9 oktober 2008

Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

På söndag, den 12 oktober, är det equmenias bön- och offerdag. Se information nedan.

Vi informerar också i veckans brev om Alla-folk-konferensen i Göteborg 14-16 november.

Vi får också färsk information med bilder från Indien och delstaten Bihar i norra Indien, där den värsta katastrofen på 50 år drabbat landet. Ur ett indiskt perspektiv är det alltså värre än efter tsunamin 2004.

Apropå situationen för de kristna i Orissa, Indien, som vi skrev om i förra veckobrevet, så har demonstrationer och uppvaktningar gjorts till indiska myndigheter. Missionskyrkan har skrivit brev till den indiska regeringen. Se info på www.missionskyrkan.se

Ett upprop om förbön från olika kyrkor har också gjorts. Ständigt kommer nya rapporter om övergrepp på de kristna, och det rapporteras mycket i indiska nyhetsmedia, medan det är helt tyst bland svenska media. Informera därför om det här i församlingarna och be för våra systrar och bröder, både de som drabbats av förföljelser, och de som drabbats av katastrofer av olika slag. Och ge gärna ett extra offer till missionen så att vi kan förmedla vårt stöd.

Med tack och tillönskan om Guds välsignelser!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Efter att Kosi, en biflod till Ganges, brutit igenom flodbanken och slagit in på en gammal flodfåra pågår nu den största hjälpinsatsen på över 50 år i Indien.

Offerdag för equemenia

Den 12 oktober är det equmenias bön- och offerdag. Equmenia är den nya ungdomsorganisation som bildats av det som tidigare var SMU, SBUF och MKU, dvs Missionskyrkans, Baptistsamfundets och Metodistkyrkans ungdomsorganisationer.

Ordföranden Johan Nilsson uppmanar oss att

Lyfta equmenia som förbönsämne på söndag!
Be för barn och unga över hela Sverige, både dem som finns i våra olika verksamheter och dem som ännu inte fått höra de goda nyheterna. Be också för de ledare som arbetar och lever efter vår bekännelse: Jesus Kristus är Herre! Be för equmenias ideellt engagerade och för vår personal.

Dela med dig av dina erfarenheter!
Temat “Min väg till tro” är utgångspunkt för ideella och anställda inom equmenia som besöker församlingar på offerdagen. Vi vill berätta hur vi lärt känna Jesus Kristus som Herre, dela några avgörande steg på vägen och visa hur det hänger samman med vårt engagemang i equmenia idag.

Mer information om offerdagen hittar ni på www.equmenia.se/offerdag

equmenias offerdag
Alla Folk

Missionskonferensen ”Alla Folk” kommer att hållas i Smyrnakyrkan, Göteborg 14 - 16 november. Konferensens undertema ”Hela evangeliet – till hela skapelsen – till vilket pris?” utmanar oss i kvällsmöten, seminarier och workshops.
Värre än tsunamin

I slutet av augusti drabbades den indiska delstaten Bihar hårt av översvämningar sedan Kosi, en biflod till Ganges, brutit igenom flodbanken och slagit in på en gammal flodfåra som inte använts på hundra år. Plötsligt strömmade 95% av floden i denna ”nya” riktning vilket påverkade flera distrikt i såväl Bihar som Nepal.Runt tre miljoner människor har drabbats, och uppskattningar om antalet döda varierar från några tusen upp till 100.000. De indiska myndigheterna utför ett bra arbete, men det är otillräckligt och därför är enskilda organisationers arbete nödvändigt. Detta är den största hjälpinsatsen på över 50 år i Indien.

I en artikel i den indiska tidningen Deccan Chronicle (2008-09-25) rapporteras att situationen i de tillfälliga katastroflägren är så desperat att många övertalas att sälja sina barn till smugglare. 30 kr per barn är vad de får betalt. Över 1500 barn har redan sålts och förts ut ur delstaten.Ett av de värst drabbade distrikten är Madhepura. HCC har där med hjälp av medel från Sida kunnat påbörja en katastrofinsats. Insatsen kommer att pågå från september och tre månader framåt. Under den perioden kommer man att nå ut till 21 byar med mat, vatten, förnödenheter och material för tillfälliga hus och reparationer. Ett mobilt team arbetar även med sjukvård och psykologiskt stöd. Svenska Missionskyrkan följer HCCs arbete via regelbunden rapportering.

Missionskyrkan har fått Sida-medel för tre månader via HCC. Enligt rapporter, bl a från Evangelical Covenant Churchs Asienskreterare David Husby, som förra veckan besökte området, arbetar HCCs medarbetare hängivet för de drabbade, men behoven är stora och stöd behövs betydligt längre tid än de tre månaderna. Därför är det välkommet med stöd från församlingar och enskilda. Pengar kan sändas till pg 90 08 24 – 4. Skriv Katastrof Indien.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Missionskyrkans förbönskalender

12 oktober
Sång och musik
Sången och musiken har alltid spelat en stor och viktig del i våra församlingar och då inte minst i gudstjänstlivet. Be för alla som, i olika åldrar och med varierande musikstilar, förmedlar evangeliet i ord och toner

Litauen
Reformerta kyrkan i Litauen har fått kämpa hårt för att återta sin plats i samhället efter att landet blev självständigt. Be för de ansträngningar som nu görs för att få tillbaka en fastighet och bygga upp arbetet på nytt i den viktiga staden Kaunus,

19 oktober
Södra Götalands distrikt
Tillsammans bildar Skåne, Blekinge och Kronobergs län Södra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan. Be för distriktets och distriktspersonalens arbete för att stödja och samordna de lokala församlingarnas och SMU-föreningarnas arbete.

Polen
Evangeliskt Kristna Kyrkan i Polen har just firat 100-årsjubileum. Den arbetar aktivt för att växa på nya platser. Be att kyrkan ska finna sin roll i det nya Polen tillsammans med andra små och stora kyrkor i en större ekumenisk gemenskap.


Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/internationelltbrev

Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-postadress.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan