Eftertankar
Var Jesus feminist?


Ibland har jag hört utläggningar över den här texten i ett lätt moraliserande tonfall. Det verkar oundvikligt att läsa verserna 16–19 utan att nämna något om kvinnans liv och leverne och hur Jesus genomskådar henne och vinner någon sorts profetisk poäng. Men forskning om kvinnoroller i det antika samhället och i den tidiga kyrkan visar att den slutsatsen kan vara helt förhastad. Samtidigt häpnar jag över hur oerhört radikal Jesus måste ha varit och hur de första kristna i grunden förändrade livsvillkoren för både män och kvinnor.

Vad har hänt sedan dess? Hur radikal är kyrkan idag? Vilken är vår källa?

Försök, så gott det går, att sätta dig in i situationen under antiken. En kvinna i romarriket var helt beroende av män, först av sin far, sedan av sin man, sin äldste son eller någon annan manlig släkting. Knappt hade hon kommit in i tonåren förrän hon måste lämna hemmet för att inte vara en ekonomisk börda för familjen.

I princip fanns bara tre olika roller – som hon inte kunde välja själv utan berodde på om det fanns någon hemgift eller ej: som hustru, som konkubin (till en eller ett par män) eller som prostituerad. Livet som kvinna var slitsamt, undernäring, malaria och tuberkulos kunde förkorta det avsevärt. Den höga dödligheten i barnsäng gjorde att en man kunde gifta om sig flera gånger, med betydande åldersskillnader mellan man och kvinna som följd. Kejsar Augustus hårda äktenskapslagar gjorde det också omöjligt att leva som änka. Inom två år efter makens död var en kvinna mellan 20 och 50 år tvungen att gifta om sig – om hon själv överlevde: Hälften av de kvinnor som fick uppleva sin 15-årsdag var döda före 40 års ålder, i vissa provinser före 35 års ålder.

Men historien innehåller en överraskande vändpunkt! Mitt i vardagsslitet, i ett mansdominerat och bokstavligt talat livsfarligt samhälle, möter hon, kvinnan vid brunnen, en man som är så totalt annorlunda. Hans liv har också präglats av kejsar Augustus förordningar, redan från födseln. Han kan bli trött och törstig som vem som helst. Han ber henne om en tjänst – men inte i någon av de kvinnoroller hon känner till, och i en situation som är socialt och kulturellt otänkbar för många – men inte omöjlig för honom!

Av alla de män hon har mött som alla har krävt sitt är han den förste att erbjuda henne något som kan ändra på villkor och förutsättningar, baserat på en genialt enkel vattenanalys: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen.”

Vanligt vatten är ett nödvändigt villkor för allt liv – men inte tillräckligt, för att förändra något så grundläggande som relationen mellan män och kvinnor, sociala strukturer, makt och kultur. Rent statistiskt dricker vi säkert flera tusen vattenmolekyler från Jakobs brunn varje dag, utan att det för oss närmare Gud. Hårt vatten tros inte längre ge någon skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom, än mindre kunna ge evigt liv. Jag tror inte ens att tungt vatten och fusion som en ”outtömlig energikälla” kan tillfredsställa människans djupaste behov.

Däremot verkar det faktiskt som om levande vatten hade flera djupgående effekter på människa och samhälle, som inte bara förändrade kvinnan och staden Sykar, utan t.o.m. hela kvinnorollen i den tidiga kyrkan, relationer mellan judar och greker, slavar och herrar.

Vart tog det levande vattnet sedan vägen och dess fantastiska förändringskraft, under de århundraden som följde?

Vi håller för närvarande på att kontrollera vår vattenmätare i kyrkan eftersom vi fått så höga vattenräkningar. Kan det möjligen ha varit läckage någonstans eller är det något fel på själva mätaren eller på tidigare avläsningar?

När jag på liknande sätt ser räkningen för det levande vattnet som Jesus redan har betalat kan jag bli lika frågande: Läcker det någonstans? Hur kan vi få mer av det vatten som upprättar och befriar? Var finns källan?

Mina tankar möter honom så i sista versen: ”Det är jag, den som talar till dig.”


Per-Daniel Liljegren


Ordförande i Svenska Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt, skolchef i Sorsele kommun men bor i Storuman. Skulle vilja utvecklas som amatörprofet

 
Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar, inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen.

En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka.” Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sade: ”Hur kan du, som är jude, be mig om vatten? Jag är ju en samarisk kvinna.” Judarna vill inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne: ”Om du visste vad Gud har att ge och vem det är som säger till dig: Ge mig något att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Kvinnan sade: ”Herre, du har inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” Jesus svarade: ”Den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv.” Kvinnan sade till honom: ”Herre, ge mig det vattnet, så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten.”

Jesus sade: ”Gå och hämta din man.” Kvinnan svarade: ”Jag har ingen man.” Jesus sade: ”Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning.” Kvinnan sade: ”Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget, men ni säger att platsen där man skall tillbe honom finns i Jerusalem.” Jesus svarade: ”Tro mig, kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe honom. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Kvinnan sade: ”Jag vet att Messias kommer” (alltså den Smorde) ”och när han kommer skall han låta oss veta allt.” Jesus sade till henne: ”Det är jag, den som talar till dig.”


Joh 4:4–26


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan