Eftertankar
Den rätta eller lätta vägen?

Visst är det härligt när livet flyter på, när allt fungerar utan att man behöver anstränga sig? Saker och ting liksom klickar i varann och man behöver inte jobba så hårt för att det skall lösa sig. I det läget är det lätt att tänka, ”så här skulle livet alltid vara”.

Börjar man tänka så är det lätt att det också styr ens val. Utan att man vet hur det går till väljer man oftare den lätta lösningen istället för den bästa eller den man egentligen vet är den rätta. Bekvämligheten blir ens högsta norm. Känner du igen dig? Det gör jag…

Jag är inte ute efter att klandra eller döma. Men om man börjar tänka efter varför man gör si eller så kanske man kan hjälpa sig själv att träffa bättre val. Nej, jag tror inte att livet blir enklare men jag tror att det blir sannare.

Fastan är en tid under kyrkoåret då allvaret i tron står i fokus. Under fastan kan vi välja att avstå från till exempel mat, media eller pengar. Vi gör det för att uppnå något annat som är större eller viktigare för oss och andra, till exempel klarsyn, självrespekt eller närhet till Gud och andra människor. Stillheten, ensamheten, eftertanken och bönen kan hjälpa oss med detta. Då kan vi när det är dags att fira påsk glädja oss över att Jesu liv, död och uppståndelse i någon mån blivit lite synligare också i vårt liv.

Ingen skugga över Petrus, han ville verkligen väl! Inte skulle Jesus välja en så svår väg nu när han hade flyt. Men när Petrus tänkte kortsiktigt hade Jesus ett längre perspektiv. Därför sa Jesus ifrån. Lite väl skarpt kanske men mycket stod på spel.

Ibland måste man gå sin egen väg, oavsett vad andra säger. Man gör det inte för att man älskar problem utan för att uppnå något större på lång sikt. Ibland måste också andra få gå sin egen väl, oavsett vad jag tänker. Därför skall man nog tänka efter innan man avråder andra från att ge sig i kast med det som är svårt, ansträngande eller farligt.

Att gå den rätta vägen i stället för den lätta kan vara en ensam vandring. Då kan det vara en tröst att veta att Jesus gått vägen före, han har också känt hur svår den kan vara. Och han har lovat att vara med alla dagar, inte bara de lätta!


P-O Sveder Renklint


Pastor och numera Hemavanbo

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sade: "Må Gud bevara dig, herre. Något sådant skall aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."

Matt 16:21-23


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan