8 maj 2008


Ladda hem veckobrevet som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Den första pingstdagen var Jesu lärjungar tillsammans väntande, öppna för det nya som Gud skulle göra i dem och bland dem.

Så börjar Sam Kobia, Kyrkornas Världsråd, sin pingsthälsning till världens kyrkor. Se brevet med den avslutande pingstbönen i veckans brev.

Så får vi, tillsammans med världens alla kyrkor och kristna, den kommande helgen fira pingst – den kristna församlingens födelsedag, den dag då Anden gavs till lärjungarna på ett särskilt sätt.

För några dagar drabbades Sydostasien på nytt av en katastrof av ofattbara mått. Denna gång var det Burma som drabbades av cyklonen Nargis.

Diakonia har flera samarbetspartners i Burma och Missionskyrkans systerkyrka, Hindustani Covenant Church har medarbetare på plats. Behoven är enorma, men det är i dagsläget inte klart vad som kan göras för drabbade medmänniskor.

Information om Diakonias arbete i Burma finns på www.diakonia.se

Med bön om Andens återskapande kraft i världen.

Bertil Svensson
internationell missionssekreterareKorset på Tacksägelsekyrkan i Wuhan, Kina, lyser för miljoner människor och ger dem hopp. På samma sätt får vårt ljus lysa i världen och Anden ger oss kraft att vara Jesu vittnen ”till jordens yttersta gräns” (Apg.1:8).

Pingsthälsning 2008 från Kyrkornas Världsråd

Kära systrar och bröder i Kristus!
Den första pingstdagen var Jesu lärjungar tillsammans väntande, öppna för det nya som Gud skulle göra i dem och bland dem. Och därför att de var trogna i sin väntan och öppna för Guds löfte, kunde de själva ta emot den mäktiga Andens stormvind som skulle stärka dem i deras nya liv av gemenskap i bön, i delandet av bröd och allt det goda de hade med glädje och uppriktiga hjärtan och som gav dem kraft att gå ut och berätta de goda nyheterna i världen. Jesus gav Anden till sina vänner, som han lovat att han skulle göra, för att visa dem sin kärlek och försäkra för dem att de aldrig mer skulle vara ensamma.

Låt oss denna pingst, följa de första lärjungarnas exempel och vänta tillsammans, öppna för att ta emot den Heliga Andens gåva, som Gud alltid vill ge till oss. Må vi bli förenade i gemenskapen i samma Ande så att vi tillsammans kan ge ett mer trovärdigt och tydligt vittnesbörd i världen om de goda nyheterna om Jesus Kristus som korsfästes, uppstod, lever och fortfarande verkar ibland oss.

När vi nu firar pingst, låt oss be tillsammans med människor över hela världen:

O, Livgivare,
Som frambringade allt liv
Uppehåll och fyll på nytt hela din Skapelse
Så att den återspeglar din ära.

Kom, Helig Ande
Fyll allt liv med din strålglans

O, Sanningens Ande,
Som övertygar världen om synd,
Förtär, som en väldig eld,
De onda krafter som binder ditt folk
Och gör oss fria att gå i ditt ljus.

Kom, Helig Ande,
Och upplys våra hjärtan och sinnen.

O, Enhetens Ande,
Döm oss, återupprätta och kalla oss på nytt.
Lägg ned i oss de gåvor
Som gör oss till ditt folk.

Kom, Helig Ande
Och tänd kärlekens ande
På våra hjärtans altaren.

O, Helig Ande,
Förvandla och heliggör oss,
Så att vi och alla människor
Kan leva ett liv i hela sin fullhet.

Kom, Helig Ande,
Förnya hela Skapelsen
Amen.

Burma

Situationen i Burma är fruktansvärd och Rangoon kommer aldrig mer att bli sig likt, säger en av Diakonias medarbetare som just nu befinner sig i landet för att följa upp omfattningen och behoven efter cyklonen Nargis i samarbete med våra partners.

Svårt drabbade
Tiotusentals har dött och flera hundratusen är hemlösa, nedfallna träd och spillror fyller gatorna. Diakonias medarbetare har i information från kustområden fått veta att 95 procent av husen på vissa ställen är helt förstörda. Telefoner fungerar inte, risskördar har förstörts, dricksvattnet är i några områden otjänligt på grund av att saltvatten kommit in och priset på mat har stigit med flera hundra procent.
Att utländska hjälporgan inte får röra sig fritt på grund av militärjuntans restriktioner gör det svårt för hjälpen att nå fram. Ett ytterligare orosmoment är regnperioden som är på intågande och häftiga skurar väntas vilket kommer att slå hårt mot dem som efter cyklonen inte har tak över huvudet. Många frågar sig också vad som nu kommer att hända med det stundande valet.

Diakonias partner vädjar om hjälp
Det har kommit vädjanden till omvärlden från Diakonias partner MCC (Myanmar Council of Churches) om materiell hjälp till drabbade.

Behoven är enorma, särskilt bland de fattigaste vars hus och ägodelar är förstörda och som nu saknar mat för dagen, skriver MCCs generalsekreterare pastor Mar Gay Gyi i sin vädjan.

Diakonia har arbetat i Burma i många år och har ett väl upparbetat kontaktnät med partners, många av dem kyrkor, i landet.
– Diakonias arbete i Burma har fokus på människors rätt till ett värdigt liv, och i den här mycket svåra situationen kommer vi att göra allt som står i vår makt för att våra partner ska kunna påbörja arbetet för återuppbyggnad, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg. K

Förbönskalender

11 maj
Kongo Kinshasa
Barnen i östra Kongo befinner sig i en katastrofsituation. Barn utnyttjas som soldater, sexslavar, bärare och spioner. Be för Kongos barn och dess framtid.

Pingstdagen
Idag påminns vi om att det inte är genom en människas styrka eller kraft som Guds kraft uppenbaras utan genom den Helige Ande. Be om öppenhet för att Guds Ande får verka fritt efter sin vilja i er församling.

18 maj
Mälardistriktet
Distriktet innefattar Stockholm, Södermanland, Gotland, Västmanland och Uppland och har 97 församlingar och 70 SMU föreningar. Vi ber för distriktsföreståndare Helén Friberg, distriktsmedarbetare och de drygt 19.400 personer som finns i församlingar och SMU-föreningar.

Kongo Brazzaville
Att läsa böcker eller överhuvudtaget ha böcker är inte självklart för barn i Kongo, men det finns en vilja och längtan att få läsa och att lära. Be för projektet i Brazzaville där barn och ungdomar får spela fotboll, men också får hjälp med läxläsning och lärande.


Det elektroniska veckobrevet skickas varannan vecka direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan