Svenska Missionsförbundets veckobrev om internationell mission

8 maj 2003, vecka 19

Vänner,

I ett pressmeddelande från Utrikesdepartementet meddelas att utrikesminister Anna Lindh besöker Sydafrika och Demokratiska Republiken Kongo den 5 – 8 maj 2003.

”Syftet med besöket i Sydafrika är att med regeringsföreträdare diskutera utvecklingen i Afrika, speciellt AIDS/HIV-problematiken. Det ömsesidiga intresset att bredda och fördjupa samarbetet mellan Sydafrika och Sverige kommer också att behandlas.

Besöket i Demokratiska Republiken Kongo (DRK) är ett led i den svenska regeringens ansträngningar att bidra till en lösning på den långvariga och allvarliga konflikten i landet bland annat genom svensk personal till FN:s fredsbevarande mission i DRK, MONUC.”

I ett tidigare pressmeddelande från UD  meddelades om ett regeringsbeslut den 30 april om att Sverige deltar i fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo.

Regeringen har beslutat "att Sverige ska delta med en väpnad styrka i FN:s fredsoperation MONUC i Demokratiska republiken Kongo. Truppbidraget består av en flygfältsenhet med stabsofficerare,
sammanlagt 90 personer. En förstyrka på 17 personer kommer vara på plats den 26 maj. Huvudstyrkan avreser på nationaldagen den 6 juni för att bemanna flygplatsen i Kindu under 12 månader. Sverige blir därmed
det första västland som bidrar med trupp i MONUC.”

På SMF:s expedition i Stockholm pågår förberedelserna för fullt inför Kyrkokonferensen. I år har vi glädjen att ta emot många internationella gäster. Vid konferensens början kommer de att presenteras och sedan medverkar de i olika arrangemang under helgen, bl a följande.

På torsdag kväll inbjuder vi till ”Jag är-mässa” då vi får lyssna till vittnesbörd från tre av gästerna och sång av några av dem. På fredag och lördag morgon inbjuder vi till ett seminiarium med rubriken ”Delad tro – om evangelisation i vårs systerkyrkor och hos oss”. Då får vi lyssna till hur man evangeliserar på olika håll i världen och även dela med oss av egna erfarenheter. Vi får också del av våra gästers syn på oss. Vid fredagens festkväll ges en hälsning till Missionskyrkan från våra systerkyrkor och på söndag förmiddag predikar flera av de internationella gästerna i kyrkor i Stockholmstrakten.

Välkommen att möta världen – på plats i Kyrkokonferens och Riksmöte!


P-O Sveder Renklint
Vik missionssekreterare

------------------------------

Förbönsämne

Konfirmandarbetet
Många församlingar kommer att avsluta sin konfirmandundervisning under den närmaste tiden. Vi ber för alla de ungdomar som fått undervisning, att den får ge vägledning och hjälp i deras andliga utveckling.

Pastorer
Det finns ett stort behov av pastorer för församlingstjänst inom Missionsförbundet. Vi ber att Guds kallelse till pastorstjänst blir aktuell för människor i olika åldrar.


Svenska Missionskyrkan