Eftertankar

Den gudomliga koden

Jag undrar vad Jesus hade för typ av DNA.
Mitokondrie-DNA:t bör han väl ha ärvt från Maria – men Y-kromosomen, varifrån kom den? Vad skulle hänt om lite blod från Jesus hade funnits i vårt svenska PKU-register? Hade vi då kunnat veta något mer om hans identitet?

Det är kanske få bibeltexter som så många har tvivlat på som just Luk 1:34–35. Det ter sig bara alltför fantastiskt. Finns det överhuvudtaget någon modern människa som fortfarande kan tro på det som kyrkan bekänt sig till i årtusenden? Inte ens alla kyrkliga ledare verkar tro att detta kan tolkas bokstavligt.
Men de senaste årens utveckling i bioteknik och egna närmast, mirakulösa upplevelser har fått mig att t.o.m. börja ”tvivla på tvivlet”.

Redan när jag läste kemi i början på 1980-talet lyckades vi sätta in en gen för ett enzym som bryter ner mjölksocker, i en bakterie. Sedan odlade vi upp bakterien och renade fram enzymet och satte det på en kolonn så att vi kunde hälla mjölk genom röret och få ut en laktosfri produkt. Idag kan du köpa industriellt tillverkad låglaktosmjölk i en helt vanlig mataffär.

Jo, men detta är väl ändå ganska långt från att skapa liv – utan traditionell befruktning?

Det dröjde bara till 1997 innan ett skotskt forskarlag lyckades klona ett får. Eftersom cellkärnan hämtats från juvret hos ett vuxet får, gav man den nya genetiskt identiska individen, samma namn som en känd artist – Dolly.
Samma år fick jag som kemist och min fru som laboratorieassistent ett provrörsbarn! Knappast någon vi träffar idag höjer på ögonbrynen åt detta och själva tekniken för in vitrofertilisering (IVF) belönades med Nobelpriset förra året, sedan man säkerställt att dessa barn har en minst lika god hälsa som andra barn och t.o.m. själva kan få barn.

Förra året var också det år då Craig Venter lyckades framställa syntetiskt liv från en genetisk kod i en dator och fyra flaskor kemikalier. Hur vet man att han inte bluffade eller bara ”trodde” att han hade lyckats skapa liv?
För att ”bevisa” att det var hans företag som låg bakom den lilla mikroben skapade han dessutom en ”kod i koden i koden” så att han kunde skriva in alla alfabetets bokstäver, siffror och interpunktioner. Därefter skrev han in namnet på de 46 medarbetare som låg bakom konststycket, och även en webbadress, så att den som knäcker koden kan skicka e-post till en viss adress.

Den som idag lyckas analysera Craig Venters skapelse kan också ”läsa av” tre citat inuti den genetiska koden:
”To live, to err, to fall, to triumph, and to recreate life out of life”
av författaren James Joyce, och
”What I cannot build, I cannot understand”
av fysikern Richard Feynmans men
”See things not as they are but as they might be”
av kärnfysikern och atombombens skapare Robert Oppenheimer.

Idag finns t.o.m. ”biohackare” som beställer hem olika genetiska fragment och i sina hemmalabb experimenterar hej vilt med livets byggstenar. Vem vet vad de skriver in för information i sina små alster.
Om detta redan har hänt, vad kommer då inte att kunna ske i framtiden och hur kan något ske i framtiden om inte universum redan innehåller förutsättningarna för det?

Tre av mänskligheten största frågor är hur uppstod universum, hur uppstod liv och hur uppstod medvetandet?
Nu har astronomer och kosmologer till och med börjat tvivla på om ”big bang” verkligen ägde rum som man tänkt sig traditionellt sedan Hubble upptäckte universums expansion 1929. Det är något som inte stämmer. Det vi kan observera av universum verkar bara vara fyra procent av allt som ”borde finnas” för att få ihop en sammanhängande teori.

Hur kan man då vara så säker på att Lukas evangelium faktiskt inte kan tolkas bokstavligt? Min pappa brukade säga: ”Det är svårt att höra lus hosta som inga bröst har” och menade att vi ibland uttalar oss tvärsäkert om saker vi egentligen inte har en aning om.
Skulle inte händelsen med Maria kunna vara något mer än den rutinmässiga IVF som gav mig och min fru en dotter? Skulle inte Jesus kunna vara något mycket mer avancerat än fåret Dolly? Borde inte Gud vara mycket större än Craig Venter?

Om Gud verkligen är GUD, vad hindrar att universums skapare också kan skapa liv i en kvinna utan man. Skulle inte Guds ande kunna skriva in adressen till sig själv i en unik människa i form av en gudomlig kod? Är det inte så att Jesu blod till sist avslöjade Guds verkliga identitet?

 


I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.”
Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.”
Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.”
Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.”
Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.”
Och ängeln lämnade henne.

Luk 1:26-38


Per-Daniel Liljegren

Styrelsesuppleant i Svenska Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt, skolchef i Sorsele kommun men bor i Storuman. Vill vara en resurs för distriktet. Skulle vilja utvecklas som amatörprofet.


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan