9 maj 2007

Kära missionsvän!

Den gångna helgen samlades Missionskyrkans evangelister till sin årliga samling på Donsö. En av gästerna som kom för ett viktigt samtal, var kongolesen Josef Nsumbu, som nu är pastor i Borås.

Det blir allt viktigare för oss i Sverige med samtal och utbyten med samarbetskyrkorna och systrar och bröder från andra länder. Efter 125 år av mission i Kongo finns det många erfarenheter som vi i Sverige behöver få del av från Kongo.

Med temat ”Kyrkor i samarbete inför framtiden” har missionär Carl Sundberg rest runt i Sverige under den senaste månaden, tillsammans med kyrkostyrelsens ordförande i Kongo Kinshasa, professor Joseph MBELOLO YA MPIKU och Francoise MATONDO, pastor i Kinshasa. Man har rest c:a 500 mil och besökt 20-talet församlingar från Umeå i norr till Malmö i söder, man har träffat pastorer och missionärer och samtalat med församlingar som har vänförsamlingar i Kongo om det fortsatta utbytet mellan våra kyrkor.

En viktig fråga har varit hur vi kan fördjupa relationen mellan våra kyrkor. Hur kan kongolesernas glädje i Gud smitta av sig till oss svenskar? Hur kan deras erfarenheter bli våra erfarenheter, även om våra länder är så olika? Det kongoleserna förundras över är hur lite genomtänkta vi är i kontakterna med kristna i andra delar av världen. Det är sällan vi förväntar oss något i utbytet med systrar och bröder, utan vi tycks förlita oss på vad vi redan har. Om inte annat så borde vi väl förvänta oss förbön för våra församlingar, bön om att vi ska nå ut med evangeliet till människor i vår tid?

Det finns många nya missionsinitiativ som tas i vårt land och i vår världsdel. Vi för bl a samtal med samarbetskyrkan HCC om hur deras erfarenhet av mission bland muslimer kan komma oss till del i Sverige.

I april månad hölls en viktig konferens i Berlin inom ramen för IFFEC, Internationella federationen av fria evangeliska kyrkor, som Missionskyrkan är en del av. Här möttes de nordiska missionskyrkorna tillsammans med systerkyrkor i övriga Europa och USA för samtal om de utmaningar som möter oss i Europa. Samtal fördes om behov av samordning i arbetet med församlingsplantering och temat var därför ”Joining hands for mission in Europe”.

Viktiga samtal fördes om urbaniseringen, om den sociala situationen, sekulariseringen och immigrationen. Lika väl som att dessa teman innebär påfrestningar för enskilda och samhället, så kan de också innebära nya möjligheter för kyrkan att möta de behov som uppstår. Kyrkan måste flytta med människorna till nya bostadsområden, något som skedde redan under första kristna århundradet, då Paulus sökte sig till städarna för att evangeliet skulle spridas vidare. Samtal måste föras om den sociala situationen, att göra en god samhällsanalys. Hur ser situationen för de fattiga ut och hur svarar kyrkan upp emot invandrarnas behov? Kan alla dessa förändringar vara en del i Guds strategi för att nå sekulariserade européer med evangeliet, det glada budskapet?

Viktiga erfarenheter delades från systerkyrkorna. Vi har sedan tidigare hört om Evangelical Covenant Church i USA och deras strategi för församlingstillväxt. Men de och andra är nu också engagerade i flera länder i Europa, där de samarbetar med systerkyrkor för att stimulera kyrkorna i Europa att ta nya initiativ till att nå människorna med evangeliet. Samtidigt är det viktigt att alla initiativ som tas sker på ett samordnat sätt. Det var syftet med konferensen i Berlin. Det konstaterades mer än en gång att den stora missionsutmaningen för den kristna kyrkan i världen är just vår egen kontinent, Europa. ”Kom över till Makedonien (Europa) och hjälp oss”, fick Paulus höra i en syn, som det berättas om i Apg 16:9. Den inbjudan känner kristna i Kongo, Indien och USA nu mer än någonsin. Frågan är om vi i Sverige och Svenska Missionskyrkan är öppna för den hjälpen?

Så vill jag avsluta det här brevet med uppmaningen att be för de förbönsämnen som aktualiseras längst ned. Be särskilt för SMUs riksmöte nästa vecka, då viktiga samtal kommer att hållas om en ev. federation med Baptistsamfundets och Metodistkyrkans ungdomsförbund. Tacka också Gud för de SMU-volontärer som i dagarna kommit hem efter avslutad arbetsperiod i Kongo Brazzaville, Palestina och Ecuador. De samlas denna veckan på Utbildningscentrum, Lidingö.

Utöver de föreslagna förbönsämnena så vill jag också uppmana till förbön för Unionskyrkan i Estland. Händelserna de senaste dagarna med oroligheter och spända relationer mellan Ryssland och Estland spär på problemen i landet mellan den estniska majoriteten och den ryska minoriteten. Mitt i allt det står vår Unionskyrkan, med 10-talet av sina 90 församlingar, som består av den rysktalande befolkningen.

De två föregående somrarna har vi tillsammans med Unionskyrkan genomfört ett evangelisationsläger i Narva-regionen, på gränsen mellan Ryssland och Estland. Ett liknande läger, under ledning av evangelist Göran Holmberg, planeras även den här sommaren. Vi ber om att kyrkan får vara en försonande faktor i de spända relationerna mellan ryssar och ester i Estland.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare


Missionskyrkans förbönskalender

13 maj
Kyrkokonferensen
Om en månad samlas församlingarnas ombud till Svenska Missionskyrkans kyrkokonferens i Stockholm. Idag ber vi för förberedelserna inför konferensen och alla dess olika samlingar.

Kongo-Kinshasa
Under det senaste året har många i detta stora land arbetat för en demokratisk och fredlig utveckling. Vår systerkyrka är en viktig del i detta arbete. Vi ber för kyrkans ledning, för pastorer och medlemmar, att de alla får vara använda av Gud till välsignelse för sitt land.

20 maj
SMU:s riksmöte
Idag avslutas SMU:s riksmöte i Örebro som samlat SMU:are från hela landet. Vi ber om Guds välsignelse över de beslut som fattats i riksmötet och det kommande årets arbete i de lokala SMU-föreningarna.

Kongo-Brazzaville
Femhundra ungdomar, både pojkar och flickor, deltar i den fotbollsskola som vår systerkyrka driver i Brazzaville i samarbete med Missionskyrkan, Gothia Cup och BK Häcken. Vi ber att alla dessa ungdomar får hjälp och vägledning, andligt och för att lära sig att leva i fred och försoning.

............................................................................................
Det elektroniska veckobrevet skickas till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskickLadda hem veckobrevet som pdf >
och sätt upp det på anslagstavlan.


- Det blir allt viktigare för oss i Sverige med samtal och utbyten med samarbetskyrkorna och systrar och bröder från andra länder, skriver Bertil Svensson, internationell missionssekreterare.Vid 125-års jubileet i Kongo i
januari, dansade professor Mbelolo med Göran Zettergren.
Läs om jubileet > 

Krister Gunnarsson, Svenska
Missionskyrkan, talade vid IFFEC:s konferens ”Joining hands for mission in Europe” om immigrationen som en utmaning för kyrkan.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan