Eftertankar

Det kompromisslösa Evangeliet

Jag funderar över vad det är som gör att vissa bibetexter blir särskilt kända och uppskattade. Texten om ”Den förlorade sonen” som den oftast kallas hör väl till dessa. Herdepsalmen, psalm 23 hör också dit, berättelsen om Jesus och barnen i Mark. 10:13-16, och många därtill.

Resonemanget om ”favoritbibelställen” har naturligtvis sina fallgropar, Ordet skall läsas i sitt sammanhang. Men faktum kvarstår att några bibelord och bibelberättelser blir särskilt viktiga för många människor. Kanske för att de sammanfattar tron på ett kärnfullt sätt – som Joh 3:16 till exempel.

Ett uttryck som kommer för mig, och som får bli mitt svar på frågan är: ”Kompromisslöst evangelium” Uttrycket bär i sig en skenbar motsägelse. Kompromisslös är den som håller på sina principer, som inte viker undan eller tar hänsyn till situation. Evangeliet är det glada budskapet, det totalt öppna erbjudandet om nåd och förlåtelse. En Gud som likt fadern i berättelsen kommer springande mot oss med öppna armar, trots att all tillgänglig kunskap och allt förnuft talar för att mottagandet borde vara det motsatta. Var det inte Luther som talade om texter som ”driver Kristus”? Något åt det hållet är det.

De människor som jag dagligen möter och arbetar tillsammans med i den fredsbevarande styrkan i Kosovo har ofta en annan bild av kyrkans kompromisslöshet. En bild av - och en förväntan på - kyrkan och kyrkans företrädare som garant och värnare om etik och moral. En nog så viktig uppgift som förtjänar att tas på allvar. Men det kan aldrig, får aldrig bli det första eller det viktigaste. För samtidigt med denna förväntan, uttrycker många en erfarenhet av att inte ”kvala in” i denna de kompromisslösas gemenskap som man tror att den kristna gemenskapen är.

Att låta ett kompromisslöst evangelium komma till uttryck i ett samtal, handlar då om att ta sin utgångspunkt i denna allmänmänskliga erfarenhet av att inte ”kvala in”, och låta evangeliet om Kristus bli svaret.

Ett sådant möte kommer jag att bära med mig från Kosovo som ett gott minne. I en av utlandsstyrkans 4-hjulsdrivna Jeepar inleds ett samtal om tro och religion med utgångspunkt i den religionshistoriska mark som vi rullar på. Vi passerar en av fårhjordarna som är ett ganska vanligt inslag i landskapsbilden. Detta för samtalet in på en annan av kommande söndags bibeltexter som också hör till de mest kända - texten om det förlorade fåret, och om bilden av Gud som herden som söker oss tills han hittar oss. Samtalet tar en sådan vändning att det känns rätt att ta vägen förbi kapellet när vi rullar in på campen.

Som väl är har någon av de tidigare bataljonspastorerna varit ambitiös i beställningen av biblar till Viktoriakapellet. Det finns tillräckligt många att ge bort. De två snoddarna räcker till herdepsalmen och psalm 139. Bokmärket för texten om det förlorade fåret får bli en gammal färdrapport som ligger kvar i bilen. Det lite tokroliga i sammanhanget är att färdrapporter är märkta ”restricted” det vill säga hemligstämplade. Ett hemligstämplat papper som markör för det totalt och kompromisslöst öppna evangeliet om Jesus Kristus.

Ronny Augustsson


Pastor i Svenska Missionskyrkan, under april - november bataljonspastor för den svenska KOFOR-styrkan i Kosovo, KS 17

Han sade: "En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem.

Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd.

Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl.
 
Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom.

Sonen sade: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare: Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. Och festen började.
 
Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Jan kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.

Fadern sade till honom: Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen. 

Luk 15:11-32

Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext

Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan