Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
9 januari 2004

Kära missionsvänner!

16,2 miljoner blev resultatet av insamlingen till mission i andra länder, när Missionskyrkans församlingar haft sina missionsmöten under advent och jul.

Vi tackar Gud för alla goda insatser under det gångna året och det engagemang som visat sig vid dessa hundratals missionsmöten över hela landet.

När vi i tisdags, trettondedag jul, satte punkt för missionsinsamlingen kunde vi konstatera att återigen har missionsfolket gjort storartade insatser, även om resultatet blev något lägre än vi hade hoppats på. En första prognos visar på ett resultat av 16,2 miljoner kronor, vilket är en minskning från föregående år på ungefär 300 tkr eller två procent.

Det finns ändå viss anledning att glädjas, eftersom en klar majoritet av församlingarna trots allt ökar sitt offrande, några med mer än 30 procent! Dock minskade ett fåtal större församlingar sitt offrande kraftigt, vilket drog ned det sammanlagda resultatet. Fyra av de sju distrikten ökade också sina insatser. Liksom tidigare är det de stora församlingarna, med Värnamo, Immanuelskyrkan, Stockholm och Betlehemskyrkan i Göteborg i topp, som samlat in mest pengar, men procentuellt är det flera församlingar som gjort mycket stora insatser.

Utöver den generella insamlingen till mission i andra länder kan vi glädjas åt att stora gåvor till särskilda projekt har getts från olika håll, bl a Enebykyrkan, Lidköping, Mariestad, Alingsås och Götene. I några fall är det Second hand-butiker som givit delar av sin avkastning till Missionskyrkans internationella arbete.

I nästa veckas nummer av Sändaren kommer en rapportering av insamlingsresultatet i samband med missionsinsamlingen fram t o m trettondedag jul. Dessutom finns en lista över större gåvor till särskilda projekt inom vårt internationella arbete.

Låt mig avsluta med att citera vår ekonomichef Samuel Borg:
Tack alla givare och församlingar för ert stöd till Missionskyrkans arbete i andra länder.
Det regelbundna givandet har ökat under hösten, vilket gör att det ser hoppfullt ut inför det kommande året. En vändning är på gång!

Utöver det här kan vi glädjas över att fyra volontärer, med koppling till Södra Vätterbygdens folkhögskola, i dagarna går in i arbetet bland gatubarn i Indien. Det gäller Helena Bergstrand och Hanna Wernborg, båda från Hult, Hanna Ydreborg, från Jönköping och Hanna Hermansson från Örebro.

I morgon åker dessutom de båda volontärerna Andreas Svensson och Kajsa Wallmyr till Republiken Kongo för att arbeta med fotboll bland barn och unga i Brazzaville.

Vi omsluter alla dessa volontärer i våra förböner. Vi ber också för övriga missionärer och systerkyrkor i olika delar av världen.

Vi ber om ett gott nytt missionsår!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Förbönsämnen enligt vår förbönskalender:

Missionsföreståndarval
Missionsföreståndaren är Svenska Missionskyrkans andliga ledare och främsta företrädare. Inför valet av ny missionsföreståndare ber vi om vishet och Guds Andes ledning för kyrkostyrelse och kyrkokonferens.

Nicaragua
Kampen mot fattigdomen är den kristna församlingens största utmaning i Centralamerika. Vi ber för Joseph Rivera, föreståndare för Moravakyrkan, och kyrkans arbete för att bekämpa fattigdomen i Nicaragua.


-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan