Eftertankar
Att mäta eller möta


Hur lång är Storbritanniens kust egentligen?

På 1940-talet gav olika mätningar helt olika svar – men vilket var korrekt? Inget, visade det sig! Kuststräckans längd beror nämligen på hur lång mätsticka – och hur mycket tålamod – man har. Ju kortare linjal, desto mer inbuktningar kunde man upptäckta och mäta, och desto längre blev den uppmätta sträckan. Matematiker stod inför det kusliga faktum att längden kunde bli oändlig – eller inte ens kunde definieras – om man mätte med en så kort linjal att man kunde gå in i alla detaljer. Resultatet sade mer om måttstock och tålamod – än om den egenskap man försökte mäta.

En sträcka utan längd – som dessutom i varje punkt saknar riktning?! ”Sån’t finns nog inte”, tänkte klassiskt skolade skeptiker, och en dimension på varken 1, 2 eller – utan på 1,25 – vilket struntprat! Men att finnas är inte samma sak som att kunna mätas. Det visar sig t.o.m. att sådana starkt sönderbrutna strukturer, s.k. fraktaler är vanliga i naturen, eller vad sägs om moln, berg, träd, eller rytmen på dina egna hjärtslag?

Om vi nu inte ens kan mäta längden av Storbritanniens kust eller en snöflingas omkrets hur kan vi då mäta något så komplext som en människa?

Vilken måttstock mäter du andra människor efter? Hur pass fina detaljer kan du uppfatta? Hur pass väl känner du alla fakta? Vilket underlag har du för din bedömning? Hur fast är du i omedvetna fördomar om människor med t.ex. annan hudfärg, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller vikt?

Den amerikanske forskaren Anthony Greenwald, professor i psykologi, har utvecklat en intressant metod som avslöjar hela ”bjälklag” av förutfattade meningar vi går och bär på. Trots att han själv utvecklat testet och gjort det många gånger, har det förvånat honom att dessa mönster är så seglivade och svåra att bli av med. Vi är så impregnerade av tankar och föreställningar att vi inte ens märker hur vi egentligen tenderar att handla – innan vi hinner formulera oss politiskt korrekt.

Testet finns på en lång rad språk och även på svenska här. Vågar du testa dig själv? Vågar vi diskutera resultaten i Missionskyrkan och hur de hänger ihop med Jesu bud i Matt 7:1–5? Tänk om vi är hycklare – fasansfulla tanke!

Vad jag förstår, stod ordet hycklare eller ’hypokrit’ i klassisk grekiska, ursprungligen för ’en som svarar’ och senare om personer som uttolkade drömar, reciterade poesi eller uppträdde som talare. Det är väl inget fel i detta?

Men det verkar ha varit i betydelsen ’skådespelare’ det fick sin nytestamentliga dåliga klang av synd och ondska: att bara spela en roll som god men vara någon annan, att använda religiösa traditioner som ett blint manus för att agera utan eftertanke, att låta en påkostad scenografi bestämma mitt handlingsutrymme, att dölja mina sanna motiv under en from falsk förklädnad. Jag har t.o.m. hört ordet ”publiken” användas om deltagarna i en gudstjänst.

Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka att det kanske är just de äkta skådespelarna, de stora konstnärerna och författarna, väl förtrogna med dramaturgiska principer, som skulle kunna lära mig något om att leva autentiskt. Kanske även forskare som Greenwald kan visa mig den bjälke som skymmer sikten. Allra mest tror jag nog att Jesus själv är helt oöverträffad som exempel på hur Guds egenskaper kan ta sig uttryck i en människas liv. Tänk om Guds egenskaper också är oändliga och fraktala…

I mitt pass står det 182 cm men också ”Daniel”, vilket jag är oändligt tacksam för, eftersom det betyder ”Gud är min domare”. Jag tror att jag behöver det som en ständig påminnelse varje gång någon säger mitt namn. Det är varken min eller någon annan människas sak att döma andra. Inte heller behöver jag någonsin känna mig dömd av en annan människa – och inte Du heller!

Per-Daniel Liljegren


Ordförande i Svenska Missionskyrkan i Övre Norrlands distrikt, skolchef i Sorsele kommun men bor i Storuman. Skulle vilja utvecklas som amatörprofet


Döm inte, så blir ni inte dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga – du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga, så kan du se klart och ta bort flisan ur din broders.

Matt 7:1–5

 


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan