Eftertankar

Den gode konduktören

Under snart sju år har jag pendlat mellan Huskvarna och Stockholm. Det har blivit några timmar på tåget och ett antal konduktörer. De allra flesta konduktörer är trevliga och hjälpsamma, någon enda sur och otrevlig (vi har väl alla våra dåliga dagar). Det är särskilt en trevlig konduktör på Vättertåg jag har lagt märke till.

Förutom ”Får jag besvära om biljetterna” säger han ofta ”God morgon/God kväll”. När han fått se biljetten tackar han artigt och ler vänligt mot oss passagerare. Jag hörde en gång ett par medpassagerare säga till varandra: ”Han måste ha hamnat på rätt plats i livet!”.

En kväll på sista tåget från Nässjö satt det en ung tonårstjej i samma vagn som jag. När den trevlige konduktören (jag vet inte vad han heter) kom fram till henne hade hon trassel med sin biljett. Det visade sig att hon hade missat ett tidigare tåg och skulle på grund av detta inte kunna ta sig hem. Konduktören lyssnade men sa inget utan gick vidare. Efter en stund kom han tillbaka och berättade att han ringt och kollat upp vilka alternativ hon hade att ta sig hem och att han hittat en resväg för henne. Självklart blev hon glad och tackade. Konduktören hade inte behövt göra detta, det var inte hans ansvar, men ändå såg han till att hon kunde ta sig hem. Om jag hade varit tjejens pappa hade jag nominerat konduktören för Nobels fredpris eller nåt´!

Var herdar för den hjord som Gud har anförtrott er och vaka över den, inte av tvång utan självmant, så som Gud vill, inte av vinningslystnad utan av hängivenhet. Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.

Nej, det är inte hämtat från ”Anvisningar för konduktörer” även om man kunde tro att den konduktör jag just berättat om läst detta. Det är hämtat från Petrus första brev, kapitel 5 vers 2 och 3. Petrus vänder sig till de äldste i församlingen, alltså till ledarna, men kan användas som ledstjärna av många fler. ”Hjorden” kan vara en familj, anställda medarbetare, församlingsmedlemmar, gamla på ett äldreboende, passagerare på ett tåg med mera. Ledstjärnor för en ledare är självmant, hängivet och föredöme.

Ett gott ledarskap kommer självmant, ur den egna viljan. Ska man utföra ett uppdrag på ett bra sätt behöver drivkraften vara att man vill. Visst, det är bra att känna att uppgiften är rolig men den drivkraft som håller i långa loppet är övertygelsen om att detta vill jag se förverkligat och därför ställer jag mig till förfogande. Vill man att barn och unga ska kunna vistas i trygga miljöer blir det naturligt att vara till exempel scoutledare.

Av det egna valet följer ofta hängivenhet. Det man på djupet vill, ger man sig lättare hän åt. Då står man ut med både stökiga scouter och knöliga kollegor. Så underbart det är att träffa på människor som ger sig hän åt sin uppgift. Jag hade en lärare i franska på gymnasiet som genom sin hängivenhet gjorde att jag åkte till Frankrike. Tänk att få vara en sådan pastor, scoutledare, mötesvärd och så vidare som genom sin hängivenhet gör att människor vill söka sig till Gud!

Att vara ledare är att vara föredöme. Jag är pappa till tre barn och vet att det är lättare sagt än gjort att vara ett föredöme. ”Pappa, varför kör du i 110 när det bara är 90?” Man misslyckas ibland och konsten är väl att lära sig av sina misslyckanden men inte att fastna i dem. Jag tror att exemplets makt är mycket större än man anar. När chefen pratar med städaren, när pastorn diskar efter kyrkkaffet, när Jesus tvättar sina lärjungars fötter, när konduktören hjälper en tonåring säger det mer än alla ord. Då visar man att man begripit att ledarskap handlar om att tjäna.

På ”den gode herdens söndag” får vi lyssna till texter och predikningar som berättar om hur Jesus frivilligt och hängivet var ett föredöme. Jag undrar hur han hade varit som konduktör…?


P-O Sveder Renklint


Huskvarnabo, pastor och utbildningskonsulent i Missionskyrkan
 


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan