Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission 
              
8 oktober 2003

Kära missionsvänner!

Förra veckan hade vi besök av missionsföreståndare Joseph Rivera från Moravakyrkan i Nicaragua. En intervju gjordes med honom av Nya Dagen och artikeln finns med i veckans brev.

Den ekumeniska kampanjen ”Hopp för Kongo”, där bl a Svenska Missionskyrkan ingår inbjuder till en samling i Göteborg lördagen den 18 oktober. Se information nedan.

I Svenska Missionskyrkan pågår just nu framtidsfester på många olika platser. Missionen är i centrum och vi gläds över stora och inspirerande samlingar. En stark Missionskyrka i Sverige är viktig för ett starkt missionsarbete också i andra länder. Just nu distribueras foldrar för kyrkoavgift, som ska vara inne senast den 31 oktober, och missionsgåvan. Kyrkoavgiften är främst till den egna församlingen och missionsgåvan är till mission i Sverige och i andra länder. Tusentals foldrar har distribuerats och fler håller på att tryckas.

Den kommande helgen ber vi och offrar för pastorsutbildningen inom Svenska Missionskyrkan. Vi gläds över många blivande pastorer och vi ber om att kallelsen till olika tjänster får hållas levande i våra församlingar.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
Missionssekreterare
-------------------------------------

Hopp för Kongo

Det erbjuds ett unikt tillfälle för alla som bor i Västsverige och som är intresserade av vad som händer i Centralafrika att få veta mera lördagen den 18 oktober klockan 10 - 16 i Betlehemskyrkan, Vasagatan 26 - 30, Göteborg.

Bland de medverkande kan nämnas pastor Seblon Mpereboye och hans fru Pauline Ngampuo, sjuksköterska. De bor och är verksamma i Kinshasa och kommer att ge en initierad bild av nuläget, som är dramatiskt men som inger hopp efter flera år av krig och förstörelse. Särskilt kommer de att belysa kyrkornas roll under återuppbyggnaden av landet.

Seminariet är gratis, men du bör anmäla dig senast den 15/10 till
bertil.ahman@missionskyrkan.se, tel 08-15 18 30

---------------------------------------------------------

Teologin har stått i vägen för kampen mot fattigdom

Kampen mot fattigdomen är den kristna församlingens största utmaning i Centralamerika. - Om vi blundar för behoven runt omkring kan vi inte existera länge som kyrka, säger Joseph Rivera, föreståndare för Moravakyrkan i Nicaragua.

Han besöker Tyskland och Sverige för att hitta sina rötter. Det var tyska herrnhutare som tog med sig protestantismen till Nicaragua på mitten av 1800-talet. Sedan tio år tillbaka har Joseph Rivera även samarbetat med Missionskyrkan som bjudit honom till Sverige under ett par dagar.
För pastor Rivera är kyrkans sociala roll central. Nicaragua är ett av kontinentens fattigaste länder och 80 procent av befolkning saknar tillgång till utbildning och hälsovård. Den ekonomiska krisen har inneburit att hälften av nicaraguanerna är arbetslösa och de sociala problemen gör att allt fler tar sin tillflykt till droger.
- Fattigdomen är ett svårt hinder för kyrkan. Kampen för brödfödan blir huvudbekymret, allt annat blir relativt.

Indianskt ursprung

Nicaragua är ett delat land på många plan, även geografiskt och etniskt. På Atlantkusten där Joseph Rivera är verksam är situationen särskilt krass. Befolkningen i området har främst indianskt ursprung eller är ättlingar till svarta före detta slavar från Västindien medan huvuddelen av landets befolkning är mestiser.
Atlantkusten har länge varit ekonomiskt eftersatt och fattigdomen är särskilt påtaglig bland de etniska minoriteterna.
Joseph Rivera anser att kyrkorna måste kämpa för ett bättre samhälle tillsammans. Han delar upp landets kristna i tre grupper, katolikerna som utgör majoriteten, protestanter och den starkt växande pingströrelsen som tredje kraft. Den karismatiska rörelsen har skapat intensiva diskussioner både inom och mellan samfunden de senaste åren. Men Joseph Rivera hoppas att man ska lyfta blicken och börja samarbeta i stället för att dryfta teologiska spörsmål.
- Vi har predikat var och en på vårt håll och försökt jobba mot fattigdomen, men vi är splittrade. De teologiska frågorna har fått för stort utrymme, det finns annat som förenar oss.

Svår nöd påverkar det andliga

Om människor saknar social grundtrygghet kan de inte heller koncentrera sig på det andliga, resonerar han.
- Situationer av svår nöd påverkar det andliga livet så att man har svårt att tänka på framtiden. Samtidigt kan gudstjänsten ge tröst och hopp. Människor får en möjlighet att lägga sitt liv i Guds händer.
Joseph Rivera tror att kyrkan alltid måste söka sin roll i samhället, även i den ekonomiskt välmående delen av världen. Eftersom ämnet ligger honom varmt om hjärtat frågade han sina tyska kolleger vad deras verksamhet betydde socialt. De förstod inte vad han menade.
- Jag tror att kyrkan alltid har en social uppgift som den behöver hitta och definiera även om detta är mer uttalat där det finns en brist från samhällets sida, som i Nicaragua.

Ulrika Nordin
Nya Dagen, 031003

--------------------------------------------------------

Förbönsämnen

THS, pastorsutbildningen
Svenska Missionskyrkans pastorsutbildning finns på Teologiska Högskolan, Stockholm. Vi tackar Gud för att trenden vänt och att många nu vill bli pastorer. Vi ber för THS med rektor, lärare och övrig personal. Vi ber också för pastorskandidaterna, att de får utrustas med tro, kunskap och helig Ande.

Polen
Svenska Missionskyrkans systerkyrka i Polen är ett litet samfund men har stora visioner för sitt arbete. Vi ber för samfundsledning och församlingsledare om frimodighet och djärvhet i missionsarbetet i Polen.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan