Eftertankar
Vårt dop

Söndagen som gick var Heliga trefaldighets dag. Under den kommande tiden i kyrkoåret, Trefaldighetstiden, handlar texterna i stor utsträckning om det kristna livet. Och kommande söndags texter tar upp detta livs början, dopet.

Vad tror vi om dopet? I remissmaterialet för en ny gemensam kyrka kan man läsa följande: Dopet är en helig handling med vatten i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Det sker i tro på Jesus Kristus och är ett tecken på syndernas förlåtelse och förening med Jesus Kristus och Guds församling, lokalt och universellt. Tro, dop och medlemskap i församlingen hör samman. Dopet är ett till sitt innehåll men kan ske på olika sätt. Det kan ske på egen bekännelse eller på kyrkans och föräldrarnas bekännelse utifrån församlingens lokala tillämpning. Dop i en församling är giltigt i hela kyrkan. I församlingen ges tillfälle för dopbekräftelse och dopförnyelse.

Dopet är en helig handling, med sitt ursprung hos Jesus. Att vi över huvud taget finns till beror inte på oss själva, vi har fått livet givet. Och att vi får leva i gemenskap med Gud beror inte heller på oss själva, det har sitt ursprung hos Gud. Dopet är en gåva som vi får ta emot.

Dopet sker i tro på Jesus Kristus. Ibland hör man någon fråga ”Vad är hon döpt till” för att få veta ett barns namn. Men man döps ju inte till ett namn, det är en fråga mellan föräldrarna och Skatteverket. Man döps för att höra till Jesus. Paulus skriver om detta i sitt brev till de kristna i Rom, kapitel 6. Genom dopet dör och begravs vi med Jesus för att också uppstå och leva med honom.

Dopet är ett tecken på syndernas förlåtelse. Att få tvätta sig och bli ren när man varit svettig och smutsig är underbart. Att genom dopet få lämna det gamla och börja om på nytt är också underbart. Tyvärr kan vår gamla människa simma, som någon sa. Därför behöver vi leva i dopet, alltså varje dag påminna oss om dopets mönster som är att lämna det gamla och sträcka sig mot det nya.

Dopet förenar oss med Guds församling. Dopet är personligt men inte privat, det sker inte i skymundan och saknar inte konsekvenser. Vi blir en del av Kristi kropp som i tar gestalt i den lokala församlingen. Ibland tycker vi att den kristna gemenskapen kunde vara bättre men det händer också att vi inser att vore den det skulle vi själva inte platsa.

Mer kan sägas om dopet men varför inte komma till kyrkan på söndag och höra vad som sägs där om dopet? Varför inte läsa Romarbrevet och remissmaterialet för att få en fördjupad förståelse för den rikedom som finns i dopet? Och om ni inte redan har planerat det i din församling kanske ni kan ge tillfälle till dopförnyelse eller dopbekräftelse i söndagens gudstjänst?


P-O Sveder Renklint


Pastor och numera Hemavanbo

   

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan