Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
9 september 2005

Kära missionsvän!

Jag befinner mig i Medellin, Colombia, där systerkyrkor och samarbetskyrkor (Förbundskyrkor) i Latinamerika möts till en samling för att samtala om det gemensamma missionsarbetet i Latinamerika.

Från svensk sida samarbetar vi med Evangeliska Förbundskyrkan i Ecuador, men det finns liknande kyrkor också i Mexico, Colombia och Chile. I samarbetet inom den spansktalande federationen finns också kyrkor och församlingar i Argentina, Spanien och spansktalande församlingar inom Evangelical Covenant Church i USA.

Svenska Missionskyrkan samarbetar i Ecuador med Missionskyrkan i Finland och Covenant Church i USA. Här i Colombia samarbetar Det Norske Misjonsforbund med Covenant Church i USA.

En hälsning kommer också från Japan, ett av denna veckas förbönsämnen. Vår missionär Jan-Åke Palmaer berättar om Förbundskyrkans arbete i Japan.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Hälsning från Förbundskyrkan i Japan

Svenska Missionskyrkans systerkyrka NSKK (Nippon Seiyaku Kirisuto Kyoodan) arbetar på 19 platser, mest inom Okayama län. Två av kyrkorna ligger utomsocknes: i väster Fukuyama (Hiroshima län) och i öster Urayasu (Chiba län, Tokyotrakten).

Vi har för närvarande 15 medarbetare förutom en missionär (jag). De tre pastorslösa kyrkorna Tsuyama, Yakage och Kobe har i stället ansvariga pastorer från andra kyrkor, och är med det inte helt utan pastoral omsorg. Samfundets personalutskott arbetar naturligtvis med att lösa pastorsbristen.

Under året har vår samfundsordförande, Kazuhide Ogawa, bytt arbetsplats från Yakage, som nu är utan pastor, till en tidigare pastorslös församling, nämligen Kibi. Och i Bihoku, som länge varit utan pastor, finns nu Noriko Matsuda (den ena av samfundets två kvinnliga kollegor). Kyrkan i Kobe leds nu av Ichinomiya församlingsherde, Shuzo Yoshida, med hjälp av en teologie studerande i Kobe, Hidehiko Fujita.

Förutom kyrkolokaler används också samfundets ungdomscenter i Ushimado, vid Seto inlandshav i söder. Här håller vi mest våra läger under somrarna. Situationen på personalsidan är stabil, trots numerär brist. På styrelsens agenda har arbetet med anställningstrygghet och möjlighet till extraarbete för pastorer med otillräcklig lön, varit en del av hela organisationens förnyelsearbete.

Något som kan uppmärksammas, är att vi hade besök i början av maj av två representanter från Hindustani Covenant Church, Indien (HCC). Samtalen har fokuserat på möjligheterna att sända volontärer från Japan till Indien, NSKK:s hjälp till Indien i samband med tsunamin samt den genomförda studien OD, dvs ”Organizational Development” inom HCC. Under besöket poängterades viljan att utöka utbytet mellan länderna.

Under ett möte med styrelsen för NSKK utbytte parterna idéer om framtida samarbetsmöjligheter. Frågan om missionärer från Indien till Japan, framtida volontärinsatser från NSKK:s sida, språkkapacitet (engelska) bland pastorerna och de som vill ut i internationellt sammanhang mm diskuterades. I sammanhanget berördes också OD-rapporten. Den är nu sammanfattad i en mycket förkortad upplaga på japanska, som skall delges pastorerna och delgater i styrelsen. Till detta kan nämnas att NSKK sände en pastor och en medicine studerande till Indien under en kortresa i augusti, för att studera framtida möjligheter och arbetsområden för volontärer från Japan.

Om vi summerar detta möte, finner vi en tydligare och öppnare uttryckt vilja från NSKK:s sida om ett framtida internationellt deltagande. Från HCC:s sida uttrycktes ett starkt intresse för fördjupade kontakter med pastorer och lekmän inom NSKK.

Lokalt i Ichinomya, där jag mest jobbar, har vi under senare tid haft en dophögtid. För ovanlighetens skull har en man mitt i sitt mest verksamma och upptagna arbetsliv tagit tid till engelskstudier och bibelstudium. Män i det Japanska samhället är ju annars nästan oåtkomliga pga mycket arbete. Vi har haft en grupp under onsdagskvällar som öppnat för livssamtal. Jag har fått följa med herr Tanaka i hans steg mot tron. Han behövde tid, plats och samtalspartners. Herr Tanaka blev kristen på Johannesevangeliet. Han har sedan gått och liksom ”väntat” i församlingen, under ca två år, på att någon skulle föreslå honom att bli döpt och bli medlem. Det har varit märkligt att bevittna hans nya födelse. Inga teologiska tillägg eller subtraktioner. Ordet och Gud, och så mötet mellan dem.

Min reflexion stannar vid att det behövs mer resurser att möta alla behov av dessa möten här. Fälten vitnar till skörd, fast vi tror kanske ibland att det inget kommer att bli av vår lilla möda i nåd.

Jan-Åke Palmaer
---------------------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
11 september

SMU-föräldrar
SMU:s arbete berör inte bara barn och ungdomar utan ger också kontakt med deras föräldrar. Det förtroende de visar genom att låta barnen delta i vårt ungdomsarbete vittnar om en öppen inställning till kristen tro. Vi ber att ledare frimodigt ska kunna dela sin tro i kontakten med föräldrarna.

Japan
Vår systerkyrka i Japan har de senaste åren sett en kraftig föryngring av pastorskåren. En grupp pastorer i 30-årsåldern utgör en viktig del av kyrkans ledarskap. Vi ber för dessa unga pastorer och deras framtid i kyrkan.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan