7 februari 2008

Ladda hem veckobrevet
som pdf och sätt upp det på anslagstavlan >

Kära missionsvän!

Detta veckobrev kommer från och handlar mest om Centralafrika. Viktiga möten hålls i veckan om EEC, Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, och samarbetet mellan denna kyrka och de nordiska missionskyrkorna. Nästa år firar man 100-årsjubileum av den förste svenske missionärens ankomst, Johan Hammar, som grundlade missionsstationen Madzia.

Samtal förs om bland annat evangelisationen, väckelsen, kyrkans roll i samhället. Den viktiga frågan om kyrkans administration, hur man ska kunna hantera alla projekt och allt arbete som man förväntas utföra, diskuteras också.

Här finns också en av våra missionsarbetare, som tidigare arbetat i Ecuador och Spanien med lärjungaskolan Apg29, för samtal om en liknande missions- och lärjungaskola i Kongo den kommande hösten.

Under senaste året har det bildats en gemensam kassa för kyrkans alla medarbetare, pastorer, evangelister och ansvariga på olika nivåer och där alla medarbetare får samma lön. Denna solidariska kassa har kunnat skapas, mot alla odds, och man är försiktigt positiv till det nya systemet.

Tidigare har många pastorer och andra kyrkans tjänare, särskilt på landsbygden, inte fått någon lön alls eller en väldigt liten sådan.

Kyrkan står också inför stora utmaningar i samhället. Presidentval kommer att hållas under 2009. Ingen önskar att det som hände i Kenya ska upprepas i Kongo-Brazzaville, med strider och oroligheter i samband med valet, men det finns uppenbara risker. Allt beror på hur man sköter förberedelserna och själva valet.

Ett stort problem är att det är den sittande presidenten som tillsätter valkommissionen och i praktiken styr hela valet. Om uppenbart fusk och manipulation uppdagas, finns risken att Kongo blir ”ett nytt Kenya”, menar en del. Det finns ingen stark motkandidat till dagens makthavare och oppositionen är försvagad. Av 120 existerande partier är cirka 100 finansierade och stödda av president Dennis Sassou-Nguesso.

Men inte bara i Kongo Brazzaville, utan även i Kongo Kinshasa på södra sidan av Kongo-floden, står kyrkan inför stora frågor och utmaningar i samhället: mänskliga rättigheter, miljö, hälsa, hiv/aids och utbildning. Och huvudmålet är fattigdomsbekämpning.

Läs mer i intervjun på hemsidan, www.missionskyrkan.se med de tre kongoleser som nyligen besökte Sverige för samtal om det utvecklingsprogram, som man nu planerar för.

Tack för dina förböner för de båda Kongo-republikerna, länder där Missionskyrkan sedan lång tid tillbaka har ett starkt missionssamarbete och där vi har unika möjligheter att bidra till en god samhällsförändring.

För det behöver vi både be och arbeta – Sala Sambila!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare
 Alla Folk 2008
Kom - följ mig!  

Missionskonferensen med detta tema kommer att hållas i Smyrnakyrkan i Göteborg 14-16 november 2008. Konferensen är unik, inte bara med tanke på temat, utan också för att det är 25 olika samfund, ungdomsförbund, kyrkor och organisationer som står som arrangörer av konferensen.

Huvudtalarna i de två kvällsmötena att betona de olika delarna i missionsuppdraget. ”Utsatthet och fattigdom” samt ”Evangelisation” är huvudrubrikerna för fredagens och lördagens kvällsmöten. Under lördagen kommer seminarier och workshops att hållas. Vi kan redan nu fresta med lite intressanta rubriker på de tre seminarier som kommer att hållas: ”Älska din nästa i ord och i handling”, ”Till jordens yttersta gräns – Evangeliet till vilket pris?” och ”Kina - OS är över, vad händer nu?”

Huvudtalare och detaljerat program kommer att presenteras senare i vår. Besök gärna konferensens hemsida: www.allafolk.se

Per-Olov Sveder Renklint
Förbönskalendern

10 februari
Konfirmander
Församlingarnas konfirmandarbete är en viktig del i kontakten med unga. Be för detta arbete och speciellt för de konfirmander som finns i er församling.

Kongo Kinshasa
"Fredsbudskapet" är kyrkans tvåspråkiga tidning (kikongo/franska) som trycks och ges ut i Matadi. Den är en av Afrikas äldsta tidningar. Tidningen är viktig för kyrkans information och evangelisation. Be för ”Fredsbudskapet” och för dem som arbetar med den.

17 februari
Kyrka-idrott
Kontakten med en av landets stora ungdomsrörelser - idrottsrörelsen - är en viktig del i SMU:s satsning för ungdomar. Idrottskonfirmation har blivit ett begrepp på flera platser. Be för dem som aktivt arbetar för kontakten mellan lokala kyrkor och idrottsföreningar.

Kongo Brazzaville
Ett viktigt inslag i församlingsarbetet i Kongo är alla de körer som finns i nästan varje församling. Körerna är inte bara till för sångens skull utan är också en viktig social och andlig gemenskap. Idag ber vi om inspiration och glädje för alla dem som deltar i dessa körer.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan