8 oktober 2009                                                                                     Brevet som pdf »

Kära missionsvän!

Vad blev resultatet av missionärernas, våra föräldrars, arbete? Frågan ställdes vid en välbesökt samling den gångna helgen av vuxna missionärsbarn som gick på Svenska skolan i Pointe Noire 1970-92.

Du som läser detta veckobrev om mission kanske frågar detsamma: Vad blev det av alla ansträngningar? Kan man se något resultat av missionsarbetet? Vilket avtryck har arbetet gett i olika länder?

I detta veckobrev rapporterar vi om ”resultatet” av 100 års arbete i Kongo Brazzaville. Ett 100-årsjubileum firades i september med samlingar i Madzia och Brazzaville. Det var i januari 1909 som missionärerna Johan och Maria Hammar anlände till Madzia, 10 mil väster om Brazzaville. Under jubileet deltog representanter för kyrkor i ett 10-tal länder, bl a från Sverige, Norge, Finland och Frankrike, som samarbetat och gett stöd till arbetet i Kongo Brazzaville. Även systerkyrkorna i Ecuador, Indien och Japan var närvarande, liksom Kongo Kinshasa, varifrån de svenska missionärerna kom för 100 år sedan.

Missionärernas arbete i Kongo Brazzaville har verkligen burit riklig frukt. Viktiga årtal är inte bara starten 1909, utan även årtalet 1947, då väckelsen bröt fram i Ngouedi, en väckelse som fortsatt och som påverkar landet än idag. 1961 bildades den Evangeliska kyrkan i Kongo, som är en direkt fortsättning av den svenska missionen. Idag har Evangeliska kyrkan mer än 200.000 medlemmar i ett land med 3 miljoner invånare. Regeringsrepresentanter framförde hälsningar och lämnade över gåvor och t o m ledaren för milisgruppen ninjas visade sig vid stormötet i Madzia. När Evangeliska kyrkan samlas till högtid, då vill alla vara med.

Under jubileumsgudstjänsterna kom 300 personer fram och bekände ”Jag vill lämna synden och följa Jesus”. Den Heliga Anden var starkt närvarande i gudstjänster fyllda av sång och glädje. Stora skaror var samlade, med 98.000 personer på avslutningsgudstjänsten på en idrottsplats vid Poto Poto-kyrkan i Brazzaville. Avslutningspredikan hölls av missionsföreståndare Göran Zettergren, som predikade utifrån Apg 1: 8 och Apg 26: 15-18.

Evangeliska kyrkans 100 årsjubileum präglades av jubelårstanken i Bibeln, då skulder skrivs av. Kyrkans ledning har beslutat att betala löneskulder som man haft under lång tid till pastorer och evangelister, totalt 492 som varit riksanställda. Samtidigt skriver EEC av församlingarnas skulder till centralkassan. Kyrkans ekonomi har förbättrats under senare år genom att man fått förtroende för den nya administrationen och därför finns medel till denna nystart. De nordiska systerkyrkorna har också bidragit med sina gåvor till att betala eftersläpande löner.

Som en upptakt till jubileet invigdes även den nya Plateau-kyrkan i Brazzaville.

Slutligen: I förra veckobrevet informerade vi om översvämningar på olika håll i Indien. Nu har även Gulbarga drabbats, en plats där systerkyrkan HCC bl a driver ett sjukhus, ett kurscenter och en skola. HCC är i full gång med hjälparbetet via de lokala resurser man har. Det är svårt att få ytterligare Sida-medel för det här arbetet, då HCC nyss fått stöd till delstaterna Gujarat och Bihar. Vi förmedlar därför gärna medel från församlingar och enskilda till distribution av mat, hälsovård och tillfälliga bostäder.

Med tack för din trohet i missionsarbetet, som burit rik frukt bl a i Kongo Brazzaville!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare


Hundraårstemplet” invigt i Brazzaville

I mitten av september invigdes Plateauförsamlingens nya kyrka ”le Temple du Centenaire”. ”Hundraårskyrkan” i Brazzaville. Högtiden började med en musikkårsledd marsch från gamla kyrkan, där det gamla missionärscentret finns, till den nya kyrkan, där missionsföreståndare Patrice Nsouami klippte av band innan kyrkdörrarna öppnades och gudstjänstdeltagarna kunde ta plats.

Församlingens olika körer medverkade, gäster presenterades, bl a premiärministern och hans följe hälsades, liksom de svenska gästerna.

En historisk exposé framfördes om bygget, då förre missionsföreståndaren Gösta Hedbergs betydelse lyftes fram, liksom stödet från Betlehemskyrkan, Göteborg och Svenska Missionskyrkan. Det ekonomiska stödet från Sverige uppskattas till i runda tal 3 miljoner kr. De problem som uppstått under byggtiden i form av politiskt våld och ekonomisk nedgång har övervunnits med målmedvetet arbete och starkt offrande bland församlingens medlemmar.

Patrice Nsouami var gudstjänstens självklara predikant som mycket inspirerat och livfullt predikade om att äta Kristi kropp och dricka Kristi blod, metaforer för att ta emot Kristus till personlig tro och liv.  Inbjudan gick ut och 23 personer deklarerade att de nu ville lämna synden och följa Jesus.  Efter gudstjänsten inbjöds till förfriskningar och gemenskap. 3700 personer deltog i invigningen och allt dokumenterades som sagt ordentligt med fotografier och filminspelning.  I EEC ser man kyrkoinvigningen som ett preludium till kommande 100-årsfirande.

Peter Wärnelid
Afrikasekreterare

 

Missionskyrkans förbönskalender

11 okt                                                                                                                                   
Ny församling i Grimsås                                                                                                           
Idag bildas Grimsås missionsförsamling efter tre års intensivt arbete. Tacka Gud för de människor som arbetat under många år med scout och ungdomsarbete och för arbetet med att grunda en ny församling. Tacka och be för församlingen och dess pastor Anders Westman, att de får fortsätta att föra evangeliet om Jesus till många fler människor i Grimsås.

Litauen                                                                        
Kontakterna med Evangeliskt Reformerta Kyrkan i Litauen har gått in i ett nytt skede genom ett avtal med Svenska Missionskyrkan där Växjö Missionsförsamling har uppdraget att utveckla samarbetet. Vi ber särskilt för kyrkans ledare pastor Rimas Mikalauskas i Birzai.

18 okt                                                                                                                         
Södra Götalands distrikt                                                                                   
Be för arbetet och de anställda i Södra Götalands distrikt av Svenska Missionskyrkan. Satsningen på att bilda en ny församling vid Örestrand utanför Höganäs ligger distriktet varmt om hjärtat. Be att den nyrestaurerade gården Örestrand får bli till välsignelse för både turister och bygdens folk.  

Spanien                                                                                                                           
Samarbetet med Federationen av fria evangeliska församlingar i Spanien går vidare med betoning på latinamerikanska invandrare. Med uppemot 20 % arbetslöshet är många av dessa hårt drabbade och i behov av stöd och hjälp. Be för de svenska och ecuadorianska missionsarbetarna i detta arbete.

 


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan