Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
8 september 2004
 

Kära missionsvän,

Monsuner, vulkaner och jordbävningar - det är ett annorlunda land som systerkyrkan NSKK verkar i, men det finns också mycket som känns igen i kyrkans arbete. Läs Jan-Åke Palmaers rapport om vad som är på gång i Japan. Bland annat har de fördjupat samarbetet med en annan av Missionskyrkans samarbetskyrkor, nämligen HCC i Indien. Omslut den japanska kyrkan i era förböner den här veckan.

Dessutom informerar vi om ett seminarium om Världsbanken, som hålls i Stockholm i slutet av september. Har du möjlighet att delta kan det vara ett bra sätt att öka kunskapen om den ekonomiska situationen för många länder i Syd.

Anders Alzén
informationsenheten
Svenska Missionskyrkan
---------------------------------------------------

Kort rapport från Japan och NSKK

Under de senaste två veckorna har Japan drabbats av två kraftfulla monsuner. Oftast blir det bara materiella skador, men vid dessa två har det också rapporterats relativt många dödsfall och skadade personer. September är monsunmånad. Vad som noterats i år är att det kommit in ungefär tre gånger så många monsuner, och att de medfört tidvattenvågor som lagt normalt säkra städer delvis under vatten. I Okayama län har för ovanlighetens skull Tamano fått känna naturens krafter. I Tamano finns NSKK:s äldsta kyrka, byggd 1956. Inga skador till följd av vågen har rapporterats. Vårt ungdomscenter vid Ushimado vid havet, ligger säkert på en höjd, varför det också varit utom all fara för tidvattnet, men där har istället vinden rivit ner delar av verandataket som vetter mot havssidan. Eftersom våra kyrkor nu redan är omkring 25-30 år gamla, jag äldre, och ganska slitna, är det med en liten oroskänsla vi genomlever dessa monsuner.

De senaste dagarna har vi haft styrelsemöte och pastorssamling. Under styrelsen i söndagskväll var det en jordbävning vid 19-tiden. Epicentrum låg söder om Wakayama län (Osaka), vid Stillahavskusten. Genom jordbävningens inverkan flyttade sig en del av kuststräckan mot havet med 4 centimeter, har det konstaterats. Vid epicentrum var det omkring 6 på Richterskalan, och i Kurashiki där styrelsemötet hölls, omkring 3. Jordbävningen inverkade dock inte på sammanträdets gång (naturligtvis). Berget Asamayama i trakten omkring Karuizawa (Nagano län), har på sistone också återigen visat vulkanisk aktivitet. Berget ligger på tryggt avstånd från Okayama, varför vi inte oroas, snarare faschineras av denna vulkan. Inom NSKK har vi på sistone inte haft någon rörelse liknande varken monsun, vulkanutbrott eller jordbävning. Det mesta går sin gilla gång.

Inom kort kommer Tsuyama församling i norra Okayama län att få ny pastor med familj. Frågan har varit olöst ett par år. Pastor Narusaka Masatoshi, som har jobbat i någon Tokyoförsamling i annat samfund, börjar om allt löper enligt planerna, i oktober. Vi är tacksamma för denna lösning och församlingen får förhoppningsvis tillbaka lite av sin livsrytm och stabilitet. NSKK har för närvarande Kibi och Bihoku församlingar som är utan pastor. Dessa församlingar leds för närvarande av pastor Yoshida Shuzo (Ichinomiya) respektive Yoshioka Akira (Covenant Chapel). Under kommande vår, 2005, tar Matsuda Noriko som nu studerar teologi i Tokyo, sin examen. Hon kommer inte att ta ansvar för en församling på egen hand, utan vill jobba i samarbete med annan pastor. Frågan om hennes tjänst är under bearbetning.

Under sommaren har 4 personer deltagit i ett volontärs- och kyrkoutbyte med HCC i Indien. De fyra, inklusive ledaren pastor Wataru Watanabe från Fukuyama, har enligt rapporten, befunnit sig väl utan krämpor eller sjukdomar. I anslutning till besöket har också frågan om organisationsutveckling, kommit upp. HCC vill besöka NSKK redan i februari 2005, men pastorsmötet i tisdags menade att det inte var riktigt så bråttom. Dessutom finns ju ingen plan för det internationella samarbetet som omfattar organisationsutveckling, varför det från NSKK:s håll måste få sin tid till förberedelse för en eventuell öppning i ärendet. Tja, ”allt tar tid”, eller vad det står i Bibeln… Utbytet har varit länge efterlängtat från HCC:s håll, och de resandes berättelse var positiv. Frågor om deltagande i andra aktiviteter, som läger eller teologisk utbildning i Indien, berördes också.

För övrigt har inga stora händelser inverkat på den allmänna planeringen av NSKK:s arbete. Projektet att bygga ett hem för äldre bearbetas sedan många år av en grupp medlemmar och pastor Omura Hiroyasu (Kurashiki). Det är inte helt klart vilka som skulle vara ”målgruppen” för detta boende, om det ska vara för gemene man eller för pensionerade pastorer eller tillfälligt bostadslösa äldre personer, eller för hur många inneboende, etc. Platsen är inte heller bestämd. NSKK har inte heller beslutat att bygga, eller att detta projekt ska genomföras, men det finns med på agendan för projektplanering. Möjligheten att samarbeta med andra samfund undersöks också. Ekonomin inom NSKK tillåter inga investeringar, men i fonden för det eventuella projektet finns 4.000.000 yen, omkring 300.000 SEK. Siffran 20.000.000 yen eller 1,5 miljoner SEK nämdes för mig på styrelsen, som tänkbar investeringssumma. Förutom detta och många andra projekt har NSKK inbjudits till att i samarbete med andra samfund, göra en psalmboksrevision. Under året har en ny Bibelöversättning blivit klar. Den nya översättningen innebär bl.a. att omkring 350 bibelverser från den tidigare versionen (Shinkaiyaku) fått en relativt radikal omskrivning för en klarare Bibelförståelse. Med den nya översättningen undviks också vissa gamla och kontroversiella ord, som inte gärna används i det japanska samhället idag. Slut på rapporten.

Jan-Åke Palmaer
missionär i Japan
------------------------

Är Världsbanken värd att firas?

Med rubriken "Vär(l)d att fira?" bjuder Nätverket Jubel, där bl a Svenska Missionskyrkan ingår, in till ett stort seminarium med anledning av att Världsbanken och Internationella Valutafonden, IMF, fyller 60 år.

Seminariet hålls 24-25 september i Immanuelskyrkan i Stockholm.

Medverkar gör bl a Kenneth Hermele, ekonom och författare till boken Världens oordning, Malcolm Damon, Economic Justice Network i Sydafrika, Karin Rudebeck, statssekreterare vid Finansdepartementet. Seminariet vänder sig till alla som vill veta mer om Världsbanken och IMF, deras historia och nuvarande politik, om vad folkrörelser i Syd anser om dem liksom om hur Sveriges regering ser på deras roll i dag.

Mer information finns på www.jubel.org. Du kan även kontakta Annelie Andersson på Nätverket Jubel, 08-506 371 63, annelie.andersson@forumsyd.se
----------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Missionskyrkan i centrum
Den 18 september kommer många församlingar att bjuda in alla som vill veta mer om kyrkan. Ett sätt att få fler att upptäcka att kyrkan består av människor som vill tro och tillsammans söker sig framåt. Vi ber om många goda kontakter.

Japan
Vår systerkyrka i Japan bedriver traditionellt kyrkligt arbete med lokala evangelisationsinsatser, men de vill också bygga ett hem för äldre som ett projekt i långtidsplaneringen. Vi ber för kyrkans ledning och framtidsplanerna.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan