Eftertankar
Att leva genom Jesus

I slutet av detta textavsnitt står det: ”Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig.” Ryckt ur sitt sammanhang är denna vers ganska obegriplig. Här krävs förståelse kring Jesu liknelse med bröd och vin – den symbolik som finns i nattvarden. Men det som den här texten fick mig att fundera över var inte hur vida vi ska ”äta” Jesus utan snarare orden ”leva genom mig”.

När jag skriver detta har jag precis varit några dagar på retreat. Där handlade vägledningen/undervisningen om vår relation med Gud. Vi fick undervisning, uppmuntran och utmaning att jobba med vår Gudsrelation. Och retreaten blev för mig en möjlighet att fokusera på min relation till Gud och ge den tid. Det är inte alltid jag ger Gud och mig tid tillsammans, jag är inte den som alltid har ett fungerande personligt andakts-, böne-, och bibelläsningsliv, snarare tvärtom. Men efter dagarna på retreaten bestämde jag mig för att åter igen försöka. Jag vill ha en relation, en gemenskap med Jesus. Att tro på Jesus Kristus är personligt. I bibeltexten står det även: ”Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom.” Jag vill ”förbli i honom”. Men hur lyckas jag med det?

Jag kan väldigt lätt känna ett krav på att jag borde läsa bibeln varje dag etc. Men jag får inte glömma att tron är en gåva, jag får ta emot den gåvan om jag vill, det är ingen som tvingar mig. Jag kan välja att ta emot tron som en gåva. Jag har även ett val att själv närma mig Jesus. Och detta kan ske på olika sätt, genom bön, bibelläsning, i gudstjänsten, i möten och samtal. Vi är alla olika och på samma sätt har vi olika sätt att närma oss Jesus på och olika sätt som Jesus närmar sig oss på.

På retreaten fick vi några tips som du kan pröva om du vill:
• Hitta en plats hemma, där du kan ha din andakt.
• Om du inte redan har – skaffa dig en rutin för din personliga andakt, bön, och bibelläsning. Det är viktigt att börja i det lilla, inte tänka att du skall be och läsa bibeln i en timme per dag om du inte är van, utan kanske snarare tio minuter.
• Testa vad som är ditt sätt att försöka lyssna på vad Gud vill säga dig. Kanske är det genom att lyssna på musik, genom att själv sjunga, i tyst bön, i skrivna böner, genom att måla, när du läser bibeln…

Jag har nu varit hemma i vardagen några veckor efter retreaten och jag har inte lyckats ha min personliga andakt varje dag. Men jag tänker inte ge upp, för jag vill verkligen leva genom Jesus och då är det viktigt att jag inte känner mig misslyckad utan igen och igen tar emot gåvan som Gud har gett mig och oss alla, gåvan att tro och att ha en relation med Gud.

Detta kan vara ett försök att närma sig Jesus, att leva genom honom. Att öva sig på att lyssna på Gud. Jag ska försöka med det här i vår, om och om igen, att få rutin, för att komma ännu närmare Jesus.

Elin Hermansson


Bor i Stockholm men har rötterna i Skåre, ledamot i SMU-styrelsen, pastorskandidat i Missionskyrkan 

 

”Jag är livets bröd. Era fäder åt mannat i öknen och de dog. Men brödet som kommer ner från himlen är sådant att den som äter av det inte skall dö. Jag är det levande brödet, som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet skall leva i evighet. Brödet jag skall ge er är mitt kött, jag ger det för att världen skall leva.”

Judarna började då tvista med varandra om hur han kunde ge dem sitt kött att äta. Jesus svarade:

”Sannerligen, jag säger er: om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den sista dagen. Ty mitt kött är verklig föda, och mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Liksom den levande Fadern har sänt mig och jag lever genom Fadern, skall också den som äter mig leva genom mig. Detta är brödet som har kommit ner från himlen, ett annat bröd än det som fäderna åt. De dog, men den som äter detta brödet skall leva i evighet.”

Detta sa han när han undervisade i synagogan i Kafarnaum.

Joh 6:48-59


Under rubriken Eftertankar finns personliga kommentarer och reflektioner till söndagens bibeltext


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan