Sångarförbundets körutskick

Här finner du Körutskicket från Svenska Missionskyrkans Sångarförbund, SMS.

Klicka på det utskick du vill läsa i listan.

För att du ska kunna ladda hem material så snabbt som möjligt, är utskicken komprimerade som pdf-filer. För att läsa pdf-filer behövs programet Acrobat Reader. Om du inte har det kan du ladda hem det från Adobes hemsida. Klicka på symbolen nedan.

Hämta Acrobat Reader 

Prenumerera
Du som vill prenumerera måste först registrera dig på www.missionskyrkan.se/registrera
Gör sedan dina val på
www.missionskyrkan.se/prenumerera

Svenska Missionskyrkan