Missionsföreståndaren och distriktsföreståndarna skriver veckobrevet Tankar från Missionskyrkan.


- Tanken är att vi i de här breven i första hand ska skriva personliga reflektioner och inte informera. Det är spännande att följa debatten i kyrka och samhälle och kan vi, på detta sätt, vara en röst i samtalet som når fram så har vi lyckats, skriver Göran Zettergren.

Prenumerera

Du som vill prenumerera måste först registrera dig på www.missionskyrkan.se/registrera
Gör sedan dina val på
www.missionskyrkan.se/prenumerera 

Du kan också prenumerera på Veckobrev om internationell mission som skrivs av den internationella missionssektereraren, Bertil Svensson och hans medabetare.

I arkivet för Tankar från Missionskyrkan finns veckobrev publicerade 2007 och tidigare.

 


ArkivTaggmoln


Om en kommentar är olämplig skicka ett mail till: blogg@missionskyrkan.se
 

Svenska Missionskyrkan