Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
9 februari 2005

Kära missionsvän!

I februari månad ber vi särskilt för de båda Kongo-republikerna. I veckans brev har vår Afrikasekreterare Peter Wärnelid en hälsning från Kongo Brazzaville (se nedan), varifrån han nyss kommit.

Peter medverkar den 19 februari i ett missionsseminarium med temat "Kongo i focus" i Kristinehamn, tillsammans med bl a Josef Nsumbu, pastor från Kinshasa som nu arbetar i Tensta. Missionsarbetare Åke Eklöf deltar också i det här seminariet som anordnas av ÖrebroVärmlandDals distrikt av Svenska Missionskyrkan.

I veckans brev har vi också en kort hälsning från våra utsända på Andamanerna, Indien: Rune Andersson, infektionsläkare från Göteborg och P-O Sveder Renklint, utbildningskonsulent på Utbildningscentrum, Lidingö

Vi omsluter dem och HCC i våra böner, liksom vårens SVF-praktikanter i Indien: Miriam  Carlsson, Hanna Magnesköld, Daniel Gustafsson och John Wolst.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
----------------------------------------------------

Kongo Brazzaville i början av januari 2005

Ännu ett besök i Kongo Brazzaville, svårt att veta för vilken gång i ordningen. Att komma till landet med båt över Kongofloden från Kinshasa och i kvällningen är en skön upplevelse. En stilla svalkande bris, knappt en krusning på flodens vatten, för en gång skulle en tyst och inte överlastad båt. Överfarten görs i sällskap av en eller annan fiskare i sin ”pirogue” eller av de många gröna tuvorna av vattenhyacint som kommer flytande någonstans inifrån det väldiga Kongobäckenet.

Lars-Olov Karlsson och jag möts vid färjan av missionsföreståndare Mbama och missionsarbetaren Bertil Åhman. Det är en betydligt enklare procedur att komma in i landet när man möts av vänner. Brazzaville är välkomnande!

Kongo Brazzaville tycks gå allt längre bort från det våld och kaos som rådde under inbördeskrigens år. Vid varje besök har fler byggnader fått ny fasad och ett renoverat inre. Kommersen är i full gång på marknader och i butiker. Taxibilar och bussar är fullsatta, människor åker mellan hem och arbetsplatser och hem igen. Kvarteren i Brazzaville är åter befolkade och ett normalt liv tycks pågå. Visst finns det irritationsmoment: inte tillräckligt med vatten i de kommunala vattenledningarna, ständiga och irriterande elavbrott speciellt när man särskilt behöver strömmen när mörkret faller. Emellanåt uteblir lönerna för de statsanställda. Ett och annat obefogat hål finns i asfalten. Ett påtagligt uppsnyggningsarbete pågick längs flera huvudgator, då den franske presidenten var på ingång. Ny asfalt, ny stenläggning på trottoarerna, nya färgmarkeringar på gatorna, nya planteringar, plank uppsatta för att skyla sådant som en fransk president inte skulle behöva se, uppsamling av de 100.000-tals plastpåsar som ligger över allt och som är ett gissel för den som vill promenera i en stad som Brazzaville. Motivet till ansträngningarna kan förefalla svaga men resultatet får även andra än den franske presidenten glädje av.

Varför åker man på arbetsresa från Svenska Missionskyrkan till Kongo Brazzaville? Januari månad är årsmötestid. Det är tid för den årliga samlingen mellan ägarna av ASUdh - Evangeliska kyrkans och de nordiska systerkyrkornas gemensamma hjälporganisation, tid att summera året som gått och blicka framåt. Det behövs fortfarande humanitär hjälp i delar av Poolregionen, landet omkring huvudstaden Brazzaville. Inriktningen på insatserna går dock alltmer mot utvecklingsstöd. Att trygga matproduktionen, att reparera vägar, att ge skolor och hälsovård stöd. Den evangeliska kyrkan i Kongo håller också på att se över sin organisation och administration. Till hjälp har man tagit konsulter från ett annat afrikanskt land, från Kenya. De nordiska systerkyrkorna var också inbjudna till överläggningar eftersom vi hör så nära ihop med Kongokyrkan. Organisationsutvecklingsprogrammet kommer säkert också att påverka oss i norr. Under ett besök ges naturligtvis möjlighet till samtal mellan de båda kyrkorna.

Kongokyrkan framförde sitt djupa deltagande med alla dem i Sverige som drabbats av annandagens flodvåg i Asien. Att en kraftig storm dragit fram över södra Sverige var inte heller obekant i Kongo. Många kongoleser bekymrade sig för alla de i Sverige som nu tvingas sitta i utkylda och strömlösa hus mitt under en vinter som det i Afrika kan vara svårt att föreställa sig. Det finns varm omtanke bland våra vänner i Kongo!

Det var mycket uppmuntrande att se hur fd Svenska Skolan i Pointe-Noire fortsätter att fungera som en plats för utbildning, och under namnet Suéco. Under Mr. Mandzoungous fasta ledning gör utbildningscentret stora framsteg. Yrkesinriktad utbildning för ungdomar står på programmet. En ny konferenssal ”Amphi Anders Hellgren” är uppförd och betald med Suécos egna medel. Uthyrningsverksamheten går bra och centret har just öppnat ett helt modernt utrustat cybercafé, som är livligt frekventerat, liksom biblioteket.

Från en institution ligger det nära till hands att hoppa till en annan, nämligen till den teologiska fakulteten i Mansimou strax söder om Brazzaville. Här möter vi, förutom pastorseleverna, fruar och barn och den ständigt energiske pastorn Josephe Sita, fakultetens ”doyen”, rektor. Med outtröttlig energi driver han sin institution framåt. Den fakultet som för några år sedan låg förödd av kriget har nu rest sig igen. Den som inte besökt platsen på några år gläds åt att se den nya hörsalen uppförd. Den utrustas med stolar och andra nödvändiga inventarier. Ett mindre demonstrationsjordbruk håller på att uppföras där blivande pastorselever också kommer att få kunskap om jordbruk och djurhållning, erfarenheter som kan komma till stor nytta i pastorstjänsten på landsbygden. Även den teologiska fakulteten öppnar dörrarna till ett Internetcafé för studenter och boende i Mansimou. Kongolesiska krafttag med understöd från vänner i Sverige och inte minst från Vårgårda gör denna utveckling möjlig.

Efter dagarnas vedermödor har Britta och Lennart Fredmans hem i Mansimou varit vår oas och vår tillflykt. Paret Fredman har nyligen kommit till Kongo för arbete med lärlingsutbildning och stöd till kyrkans hälso- och sjukvård. Fredmans, som på tidigt 70-tal arbetade som SMU-frivilliga i Kongo, tycks trivas med att vara tillbaka i Kongo igen. De har sörjt för oss på allt sätt med mat, dryck, vänskap och sängplats. Det bjöds på goda stunder av samtal och reflektion kring kvällsmat och frukost.

Tänk att få somna efter en lång och het dag till bruset av Kongoflodens forsar och fall någon km bort och att sedan få vakna på morgonen till Kungsfiskarens underbara toner! Det är något att avundas! Tack Kongo för denna gång! Vi ses igen!

Peter Wärnelid
Afrikasekreterare
---------------------------------------

Hälsning från våra utsända på Andamanerna

Vi har under den vecka vi varit här åkt runt till olika delar av ön South Andaman och dessutom gjort ett besök på ön Little Andaman, ca 150 km söderut. Det är en fantastiskt vacker övarld som drabbats av både jordbävningen och tsunamin. Det är också mycket olika i vilken grad människor drabbats. En del har mist allt, andra har påverkats marginellt.

Vi har framförallt sett och deltagit i HCC:s arbete. Vi har varit med vid de medicinska poster man upprättat på ett flertal platser, vi har besökt matutdelningarna och utdelningarna av köksutrustning och kläder. HCC arbetar tillsammans med myndigheterna och andra frivillig-oganisationer vilket borgar för att hjälpen fördelas på ett riktigt sätt.

Matutdelningen kommer att avslutas 15 februari och det medicinska arbetet i slutet av mars. Alla inblandade står nu inför utmaningen att lämna det akuta hjälparbetet och gå över i ett mer långsiktigt återuppbyggnadsarbete.

Vi har mött flera enskilda och familjer som delat med sig av sina berätteler om hur just de drabbats. Vi har berörts starkt av deras vittnesmål och forstått att det betytt något för dem att vi lyssnat. Annars gör HCC:s själavårdare en stor insats också på detta område. Behovet av att samtala är också mycket stort.

Många har uttalat sin uppskattning över HCC:s arbete och Missionskyrkans stöd till detta arbete. Vi är glada över att få representera Svenska Missionskyrkan här på Andamanerna.

Vi återkommer med en fylligare rapport i nästa vecka, när vi kommit hem.

Rune Andersson och P-O Sveder Renklint
-----------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 13 februari

Inuti
SMU har tillsammans med Missionskyrkan startat ungdomsprojektet inuti. Projektet vill ge ungdomar förnyade möjligheter att komma till tro, omvändelse till Jesus Kristus och livsgemenskap i församlingen. Vi ber för pastorerna Ove Sommar och Boppe Perhamn som arbetar med projektet.

Kongo-Kinshasa
Det är fortfarande en känslig situation i den sydöstra delen av landet. Många olika krafter vill vara med och påverka utvecklingen. Vi ber om en varaktig fred i området så att människors levnadsförhållanden kan förbättras.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan