Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission

8 november 2006

Kära missionsvän!

Den kommande helgen samlas missionsintresserade från kyrkor och missionsorganisationer till en ekumenisk missionskonferens med temat ”Alla folk” i Göteborg.
Information om programmet finns på: www.allafolk.se

En vecka senare, 19-26 november, hålls Kyrkornas globala vecka, med aktiviteter över hela landet. Se information nedan.

Det kongolesiska folket har visat sin starka vilja till demokrati och förändring genom att på ett ansvarsfullt sätt genomföra den andra valomgången i presidentvalet som hölls den 29 oktober.

Från hela världen kommer nu gratulationer till hur man genom välorganiserade val lyckats gå vidare i den demokratiska processen. FNs organisation i Kongo, MONUC och FNs Generalsekreterare Kofi Annan berömmer i en kommuniké det kongolesiska folket för att än en gång ha visat lugn och disciplin vid de 50 000 vallokalerna spridda över hela landet. Några incidenter har dock inrapporterats från Equateurprovinsen.

Nu väntar väljarna och det kongolesiska folket med spänning och otålighet på att valresultatet ska offentliggöras. Enligt valkommissionens kalender kommer detta att ske först den 19 november, men resultatet kan vara färdigt några dagar tidigare än beräknat.

Be om fortsatt fred i Kongo och att valresultatet ska respekteras av alla och att landet verkligen ska leva upp till sitt officiella namn: Demokratiska Republiken Kongo!

För den som vill veta mer vad som händer, så kommer ett Kongo-seminarium att hållas i Betlehemskyrkan, Göteborg den 26 november.
Tema: Kongo i brytpunkten mellan kaos och demokrati
- Från våld och fattigdom till fred och utveckling - är det möjligt?
Tid: 26 november kl 14.00-16.00, Betlehemskyrkan i Göteborg
För mer information: www.centralafrikagruppen.se

Slutligen har vi fått alarmerande rapporter från våra vänner i Wuhan, Kina, där Missionskyrkan bl a stöder pastorsutbildningen vid Zhong Nan Theological Seminar, seminariet för södra och centrala Kina, som utbildar pastorer för 6 provinser. Inför höstterminen har man utsatts för påtryckningar från den statliga Religionsbyrån då man, enligt myndigheterna, tagit in för många studenter och myndigheterna har krävt att man skickar hem 28 elever.

Det är en svår situation för seminariet, då man upplever det som att Gud har kallat ungdomarna och, som ledarna för seminariet skriver:
- Hur kan vi hindra dem från att följa Herren?”
Avslutningsvis ber man om att vi ska be för seminariet och pastorseleverna.

På Missionskyrkans kansli arbetar vi just nu med att missionsbilagan inför Annandagsinsamlingen, en bilaga som skickas ut nästa vecka i Sändaren. Bilagan kan beställas från Gummessons Bok & Musik. 
08-674 07 90
info@gummessons.se

Tack för din förbön för Missionskyrkans internationella arbete!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------------------------------

Sida vid sida – kyrkornas globala vecka
19-26 november

19-26 november 2006 firar vi "Kyrkornas globala vecka".~En vecka då kyrkor, samfund och organisationer tillsammans lyfter fram rättvisefrågor i gudstjänst och aktiviteter.

Under Kyrkornas globala vecka utmanas deltagare i gudstjänster och aktiviteter i hundratals, kanske tusentals, församlingar att samtala om vad rättvisefrågorna har med den kristna tron att göra. När veckan nu närmar sig märks det att den gemensamma satsningen från kyrkor och organisationer väckt genklang både i landets församlingar och i kyrko- och organisationsledningar.

- Rättvisefrågorna har hittat in i kyrkorna. Fler och fler församlingar väljer att uppmärksamma Kyrkornas globala vecka. Veckan används som ett redskap för samtalet om vad rättvisefrågorna har med min kristna tro att göra. Samtalet gäller exempelvis hur vi som kyrkor i Sverige kan förhålla oss till att vi är sammanlänkade med kyrkor i de delar världen som drabbas hårt av vårt överutnyttjande av resurser. Tro och livsstil kopplas samman. Det säger Maria Persson, projektsekreterare på Sveriges Kristna Råd med ansvar för Kyrkornas globala vecka.

Ett litet axplock av vad som sker
- Sveriges Radio sänder gudstjänst från Hjällbo kyrka i Angereds församling.
- Boda Missionskyrka i Svärdsjö firar gudstjänst med medverkan av Falu Fredskör och Göran Greider.
- I Baptistkyrkan i Karlstad ansvarar missionsrådet för gudstjänsten och serverar därefter sopplunch.
- Lunds ekumeniska råd arrangerar temasamling med medverkan av musikgruppen "The Headmasters".
- I Ockelbo firas ekumenisk gudstjänst i Missionskyrkan med Globala veckans stationsvandring och indisk måltid.
~- I Skärholmen satsar kyrkorna stort på att lyfta frågorna om rättvisa, miljö och solidaritet. Workshop hålls om globalisering, världshandel och din möjlighet att göra skillnad! Ambassadörer från Rättvisemärkt kommer att hålla lektioner i skolorna, rättvisemärkt fika kommer att serveras. Det blir ekumenisk mässa i Skärholmens kyrka med avslutning med internationell buffé i Mikaelikyrkan.
- I riksdagshuset arrangeras frukostseminariet ”Billiga varor kan ha ett högt pris - om konsumentmakt och rättvis handel”. Medverkan av riksdagsmannen Lars Lindén.
- I Valsätrakyrkan i Uppsala predikar Peter Weiderud, förbundsordförande i Broderskapsrörelsen, samt deltar i samtal om Globala veckans tema ”Sida vid Sida” och knyter ihop det med svenska församlingar som oftast är "kyrkor för etablerade människor".
- Kyrkorna i Umeå har satsat på en hel helg med global fördjupning under temat fred och försoning. Medverkan av bl a tidigare ministern Georg Andersson och Daniel Uddling från Sveriges Kristna Råd.
- Östervåla och Harbos ekumeniska råd anordnar utställning om rättvis handel, ekumenisk församlingsafton om rättvis handel, samt ekumenisk temamässa med medverkan av Bo Forsberg, generalsekreterare i Diakonia. I Östervåla missionskyrka blir det också ungdomskonferens, God for you, som ansluter till globala veckans tema, samt ekumenisk temamässa.

Detta och mycket mer finns att läsa mer om på www.skr.org/globalaveckan

5000 församlingar inbjuds att vara med
Omkring 5000 kyrkor, församlingar och organisationer inbjuds att tillsammans vara med och fira Kyrkornas globala vecka. Målet är att under en vecka lyfta rättvisefrågorna i gudstjänster, aktiviteter och samtal - på varje ort och i varje församling!

"Sida vid sida"
Rubriken på årets vecka är "Sida vid sida". Kampen för att utrota fattigdom och hunger står i fokus. Utgångspunkten är att arbeta sida vid sida med Gud men också med varandra, både nära och långt borta.

Bröd bildar symbol
Delandet av bröd kommer att användas som symbol för att fylla temat med innehåll. Under Kyrkornas globala vecka läggs också stor vikt vid den teologiska reflektionen kring varför kyrkorna ska arbeta med rättvisefrågor.

Arrangörer
Sveriges kristna Råd (SKR) arrangerar Kyrkornas globala vecka i samarbete med nio andra ekumeniska organisationer. Svenska Missionskyrkan är med i det här arbetet via medlemskapet i SKR och Svenska Missionsrådet (SMR) och som en av huvudmännen bakom Diakonia och Studieförbundet Bilda. 

------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2006

12 november
INUTI
Inuti är en gemensam satsning för Svenska Missionskyrkan och SMU som pågår till våren 2007. Be att ungdomar ska ges förnyade möjligheter till att komma till tro, till omvändelse till Jesus Kristus och till livsgemenskap i församlingen.

Ecuador, Apg 29
Lärjungaskolan i Ecuador pågår ytterligare några veckor. Be för de svenska och ecuadorianska deltagarna och alla de församlingar som de fått samarbeta med. Be för dem som de fått hjälpa till personlig tro.

19 november
Våga Tro Göteborg
Under EM i Friidrott fick teamet tillfälle att vittna för en mycket stor grupp människor i alla åldrar. Flera av dessa kom till tro. Be för fortsatta andlig mognad för dessa nykristna.

Polen
Cezary Komisarz är pastor i den Evangeliska kyrkan i Polen, som Missionskyrkan har relation till. Han arbetar med evangelisation och församlingsplantering. Be för detta arbete.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan