Eftertankar
Att böja sig i ödmjukhet

Det var strax före påskhögtiden och Jesus visste att hans stund hade kommit, då han skulle lämna världen och gå till Fadern. ... De hade samlats till måltid, ... Jesus steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet. Sedan hällde han vatten i tvättfatet och började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig. När Jesus kom till Simon Petrus sa denne till honom:” Herre, skall du tvätta mina fötter!”
Johannesevangeliet 13:1 och 4-6

Stilla veckan kallas även för Heliga veckan. Den vecka hela vår tro vilar på. Med början i Fastetidens skiftande temata: mycket av lidande och allvar. Men också avbrutet av Livets bröd och Marie bebådelsedag.

Så läser vi på Skärtorsdagen texterna om det första nattvardsfirandet: Jesu samvaro med sina närmaste. Där finns också texten om hur Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Den texten är inte minst så intressant och alltför litet använd, tycker jag. Fötterna är uttryck för en kroppsdel som sannerligen inte har så hög status! Åtminstone inte nakna och smutsiga av damm. Just därför böjer sig Jesus ner för att tvätta dem. Vid teologiska seminariet i Pune i Indien finns en staty med just de två personerna: Petrus och Jesus. Där knäböjer Jesus för att tvätta Petrus fötter. ”Inte ska väl du…” utbrister Petrus förskräckt!

Den statyn blir en bild av kristen tro som en ödmjukhetens hållning! Den heligaste av veckor går mot lidandet – Långfredagens bittra slut. I sånger och psalmer sjunger vi om Golgata eller Golgota i nyare svensk översättning, platsen där korset stod. Golgata innebär ödmjukhet inför mänsklighetens lidande. Guds son lider. Människorna på jorden lider. Gud blir människa och går in i världens villkor. Därför är svaret på ”varför?” inför jordens många problem en bild av ett kors. Ingen annanstans hittar vi en ”Gud med sår” som Ylva Eggehorn skriver. En Gud som böjer sig ner för att tjäna sin älskade mänsklighet.

Att hitta till Stilla veckans allvar kan vara svårt. Gudstjänsterna vill vara till hjälp att bli stilla och hinna reflektera. Under den vecka som ska bli vårt hopp inför framtiden tvingas vi möta allvaret – först. Sedan kommer en fortsättning! Men alla som sörjt vet att innan man kan hitta sin Påskdag måste man först genomgå Långfredagen. Den går inte att hoppa över.

”Denne eder s.k. Kristus blev vanhedrad och ärelös, så att han t.o.m. hemföll till den yttersta förbannelsen i lagen. Han blev ju korsfäst!” skriver en av antikens författare.

Föreställ dig korset på Golgotas kulle. Ingen vacker syn. Men så är inte alltid vår värld en särskilt vacker plats. Mänskligheten är utmärkt duktig på att hitta förfärliga uttryck för att förnedra och plåga andra. Förunderligt och märkligt. Att möta Guds ögon och ana att vi där – på korset kan finna livet!

Christina Molin


pastor i Enebykyrkans församling, Danderyd


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan