Eftertankar
Försonaren


Jesus sa till Nikodemus: ”Sannerligen, jag säger dig: det vi vet förkunnar vi, och det vi har sett vittnar vi om, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen. Liksom Mose hängde upp ormen i öknen, så måste Människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom skall ha evigt liv.    Joh. 3:11-15

Vi ska få nya sedlar i Sverige. Det kan inte ha undgått någon!

Sedlarnas bilder är ju ett slags signum för vårt land. Många har varit delaktiga i att ge tips på personer som skulle kunna komma ifråga. Det kan aldrig bli personer som fortfarande lever. Nu har Riksbanken avslöjat vilka som kommer att bli aktuella.

En av de svenskar som på detta sätt blir förevigade var en man som hade ett världsbekant uppdrag: en slags FÖRSONARE kan man säga.

Han skrev en dagbok eller kanske en bönbok som publicerades efter hans död. Och ur den citerar jag:

Gud dör inte den dag vi ej längre tro på en personlig gudom, men vi dör den dag livet för oss ej längre genomlyses av det ständigt återskänkta undrets glans från källor bortom allt förnuft.

För denna bok Vägmärken blev Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare hånad. Den utkom alltså postumt 1963. Men han började skriva redan 1925. FÖRSONAREN är temat för enav Fastetidens söndagar. Försonaren, inte försoningen handlar det då om. Jesus Kristus, Guds son är som alltid för vår tro den centrale. Vi är namngivna efter Kristus, döpta in i honom till gemenskap och efterföljelse. Nikodemus var en farisé och han var medlem i det judiska rådet. Han besökte alltså Jesus i hemlighet nattetid och han stod senare upp till Jesu försvar när fariséerna ville arrestera Jesus. Efter korsfästelsen tog Nikodemus med sig kryddor till balsameringen av Jesu kropp. Han var också han en lärjunge i hemlighet. Precis som Hammarskjöld.

Det här handlar alltså om Nikodemus, en man som var mycket lärd i Gamla Testamentet och övriga judiska skrifter. Han visste bakgrunden till Messias-förväntningarna! Han hade en för-förståelse inför mötet med Jesus. En fast grund av kunskap.

Messias – Människosonen – många namn för den av Gud själv utsände för världen.

Här i vår text finns så den mest berömda versen i hela Nya Testamentet som lyder så här:

Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv.   Joh. 3:16

Det är inte domen som är poängen, undervisar Jesus.

Det är räddningen som är huvudsyftet!

Kristen tro handlar om Guds kärlek till sin skapelse.

Försoningens mysterium är en stötesten för många genom de 2000 årens historia. Påsken är försoningens höjdpunkt och högtid. Utan påsken ingen kristen tro. Utan Kristus - bara tomt, tomt, tomt….. Hur ska vi försöka förklara detta?

Det är en del av hemligheten att det är oförklarligt! Det går inte att förklara! Men vi försöker så gott det nu går! Och det gör vi därför att vi människor är rustade så i vårt förnuft att vi vill ha förklaringar!

Hammarskjöld skriver:

Jag vet ej vem – eller vad – som ställt frågan. Jag vet ej när den ställdes. Jag minns ej att jag svarade. Men en gång svarade jag ja till någon  - eller något.

Från den stunden härrör vissheten att tillvaron är meningsfylld och att mitt liv därför, i underkastelse, har ett mål.

Från den stunden har jag vetat vad det är att ”icke se sig tillbaka”, att ”icke bekymra sig för morgondagen”.

Tron är personlig. Tron är starkare än något annat. Tron är visserligen fastställd i t.ex. vår Trosbekännelse. Men inte desto mindre är den svårfångad och samtidigt dynamisk så tillvida att den växer och utvecklas genom årens gång. Precis som allt annat i våra liv.

Men grunden är densamma.

Jag kan visst känna igen min egen tro sedan jag var mycket liten skolflicka. Min tillit är densamma. Även om min vuxna person nu vet att jag har ingen gräddfil som gäller bara för mig. Jag är underkastad samma faror som alla andra. Samma prövningar och samma slags liv. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är…gav en upplevelse av särställning i universum. Och det är säkert bra att ha en sådan! Som en grund från början. För det lilla barnet. Men innerst inne vet vi samtidigt, att vi är utsatta för alla världens faror – trots att vi tror på Guds omsorg.

Min visshet om Guds omsorg är densamma som när jag gick ensam genom barndomens skogsparti i skymningen om vintern och nynnade Tryggare kan ingen vara än Guds lilla barnaskara för mig själv.

Men…..

Lidandet är invävt i vår tillvaro. Det är ingen förneka. 

Gud är den lidande Guden.

Ingen annan Gud har sår. Ingen annan Gud har identifierat sig med mänskligheten. Och därför är Kristus – inkarnationen – det mest fantastiska som hänt i mänsklighetens historia.

Erik Gustaf Geijer var en svensk diktare under första halvan av 1800-talet som skrev:

”Av den kärlek som går genom världen, föll ock en strimma in i min själ”.

Denne diktare har också skrivit psalmen 140 i vår psalmbok: ”Du bar ditt kors” som har orden:

det intet finns,
som icke vinns
av kärleken som lider. 

Paulus försöker i sina brev att tydliggöra vad den kristna undervisningen går ut på. Han var en lärd judisk man. Precis som Nikodemus var.

Och Paulus försöker att förklara varför man inte alls behöver bli jude för att bli kristen. Och tur är väl det! För oss sentida hedningar, de flesta icke-judar som lever i den postsekulära tiden.

Vi har för övrigt en helt ny era, vi lever i en annan tid som inte liknar någon av tidigare generationers. Vi lever i en tid då alltflera har noll koll på kristen tro. Noll koll! Den generation som nu växer upp domineras av icke-kunskap. Vi kan inte framöver hänvisa till bilder eller scener ur Nya Testamentet och ännu mindre ur Gamla Testamentet. De är okända för folk i allmänhet! Det finns ingen grund att stå på för den generation som växer upp nu. Eller ens för deras föräldrar. Ingen kunskap och därför inte heller några fördomar eller dåliga erfarenheter. Noll koll. Så är fallet. Så var det inte för varken Nikodemus eller Paulus. De hade en bakgrund att bygga på när Försonaren skulle presenteras.

Lagen, Tio Guds bud och undervisningen var vägen till Gud och språngbrädan för den som ville närhet till Gud för den tidens folk.

Men i vår undervisning är det TRON som är i centrum.

Den kristna tron är personlig men också en tro som delas av församlingen, kyrkan genom seklerna. Vi har ett stöd i vår kyrkas tro. Något att hänga upp vår svaga personliga tro och våra tvivlande tankar på. När den ensamma människan behöver hjälp finns den kristna församlingen här. Vi fortsätter att fira gudstjänst. Vi håller ut genom årens lopp. Vi fortsätter att lovsjunga, lyssna, utvecklas och förhoppningsvis växa. Men framförallt fortsätter vi enträget att be.

Be för varandra. Be för vår värld. Be för vår skapelse. Leva i relation till Gud själv genom Jesus Kristus.

Det är kyrkans uppgift. Det är vårt hopp.

Och då får den trötte och modfällde hjälp på vägen att hålla ut, att hitta ny näring, att växa….

FÖRSONAREN - är centralgestalt i passionstidens drama. Det går nu mot slutet. Vägen upp till Jerusalem och till lidandet, korfästelsen, Långfredagens mörker. 

Snart startar den Stilla veckan. Den vecka då somliga förr ansåg att man inte skulle roa sig eller gå bort på bjudning. En vecka av förberedelse för ”den goda fredagen” som den heter på engelska. Fredagen som ger oss insikt om att här gäller det på allvar: Gud älskar världen och går in i lidandet tillsammans med mänskligheten.

Det är inget sockersött evangelium som sätter liksom en ton av positivt tänkande över den bistra tillvaron. Nej, här gäller livets allvar. Döden, våndan, ängslan över utplånandet….allt som är svårt och tungt i våra liv.

Försonaren möter dig och mig, räcker ut handen och visar oss in i en möjlighet att hitta Guds väsen.

Den tre-delade bilden av Guds väsen är en stor glädje för oss kristna. En svårighet för många men en hjälp för oss att ge uttryck för vem Gud är.

Jesus, Guds Son och den helige Ande ger en klarare bild av mysteriet. Det är Gud själv som är Försonaren, Räddaren eller vilket av alla namn vi vill använda.

Försonaren möter oss och blir en möjlighet att förena de oförenliga – Mörkret och ljuset. Ondskan och godheten.

Medlaren kan vara ett annat uttryck för samma skeende. Den som förmedlar en länk emellan eller förbinder motsatser.

Genom teologins historia har denna försoning varit med om många olika vinklingar. Det har t.o.m. funnits en försonings-strid!!!  Men försonarens uppgift har knappast varit omstridd. Det är hur vi ska kunna uttrycka dessa tankar så att folk förstår som varit knepigt.

”Hur Frälsarens lidande och död kan betyda frihet för människan; därom kan olika läror och förklaringar uppställas och det lär ingen mänsklig tanke tillfyllest förstå och tolka. Men att den är vår verkliga tröst och hjälp i själens nöd, det är församlingens samfällda erfarenhet i alla tider” skriver Nathan Söderblom.

Att leva i vissheten att Gud bär oss genom liv och glädje, genom sorger och bedrövelser, genom mörker och ljus, genom alla skiftningar; Det är försoningens hemlighet. Vi behöver inte förklara allt. Vi får vila i trons tillit.

Det berättas att ärkebiskopen Nathan Söderblom som ung student upplevde en tung period i sitt liv. Så fick han en Kristus-upplevelse som gav honom en ny blick på Jesus. En förvandling av hans svårmod och mörkret vändes till ljus.

Påskupplevelser med andra ord.

Så får vi plocka fram våra Kristus-möten och låta påskens drama färga våra fortsatta dagar på jorden. Från mörker till ljus.

En bön av Dag Hammarskjöld ur hans Vägmärken:

Gud,

Giv mig ett rent sinne – att jag må se dig,

Ett ödmjukt sinne – att jag må höra dig,

Ett kärlekens sinne – att jag må tjäna dig,

Ett trons sinne – att jag må förbli i dig.

AMEN

Christina Molin

Pastor i Enebykyrkans församling, Danderyd.


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan