Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
9 mars 2005

Kära missionsvän!

Pastorernas manskör åkte förra veckan till Kina. Vi ger ett smakprov av deras upplevelser i staden Wuhan, med dagboksanteckningar från gårdagen. Idag har de besökt Macheng i det s k martyrdistriktet, där två av Missionsförbundets missionärer dödades 1893. Du kan följa dagboken via Missionskyrkans hemsida, eller direkt på följande internetadress:
http://wwwskutan.smf.se/manskoren/

Talar du spanska och är 18 år eller äldre? Då kan du bli en av 25 deltagare i en internationell bibelskola i Spanien i sommar. Mer information finns nedan och på SMU:s hemsida:
http://www.smu.se/templates/page.aspx?id=3038

Denna veckan ber vi för mission i Sverige, som vi på söndag ber och offrar för. Vi ber också för Japan och Kina.

Just nu ber vi även för Brazzville, där det på nytt varit - och är - oroligt sedan några dagar tillbaka. Det är framförallt i Bacongo, det varit stökigt. SMUs volontärer som bott i området bor tillfälligt i lugnare kvarter i centrala Brazzaville. Vi ber också för missionsföreståndare Alphonse Mbama, som är sjuk och ev. måste opereras. Vi innesluter honom, hela familjen och Evangeliska kyrkan i Kongo i våra förböner.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson, missionssekreterare

-----------------------------------
Pastorernas manskör i Kina, dagbok den 8 mars 2005

Vaknade hostande genomsvettig och varm. ”Tusen” obekanta rätter till frukost igen men denna morgon utan varken yoghurt eller kaffe. Knallade iväg till pastorsseminariet här i Wuhan. En relativt stor skola. Den enda i sitt slag i hela Kina. Fem av oss skulle predika i ”minst en timme” var gårdagens önskan från en av lärarna där. Då det idag är den internationella kvinnodagen så är eleverna lediga på eftermiddagen varför en extra gudstjänst planerats. Det tycks mig som om man här anser att långa gudstjänster är bra gudstjänster så därför planerades det ett par på eftermiddagen/kvällen varav manskörens skulle medverka i den senare.
Har för egen del ”landat”. Verkar som om själen hunnit ifatt kroppen. Det ofattbara i att vara här i Kina har bytts till närvaro.

Vice rektor på seminariet plus en av kyrkans ledare här i Hubeiprovinsens ”huvudstad” Wuhan – som består av tre sammanväxta städer runt Yangzifloden med tillsammans runt åtta miljoner innevånare – tog hand om informationen och rundvandringen på seminariet. I ett av klassrummen mötte vi eleverna som ställde viktiga frågor till oss om bland annat hur vårt evangelisationsarbete ser ut i Sverige inom vår kyrka. Vi tror att vi förstod varandra rätt bra via tolk och/eller engelska. I Kina växer till exempel julfirandet lavinartat. Även nu, i mars, sitter det julbilder uppe på väggarna. För tio år sedan fanns inget av detta firande. Inte många är bekanta med den egentliga orsaken till varför de firar jul. Vi sjöng även för varandra, eleverna och manskören.

Efter lunchen tog vi bussen till ”Arken”, en skola som drivs i den lokala kyrkans regi. Hit får de barn komma som har haft det lite kämpigt under sin uppväxt, numera tonåringar eller strax över. En del av eleverna var även fysiskt handikappade. Arbetet vilar på en medveten kristen grund och fick därför inte bedrivas i en kyrka, enligt staten, trots att lokaler där finns. Nu fanns skolan inhyst på femtevåningen i ett hyreshus! Där bodde eleverna, hade sina skolsalar och åt sina måltider. Påminner något om våra folkhögskolsformer. En härlig stund med mycket känslor och peppande närvaro.

Ånyo ut i bussen för att ta oss igenom det otroligt täta trafiken där den främsta regeln, enligt min mening, tycks vara att den som har kofångaren före fordonen i grannfilerna kan göra som den vill och de andra får rätta sig efter detta.

Vi skulle besöka en nybyggd statlig skola. Enorma ytor. Utöver skolbyggnaderna, som inrymde tre tusen elever, fanns en hel fotbollsplan, utomhus, tillika med ett par basketbolls- och löparbanor. Här mötte vi en lärare som kom till tro på Jesus för ett drygt år sedan och som nu leder en del av arbetet vilket något öppnat upp gentemot kyrkan. Ett härligt möte.
Så var det dags för en massa måltidsrätter igen. Denna gång i kyrkan där vi skulle medverka. Strax innan start beslutades att man skulle ställa in ungdomssamlingen och gå igång direkt med sånggudstjänsten. Lite ovant för oss nordbor att planingen sker strax efter det ska genomföras men det tycks funka. Mycket folk och tre körer samt en kvartett. En verklig sångfest med fantastiskt tryck i sången. En av körerna var eleverna från ”Arken”.
Så gick vi, från kyrkan till hotellet, några kilometer genom Wuhan i den kryddoftande sommarljumma natten. Några av oss hostar och spottar och fräser och har lite feber men de flesta fungerar helt normalt trots omständigheterna i detta, från våra synpunkter, charmerande annorlundaland med en massa glada människor.

Göran Bondesson

--------------------------------------
Med Gud i Spanien 

Är du äldre än 18 år? Talar du spanska? Vill du lära känna mer av Gud? Vill du dela gemenskap med kristna ungdomar från andra länder? Ansök då till Bibelskolan CIPE i La Coruña, Spanien!

Bibelskolan är inte ett seminarium, inte heller ett ungdomsläger, det är mer än så. Bibelskolan är en plats där 25 ungdomar från olika kulturer har möjlighet att dela gemenskapen med Gud, lärare och deltagare. Målet är att förbereda ungdomar att leva som Kristi lärjungar och att utbilda dem till olika uppgifter inom kyrkan.

Datum: 11 juli till 22 augusti 2005
Plats: La Coruña, Spanien
Kostnad: 397 euros per person (exkl. resa till och från Spanien)
Ämnen: Grund i Bibeln och Teologi, Andlig och personlig utveckling m.m.
Sista ansökningsdag är 1 maj.  
-----------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 13 mars

Inuti
Ungdomsprojektet inuti vill hjälpa SMU-föreningar och församlingar att hitta nya arbetsformer, nya synsätt på hur man möter unga idag och även fördjupa förståelsen av omvändelse. Omvändelse kan ses från flera perspektiv – inte bara ur individperspektiv, utan även församlingsperspektiv. Vi ber om Guds vägledning för detta
arbete.

Japan
Under förra året blev en ny bibelöversättning klar. Översättningen innebär att ca 350 verser från den tidigare versionen fått en relativt radikal omskrivning för en klarare bibelförståelse. Vi ber att översättningen kan nå in i många japanska hem och bli till välsignelse.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan