Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
7 oktober 2005

Kära missionsvän!

I början av september genomförde Sändaren, tillsammans med Focus resor, en ”läsarresa” i Baltikum. Redaktionssekreterare Marita Sköldberg deltog och hon berättade i Sändaren för ett par veckor sedan om Litauen som sitt favoritland under resan. I Birzai blev de svenska resenärerna bjudna på lunch i församlingshemmet och där träffade man Sigita, den första kvinnliga pastorn i Reformerta kyrkan i Litauen, som Svenska Missionskyrkan samarbetar med. Läs mer om Sigita nedan och bed för vännerna i Litauen, som är ett av veckans förbönsämnen.

Det andra förbönsämnet gäller pastorsutbildningen vid Teologiska Högskolan som vi denna helg offrar och ber för.

Förra veckan informerade vi om de 17 svenska ungdomar som går på MUL-kursen (Mission, Utbildning, Lärande) på Lidingö Folkhögskola och som nu besöker Kina. De har nu besökt Hongkong och just nu besöker de staden Wuhan i centrala Kina, där Missionskyrkan bl a stöder utbildningen av pastorer. I Hubeiprovinsen ger vi också kontinuerligt stöd till kyrkbyggen. Följ MUL-kursens dagbok från resan till Kina som finns att läsa på www.missionskyrkan.se/mul
Det har tidigare angetts en annan adress, men den är ändrad till adressen ovan.

Så kan vi glädjas med Hindustani Covenant Church (HCC) och dess missionsföreståndare Steven David, som utsetts till hedersdoktor vid ”Academy of Ecumenical Indian Theology and Church Administration” i Chennai, Madras. Steven Davids mångåriga gärning som pastor i St Andrews Church i Pune har uppmärksammats, samtidigt som han är inne på sitt 20:e år som nationell ledare för HCC.

I hyllningstalet till Steven David talar man om hans profetiska ledarskap, om hur han utvecklat kyrkans vision och mission och hur HCC under hans ledarskap utvecklats till en missionsorienterad kyrka. Man säger vidare att ”HCCs nationella och internationella status som kyrka är till största delen på grund av Steven Davids uppoffrande arbete under två decennier”. Man har vidare uppmärksammat att pastor David lett många nationella och internationella seminarier för att utveckla ledarskap, mission och kyrkans arbete, hur han har utvecklat ett nätverk med olika ekumeniska och evangeliska organisationer och utvecklat samarbete för mission i Kina, Japan och Afrika. Under allt har han varit inriktad på förkunnandet av evangelium som kyrkans särskilda uppdrag och hur evangeliet ska översättas i handling, genom att vara involverad i utvecklingsarbete som syftat till befrielse för fattiga och förtryckta.

När Steven David nu under sitt 20:e år som missionsföreståndare i den indiska systerkyrkan, uppmärksammats på det här sättet vill vi från Svenska Missionskyrkan med glädje stämma in i vår tacksamhet till Gud för en god tjänare och medarbetare i Guds mission för världen. Vi ser fram emot fortsatt gott samarbete i Indien, Sverige och andra länder, där Steven David är en sammanhållande kraft i missionsarbetet.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare
----------------------------------------------------

Sigita, första kvinnliga pastorn i Reformerta kyrkan i Litauen

Sigita Svambariene var en av de två första kvinnorna som ordinerades till pastorer i Reformerta kyrkan i Litauen för två år sedan. För ett par månader sedan flyttade hon från kuststaden Klaipeda, där hon studerat och tjänstgjort, till Birzai, där Reformerta kyrkans största församling finns. Församlingen får nu två pastorer i stället för en. Sigita är ansvarig för en distriktskyrka inom församlingen och för ungdomsarbetet. Hon arbetar också på det barnhem som församlingen driver och ansvarar för religionsundervisning i skolan.

Reformerta kyrkans ungdomsorganisation Radvilla, som bildades officiellt för bara ett par år sedan, är generellt bra på scouting, men i Birzai finns för tillfället inga scouter. Sigita hoppas att det arbetet ska kunna återupptas så småningom. Söndagsskolan har hon redan börjat arbeta med och en ungdomskör håller på att startas.

En av Sigitas högsta önskningar är fler frivilliga i arbetet, och kurser för frivilliga, något som hon hoppas att relationerna med Svenska Missionskyrkan och SMU kan bidra till.

Det har varit ett par tuffa år för Sigita.
- Jag älskar mitt jobb och jag har inget emot att vara första kvinnliga pastorn, men jag är inte speciell. Jag är en helt vanlig människa som Gud kallade, säger hon.

När hon och hennes kollega ordinerades till pastorer i Reformerta kyrkan var det under ett enormt medieuppbåd. Kvinnliga pastorer eller präster är något mycket ovanligt i det katolska Litauen, och händelsen blev en stor riksnyhet. Sigita har varit intervjuad i tidningar och på tv, så mycket att barnen har sagt att nu får det vara nog.

Sigita är ensamstående trebarnsmamma. Ett av barnen har blivit en del av familjen efter att först ha bott på Birzai-församlingens barnhem.

Marita Sköldberg
----------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005 - 9 oktober

Pastorsutbildning THS
Vi gläds över alla de som förbereder sig för pastorstjänst genom studier vid THS, Bromma. Be om Guds välsignelse för studenter och lärare under det kommande läsåret.

Litauen
De evangeliska och reformerta församlingarna i Litauen är inte många, men de jobbar med ett viktigt barn och ungdomsarbete. Vi ber om Guds välsignelse för både ledare och ungdomar.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan