30 dec 2004

Kära läsare,

Återigen räcker inte orden till för att uttrycka vår smärta, frustration och sorg inför det som skett vid Indiska Oceanen och som drabbat människor både långt borta och människor nära oss. Just nu är ovissheten förlamande för så många i vårt land.

Kanske skulle vi helst vilja blunda och slå dövörat till. Men det får vi inte göra. Vi behöver varandra för att kunna ta oss igenom detta trauma. De som på olika sätt drabbats personligen behöver få berätta om och om igen. Vi andra behöver lyssna och dela smärtan.

Vårt land förenas i en gemensam sorgedag på nyårsdagen. Vi berörs alla av det som hänt. Att tillsammans med andra dela sorg och oro är ett sätt att söka tröst. Våra kyrkor inbjuder till bön, ljuständning och gudstjänster under nyårshelgen.

Gudstjänsten den 2 januari samlar oss under temat ”Ett bönens hus”. Det huset behöver vi besöka.

David skriver i Psalm 28 :1,2
”Till dig Herre, ropar jag. Min klippa, var inte stum! Svara mig inte med tystnad, då blir jag lik den som lagts i graven. Hör hur jag bönfaller dig, hur jag ropar till dig om hjälp och sträcker mina händer mot ditt tempel, mot det allra heligaste.”

David uttrycker i sin förtvivlan det vi upplever dessa dagar. Han sträcker sig mot det allra heligaste, det innersta rummet i templet.

Vi har alla våra innersta rum. Det är vi dit vi söker oss idag. 
 
Mycket av det vi annars menar vara viktigt förbleknar. Den gemenskap vi upplever med andra människor bär oss vidare. Den Gud vi ropar till är en Gud som lider med oss. Mitt i det svåra vill Gud bära oss.

Vi kan påtagligt vara med och stödja de människor och länder som drabbats av katastrofen genom att lämna en gåva.

Du som vill kan sätta in en gåva till Svenska Missionskyrkans katastrofarbete på pg 90 08 24-4. Du kan också använda dig av vår donationstjänst på www.missionskyrkan.se

Vill ni som församling göra en extrainsamling för Missionskyrkans hjälp till de katastrofdrabbade vid Indiska oceanen, kan ni sätta in de insamlade medlen på pg 824-3, ange "Indiska Oceanen".

Varma hälsningar till er alla i en svår tid

Göran Zettergren
Missionsföreståndare
Svenska Missionskyrkan

ps. På www.missionskyrkan.se lägger vi kontinuerligt ut information om hjälparbetet.
  


Andamanerna

Svenska Missionskyrkan