Eftertankar
Födelsedagsfest!

 
Ja, Pingsten är den kristna kyrkans födelsedag. Nu börjar livet för församlingen och för efterföljarna. Den helige Andes kraft och styrka gjorde skillnad: en markering av att nu börjar livet.

Otroligt. De allra lägst stående i dåtidens hierarki lyftes upp. Kristus segrade över döden och därmed förändrades världen. Nu ges en gåva till all jordens folk: Andens närvaro. Alla inkluderas. Det är den kristna trons signum. Var och en som så önskar får ta del av Guds rikes erbjudande: kom och var med!

All världens språk hördes i Jerusalem den här första Pingstdagen – femtio dagar efter Påsken. Visst hade det varit svårt för lärjungarna och alla andra som följt Jesus att förstå vad som skedde i Påskens tumult.
Nu hade en liten tid gått och ännu hade de inte upplevt allt. Detta var bara början. En liten skara blev större. Och nu när bollen börjat rulla så kommer fantastiska ting att ske. Tänk om Jesu vänner varit pessimister: då hade de kanske lagt av redan här. Sagt att det inte var någon idé. Företaget Kristus-efterföljelse kunde ha verkat hopplöst redan från början.

Tvåtusen år senare är den kristna kyrkan spridd i alla länder. På alla språk firas gudstjänst och människor tillber Gud; Fadern, Sonen och Anden denna Pingstdag.
Nya kyrkor formas medan en del gamla har haft sin tid. I perspektivet ett par tusen år så är det inte så konstigt.
Kristi kyrka på jorden kan aldrig dö så länge världen består. Men formerna för våra kyrkor, ordningarna för våra gudstjänster, de skilda språken, seder och bruk som är viktiga för oss; allt sådant kan skifta. Kristus är densamme!

Anden visar oss att vi aldrig behöver uppleva oss övergivna eller glömda. Guds kraft lever och verkar där två eller tre tillsammans möts i den treenige Guds namn.

Hänryckningens tid säger vi ibland om Pingsten. Men Anden behöver inte vara storm och starka upplevelser.
För det mesta är den helige Ande en stilla susning och en vän klapp på kinden. Med andra ord: Andens närvaro är inte så märkvärdig och aldrig att den behöver göra någon rädd.
Guds goda Ande ger trötta ny kraft och inger mod hos de nedtryckta. Du får vara med!
Glöm inte bort att Gud vill dig väl. Vem du än är. Det är inte människor som väljer ut vilka som passar: Guds omsorg och närvaro visar att den som vill är välkommen.
Därför är den kristna församlingen så spännande och alltid nyfiken på framtiden.Christina Molin


pastor i Enebykyrkans församling, Danderyd

Herrens ord kom till Joel:

Det skall komma en tid då jag utgjuter min ande över alla.

Era söner och döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar, era unga män se syner.

Också över slavar och slavinnor skall jag då utgjuta min ande.

Joel 2:28-29

 


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan