Eftertankar 
Fastetiden

Det är tunga temata under Fastetiden. En förberedelse för det svåraste: lidandet och döden. Kanske behöver vi stanna upp och betänka ”vår egen förestående bortgång” som jag vill minnas att det hette i Svenska kyrkans ord när man bad vid tacksägelsen över de avlidna förr i tiden. Det svåraste är inte alls vad vi vill närma oss. Fastan ger oss ingång i det som vi ofta annars förtränger. 

Är våra gudstjänster för glättiga eller ytliga? Det påstår jag att de inte är. Allvaret finns där inte minst i förbönen och vid tacksägelsen över de bortgångna. Evangelitexterna tvingar oss att gå till botten med våra svåraste tabun.

Flera kvinnor förekommer i evangelietexterna den andra söndagen i Fastan. Modiga, kaxiga kvinnor som ger Jesus svar på tal och som irriterar lärjungarna med sin enträgenhet och sitt mod. De får bli förebilder för oss när vi närmar oss Jerusalem som vi sjunger i psalmen. 

Skolklasser från den närliggande skolan kommer på besök till oss i kyrkan under Stilla veckan. Vi kommer att tala om den judiska påsken – Pésach/hebreiska för ”gå förbi, förskona”, engelskans passover - och den kristna påsken. Bakgrunden hos Mose, slaktandet av Påskalammet, blodet på dörrarna som blev till räddning, befrielsen genom Guds försyn och vandringen tillsammans mot det utlovade landet.

Den kristna Påsken som har sin bakgrund i den judiska – annars kan vi inte begripa talet om offerlammet – Guds lamm - som försonar osv. Döden på Långfredagen och det nya Livet i Påskmorgonens soluppgång.

Efter denna repetition bygger vi så upp ett bord med påskris, påskkärringar, påskägg m.m.

Vad har allt detta med Påsken att göra?

Jo, en hel del om vi funderar noga. Ägget som symbol för nytt liv – gamla ryska sägner om att Kristus föds ur ägget. Sedan kycklingar och höns med självklar koppling till ägg. Tuppen som hörs alldeles före Petrus’ förnekande av sin Mästare.

Riset som användes för späkning i svunna tider – i fastans allvar. Påskkärringen med sin förbindelse med djävulen själv. Årets mörkaste dygn – Skärtorsdag och Långfredag – då ondskan ser ut att ha fått övertaget: då sker färden till Blåkulla i folklig tradition. 

Alltsammans hör samman. Evangeliernas återgivning av påskens händelser och de folkets seder och bruk som burits vidare i generationer. Precis som julen har påsken en mängd tillägg som inte riktigt verkar passa. Men kanske ändå att där finns stråk av samband. Om vi tittar närmare. 

Så får fastan i bästa fall bli en tid av reflektion och stillhet. Vår tids unga och medelålders kan behöva det. Somliga betalar stora pengar för att hitta stillhet i sina liv. Vi inbjuder till våra gudstjänster där vi får möta Gud i förbön och omtanke, i tilltal från Bibelordet och predikan, i texter, musik och tystnad. 

Det är gratis!

Gud, tack att du möter oss till helande och nytt liv.

I fastetiden och påskens skeenden.

I Jesu namn.

Amen 

Christina Molin
Pastor i Enebykyrkan, Danderyd


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan