Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
9 december 2004

Kära vän!

Den här veckan berättar evangelist Jan Erixon om en del av Missionskyrkans nuvarande kontakter i Ryssland. För ett par veckor sedan berättade vi om de tidigare kontakterna i Ryssland och om samtal med företrädare för Unionskyrkan i Estland gällande arbetet bland ryssar i och nära Estland. De kontakter Jan Erixon, på Missionskyrkans uppdrag, haft under senare år har främst varit vid Uralbergen, men även i Moskva.

Förra veckan avslutades lärjungaskolan "Apg 29" i Ecuador, där 12 svenska ungdomar deltagit. I måndags kväll träffade vi några av dem här i Stockholm, glada och tacksamma över att ha fått tillbringa tre månader i systerkyrkan i Ecuador och över att ha fått delta i en bibelskola tillsammans med ecuadorianer och colombianer. En del av tiden har de praktiserat i olika församlingar och hjälpt till i deras evangelisationsarbete.

Nästa vecka avslutar MUL-kursen sina studier på Lidingö. MUL betyder Mission Utveckling Lärande och syftar till att ge inblick i globala sammanhang utifrån en kyrklig kontext. I kursen som pågått under höstterminen har de 16 studenterna bl a gjort en fältstudie i Nicaragua och levt med i Moravakyrkans arbete. Nästa års MUL-kurs inriktar sig på Kina. Ansökningshandlingar finns på www-lidingo.fhsk.se

Vi tackar Gud för de möjligheter som ges åt ungdomar att få bearbeta sin kallelse i mötet med systerkyrkor som lever under andra villkor än vi och där tron betyder mycket i vardagen.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Kyrkokontakter i Ryssland

För tretton år sen fick vi i dåvarande Svenska Missionsförbundet vara med att se en ny församling ta sin början i Ekaterinburg, tidigare Sverdlovsk. En handfull nyomvända före detta kommunister delade undervisningen av Jesu nya liv i Pavel och Ludmilas enkla vardagrum. Det berättades att en nyutsläppt fånge, en universitetslärare och en ekonomisekreterare i en vapenfabrik var bland de första som tillsammans med Ludmila, Pavel och några av hans bröder och kusiner utgjorde grundstommen i det som senare skulle bli en ny församling.

Under oktober i år gästade jag denna församling som nu vuxit med flera hundra medlemmar. Med stöd från bland andra Donsö missionsförsamling har två kyrkor byggts. Man funderar nu på att bygga ut den senaste kyrkobyggnaden som bara är tre år, utrymmet räcker inte för den verksamhet som församlingen står mitt uppe i.

Förutom en livlig gudstjänstverksamhet (flera möten i veckan) arbetar församlingen med bibelinstitut för utbildning av blivande pastorer och ungdomsledare. Ett omfattande diakonalt arbete för rehabilitering av drogmissbrukare innefattar också komplettering av studier som kommit på efterkälken på grund av missbruket. Utdelning av kläder till fattiga finns också med i bilden.

Med en känsla av djup tacksamhet och stor beundran, och betydligt mer troende på Gud, återvänder jag från Ekaterinburg. Så är det varje gång! Nu senast la jag märke till så många nya människor som fogats till församlingen. Och man undrar. Varför sker inte detta i Sverige och i Västeuropa? Svaren är naturligtvis inte enkla. Men vissa svar föresvävar mig, svar som jag inte vågar redovisa. Det gör för ont!

Från Uralbergen reste jag till Moskva för ett drygt två veckors besök. Målet var Moskvas Teologiska Institut. En utbildning för blivande pastorer, företrädesvis inom Pingströrelsen. Men också andra kyrkor finns representerade. En trettiotvå-timmars kurs med utgångspunkt från i Johannes brev. Elevernas personliga historia berör mig. De flesta är ganska nyomvända, det vill säga inom den närmaste tioårsperioden. Alla med kommunistisk skolning. En del trakasserade för sin tro. Hängivna och motiverade vill dessa ungdomar vara med om att bygga ett nytt Ryssland. De ser kristendomen som landets enda räddning.

Sista helgen tillbringar jag i en nybildad baptistförsamling. De har också fått hjälp med att bygga en ny stor och pampig kyrka. Initiativet togs för en del år sedan av vice presidenten i Baptistunionen och Evangeliska Kristna, Alexej Bishkov, god vän sedan många år med Olle Engström i Kyrkornas Världsråd.  Kyrkan är visserligen inte färdig än, men i bottenvåningen har man flyttat in. Fyra missionsförsamlingar på svenska västkusten har denna Golgota-kyrka som vänförsamling. Man har inte råd att ha på hela systemet för värmen i golvet, gudstjänstbesökarna har därför pälsen, kappan och rocken på. Men det lyser av värme i dessa ryska ansikten när hälsningarna från Sverige framförs. Och inte är denna gudstjäsnt slut efter en timma och en kvart. Två timmar minst med mycket bön, sång och undervisning. Böneämnena handlar om att godtyckliga myndigheter och andra entreprenörer ska bevilja tillstånd så att arbetet kan gå vidare, att Gud ska förse med ekonomi så att Riket kan utbredas. Atmosfären är fylld av tro och tillförsikt.

Innan hemresan hinner jag med ett besök hos Alexander Borisov. Gunnel Vallquist i Svenska Akademin har bett mig försöka på fatt på denne märklige ortodoxe präst. Jag finner honom i en kyrka strax intill Kreml. Den har varit stängd av de Sovjetiska myndigheterna från 1932 till 1987. Under denna tid fanns endast ett femtiotal kyrkor i bruk, nu finns över 500. Nu är kyrkan under reparation. Alexander Borisov var god vän med Alexander Men, prästen som blev mördad, troligen av KGB. Borisov är en av de inflytelserika ekumenerna i den annars så rigida ortodoxa kyrkan. Varje måndag inbjuder han präster i Moskva till praktiskt arbete som avslutas med bibelstudium och bön. Han visar sitt förberedelsematerial, en kommentar av den protestantiska teologen William Barclay. Och så hälsar han till Gunnel Vallquist att hon ska försöka medverka till att Broder Roger, Taizés katolske grundare i Frankrike, ska få Nobels fredspris. Borisov har vid flera tillfällen varit i Taizé och suttit på golvet med tusentals ungdomar i bön och lovsång. Efter dryga timmens samtal om så mycket intressant förenas vi i bön. Rektorn för Moskvas Teologiska Institut har lett mig till Borisov, nu beder vi tillsammans, en ortodox, och två protestanter. Det finns hopp om att den bön Jesus beder, Att vi ”alla ska bli ett” håller på att besvaras.

Bed att Guds rike ska få fortsatt utbredning i Ryssland. Av kyrkorna i Ryssland har vi mycket att lära.

Jan Erixon
evangelist delvis med inriktning på Ryssland
----------------------------------------------

Förbönsämnen:

SMU-arbetet, konfirmander
Ett stort antal ungdomar finns med i församlingarnas konfirmationsundervisning under denna och nästa termin. Vi ber om Guds välsignelse över alla dessa tonåringar och deras lärare.

Ryssland/Ukraina
I öst är öppenheten för evangeliet stor. Många svenska församlingar har byggt upp en vänskapsrelation till församlingar i Ryssland/Ukraina där behoven är stora, både andligt och materiellt. Vi ber om Guds välsignelse för dessa vänförsamlingar och deras iver att evangelisera och bli till hjälp. Vi ber att den kristna kyrkan på ett trovärdigt sätt kan komma människor till hjälp.
-----------------------------------------------

Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan