Eftertankar
Advent för Miss-Sionskyrkan?

Plötsligt såg jag henne!
Nej, inte åsnan med sitt föl, som drog fram där i myllret av människor, med mantlar, och en man som satt upp. Nej, jag såg henne, som det antika traktorekipaget kom för att möta.

Jag visste egentligen inte hur hon såg ut men förstod direkt på beskrivningen att det måste vara hon!

Det var om henne profeterna hade talat. Det var för henne allt detta skedde. Det var hon som skulle få det unika erbjudandet om att ingå i en helt ny världsordning.

Skulle hon bli den nya Miss World? Knappt hade jag tänkt tanken förrän jag hörde någon ropa: ”Hallå, Miss Sion!” lite föraktfullt, som om alltihop var en enda stor miss.

Hon fick något obestämt i blicken, en blandning av glädje och osäkerhet. Men han som kom ridande där på gatan drog bara vidare i sakta gemak. Han hade inte satt sig på några höga hästar. Det dög bra med ett enklare transportmedel. Han närmade sig ödmjukt, men ändå målmedvetet, på ett lastdjur.

Var han verkligen kung? I vilket rike då, i så fall? Verkade han inte snarare försvarslös än regeringsduglig?

Några anslöt sig till henne och trodde att detta var det bästa som kunde hända. Andra skakade på huvudet och menade att det var rena galenskapen. Varför ropa ”Davidsson, hjälp oss” efter någon som snarare borde kallas Josefsson?

Kanske kände hon sig tveksam till vad denna nya relation skulle innebära. Kanske undrade hon vad de närmaste släktingarna skulle tycka eller vad resten av världen skulle säga. Det såg ut som hon kämpade med känslor av längtan efter Honom och ängslan inför en oviss framtid.

Nu var han nästan framme. Beslutet var upp till henne.
Skulle hon säga ja, eller nej?

Per-Daniel Liljegren


Ordförande i Svenska Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt, skolchef i Sorsele kommun men bor i Storuman. Skulle vilja utvecklas som amatörprofet

 
Ropa ut din glädje, dotter Sion, jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer till dig.
Rättfärdig är han, seger är honom given.
I ringhet kommer han, ridande på en åsna, på en ung åsnehingst.

Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim, alla hästar i Jerusalem.
Krigets vapen skall förintas.

Han skall förkunna fred för folken, och hans välde skall nå från hav till hav, från floden till världens ände.

Sak 9:9–10


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan