Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

9 februari 2006

Kära missionsvän!

Det är i dagarna 6 år sedan vi från missionsavdelningen skickade det första veckobrevet om mission och det här är det 260:e veckobrevet! Ibland blir det stressande att varje vecka skicka ut missionsinformation på det här sättet, men det är ofta vi får uppskattande ord från läsarna. Det stimulerar oss att fortsätta, även om vi också funderar på hur vi kan förnya informationssätten.

Vi har under åren informerat om MUL-kurser och fått många intressanta rapporter från deltagares studiebesök i olika länder. Nästa MUL-kurs (Mission Utveckling Lärande) kommer att ha de båda Kongo-republikerna som ämne och ett besök görs hos systerkyrkorna i Kongo-Brazzaville och Kongo-Kinshasa. Information om kursen finns på www.ucl.se och vidare till Lidingö folkhögskola.

Den här veckan vill vi informera om och uppmana till bön för Kyrkornas Världsråds (KV) 9:e generalförsamling, som hålls i Porto Alegre, Brasilien, 14-23 februari. Från världens alla hörn kommer deltagare till förhandlingar och gemenskap. Missionsföreståndare Göran Zettergren och pastor Sofia Camnerin är Svenska Missionskyrkans delegater.

MUL och KV - vi är med i ett världsomfattande sammanhang!

Med varm hälsning
Bertil Svensson
missionssekreterare

-------------------------------------------------------------------------------

God, in your Grace, transform the world

Kyrkornas Världsråds 9:e generalförsamling hålls i Porto Alegre, Brasilien, 14-23 februari. Temat är en bön: God, in your grace, transform the world (Gud, i din nåd, förvandla världen).

Kyrkornas Världsråds första generalförsamling under 2000-talet kommer att samla uppemot 3.000 kyrkoledare och representanter för den ekumeniska rörelsen, från så gott som alla kristna traditioner i världen. Det kommer att bli en av de bredaste ekumeniska mötesplatserna någonsin.
 
Generalförsamlingarna är ofta vändpunkter för Världsrådet och även denna gång förväntas mötet sätta avtryck i den ekumeniska historien. Frågor som kommer att finnas på agendan är den ekumeniska rörelsens framtid, kyrkornas engagemang i rättvisefrågor och fredsarbete, samt de utmaningar som ligger i det mångreligiösa samhället.
 
I Porto Alegre kommer man också att kunna samlas till Mutirão, ett portugisiskt ord som betyder att samarbeta för ett gemensamt mål. Workshops, utställningar och kulturaktiviteter kommer att ge möjligheter för deltagarna från den breda ekumeniska rörelsen att mötas och reflektera.

Detta är den första generalförsamlingen som hålls i Latinamerika. Värdar är Nationella kyrkorådet i Brasilien och kyrkorna i regionen.

Före generalförsamlingen hålls särskilda samlingar för ungdom och för kvinnor 11-13 februari.

--------------------------------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

12 februari
Inuti är en gemensam satsning för Svenska Missionskyrkan och SMU. Projektets syfte är att ungdomar ges förnyade möjligheter till att komma till tro, omvändelse till Jesus Kristus och livsgemenskap i församlingen. Be om Guds vägledning och vishet för dem som leder detta arbete.

Kongo/Kinshasa
Ruth Diyabanza och Gudrun Svensson är Missionskyrkans missionsarbetare i Luozi, som arbetar med kvinnoarbete och sjukvård. Be om Guds kraft och välsignelse i deras uppgifter i samarbete med kongolesiska medarbetare.

Vi ber även för Ecuador, som förbereder sin årskonferens med val av ny missionsföreståndare.

--------------------------------------------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan