju med sin längtan efter honom. Fast han kanske gick ut till dem, kramade om dem, när han hade talat färdigt till de andra…

Men jag anar poängen i det han säger.

Jesus startar ingen församling. Han bjuder in till en Gemenskap. En gemenskap som inte bara är en gemenskap med honom själv, utan en gemenskap av systrar och bröder. Inte en gemenskap som förenas av ett intellektuellt försanthållande -  att Gud finns – utan av att man lever så som Gud vill.

Filmen G skildrar 70-talet. Då ord som just Gemeskap, tillsammans, solidaritet, var viktiga. Då ”vi” var starkare än ”jag”. Sedan kom 80- och 90-talet med Jaget i centrum. Individualism. Konsumism. Privatism.

Min stillsamma undran, när jag läser den här texten, är om jag förstått det den där konfakillen hade fattat? Att kristen tro är SÅ mycket Gemenskap.
      
Andreas Sköldmark


pastor som närvarande jobbar på Wettershus retreatgård

 

Nu kom hans mor och hans bröder. De stannade utanför och skickade bud efter honom. Det satt mycket folk omkring honom, och de sade: "Din mor och dina bröder är här utanför och söker dig." Jesus svarade dem: "Vem är min mor och mina bröder?" Han såg på dem som satt runt omkring honom och sade: "Det här är min mor och mina bröder. Den som gör Guds vilja är min bror och syster och mor."

Mark 3:31-35


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan