Eftertankar
Har herdarna tecknat fallskärmar?

Hos profeten Hesekiel 34:11-12 står det:

Så säger Herren Gud: Jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde.

Men kapitel 34 börjar med att Gud säger till herdarna i Israel:
”Ve Israels herdar som bara vallar sig själva!....Ni vallar inte fåren. Ni har inte hjälpt de svaga, inte botat de sjuka, inte förbundit de skadade.”

Det känns märkligt bekant att läsa Hesekiels ve-rop över dessa som inte tagit sin uppgift på allvar! Fåren blir utnyttjade för profitens skull och inte vallade/vårdade som uppgiften tydligen var från början. Det är bakgrunden till bilderna av den gode herden. I motsatserna kan vi urskilja poängen!

De texter vi läser inför Den gode herdens söndag är alla så välbekanta. Bilden från söndagsskolans plansch (vi som fortfarande minns en sådan uppväxt!) är tydlig och klar med sitt budskap. Den gode herden bär det lilla lammet på sina axlar. Bryr sig om den ende lille stackaren även om alla de 99 andra är i tryggt förvar. Den lille borttappade är den vi minns. Och kunde identifiera oss med.

Bilden av Jesus kan säkert vara identisk med denne väne herde. Och det är inget fel i det. Som barn grubblade jag över den ilska Jesus visade, när han drev ut månglarna ur templet. /Matt 21:12ff.

Och inte minst funderade jag över den Jesus som manipulerar så att de besatta männens demoner beger sig rakt in i svin-hjorden. /Matt 8:28ff. Unga flickor är väldiga djurvänner! Och därför undrade jag över de arma svinen som skulle behöva dö efter att ha rusat som galna ut för stupet.

Bilderna blev kanske för den lilla söndagsskoleflickan i Korsnäs alltför mångfasetterade! Jesus var ingen enkel personlighet. Herde-bilden måste med nödvändighet kompletteras.

Vid hur många dödsbäddar och begravningsgudstjänster jag har använt mig av Psalm 23 vet jag inte! Men de är många.
…din käpp och stav gör mig trygg…..du fyller min bägare till brädden…/Psaltaren 23:4b,5b.

Vi formar själva vår bild av Frälsaren. En påsk då vi sett Jesus-filmen på TV skulle vi diskutera den med konfirmanderna på första lektionen efter lovet.
En av killarna uttryckte sig spontant:
Det bästa med filmen var att Jesus var så lik sig!
Så kan bara den säga som själv är väl bekant med Mästaren!

Den rätte herden använder aldrig begreppet fallskärm. Men han presenterar för oss bilden av en annan slags trygghet. Det finns säkert de som tycker att nåden är alltför generös. Att vallandet saknar gränser. Men de känner i så fall inte Herren!


Christina Molin


pastor i Svenska Missionskyrkan, Enebybergpastor 


Eftertankar 

Förbönskalendern 
Svenska Missionskyrkans förbönskalender innehåller två förbönsämnen för
varje söndag.

Klicka här för
att ladda hem kalendern »Själavård på nätetEn skyddad plats där du i lugn och ro kan dela dina personliga livsfrågor med en erfaren pastor.

Läs mer »


Bönerummet

I bönerummet kan du läsa särskilda förbönsämnen »

För att lägga in egna förbönsämnen måste du vara inloggad i Skutan »


Svenska Missionskyrkan