9 mars 2010

Kära missionsvän!

Det tycks inte vara någon ände på problemen i världen. För mindre än två månader sedan drabbade en jordbävning Haiti med hundratusentals döda människor och miljoner hemlösa som resultat. Sedan drabbades Chile av en av de kraftigaste jordbävningarna i historien med en efterföljande tsunami.

I Haiti arbetar vår systerkyrka i USA via Covenant World Relief och här har vi hitintills bidragit med över en miljon kronor. Fortsatt stöd behövs till Haiti. Sänd ditt bidrag till Missionskyrkans plusgiro: 824-3 skriv Haiti på talongen.

Nu när Chile drabbats, kan vi konstatera att epicentret inte låg särskilt långt från Concepción, där Förbundskyrkan i Chile har sitt centrum. Det har varit svårt att få kontakt med vännerna där, men vi räknar med att få tydliga signaler om vad vi kan göra för att hjälpa. Hursomhelst kommer den hjälpen också här att kanaliseras i samarbete med Covenant World Relief, skriv Chile på din gåva.

Denna vecka samlas Förbundskyrkorna i Latinamerika i Argentina och vi räknar med att få mer information i samband med den samlingen.

För ett par veckor sedan hölls en tacksägelsegudstjänst i Bombay, Indien, över 70 års missionsarbete via Svenska Missionskyrkan. Se informationen nedan.

Så vill vi påminna om förbönsämnena, som gäller Pakistan och Japan. På Christian Study Centre fortsätter arbetet med att utbilda lokala organisationer för att kunna arbeta med frågor kring mänskliga rättigheter och konfliktförebyggande. Genom att fokusera på den gemensamma historien och kulturen så försöker man minska klyftorna mellan ungdomar från olika religiösa grupperingar. Man knyter också kontakter med politiker och andra makthavare för att påverka dem att arbeta mot diskriminering pga religion eller kön. Läs vidare om Jairus vänner här i Informationsbrevet. Här finns också en text om pastorsutbildningen i Kina, föregående söndags böneämne.

För övrigt vill jag påminna om den gemensamma bönen och fastan för vårt gemensamma arbete i Sverige och världen. Vi ber just nu särskilt för systrar och bröder i Haiti och Chile.

Ladda hem hela brevet som pdf »

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
Internationell missionssekreterare


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan