Eftertankar
Döden mitt i livet


Döden är den företeelse som alla människor tänker på tämligen mycket  – under livets gång. En dag ska vi alla dö, säger den ene. Men alla de andra dagarna ska vi det inte! Svarar den andre.

För att vara en sådan ovanlig händelse så lägger vi ner mycket energi på att fundera över den. Visserligen drabbar oss döden för vår egen del endast en enda gång – men det svåraste med döden är nu inte vår egen död utan andras död. Våra älskade och våra vänner: deras bortgång blir många gånger avgörande för resten av våra liv.

Denna söndag kallas ibland för lilla Påskdagen. Nu får vi läsa texterna som handlar om uppståndelsen och det eviga livet hos Gud mitt i höstens ingång. Varje söndag under året är en påminnelse om Påskdagen. De första kristna började så småningom att övergå från sabbatsfirande av lördagen till att fira uppståndelsedagen som vilodag. Den första veckodagen besegrade Kristus döden en gång för alla. Den första veckodagen blev alltså befäst som vilodag och en ny era startades. Och än i denna dag är söndagen en alldeles särskild dag! Även om det kan tyckas som om IKEA har flera besökare än den lokala kyrkan på söndagen!

En sen kväll lyssande jag med ett öra på tankarna vid dagens slut i radions P1. Talaren förmedlade liten tröst inför nattens vila då han talade om sin dödsångest! Åtskilliga konstnärer har drivits till stor konst genom sin ständiga vånda inför döden. Kan tanken på döden ge oss inspiration? Ja, om vi tänker på den utmätta tiden och försöker ta vara på dagen som nu är; då blir slutet en motivation till att inte slarva med tiden. Och aldrig ta uttrycket: slå ihjäl lite tid! i sin mun.

Detta är den första dagen på resten av våra liv! Låt oss ta vara på den. Vi som vet att vi vilar i Guds hand vill inte vara vårdslösa med tiden. Kanske är det just denna dag ditt fortsatta liv ska bestämmas. På ett eller annat sätt!

Christina Molin


pastor i Svenska Missionskyrkan, Enebyberg


Job sade till Gud:
om du ändå ville gömma mig i dödsriket,
hålla mig dold tills din vrede lagt sig,
glömma mig, men blott för en tid
-kan en som har dött få liv igen? –
då skulle jag hålla ut på min post
tills min avlösning kom.
Du skulle ropa på mig,
och jag skulle svara,
du skulle längta
efter den du skapat.

Job.14:13-15


Dina döda skall få liv igen,
deras kroppar skall uppstå.
Vakna och jubla,
ni som vilar i mullen!
Ty din dagg är en ljusets dagg,
du låter den falla
över skuggornas land.

Jes. 26:19


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan