Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
7 december 2005

Kära missionsvän!

Den här veckan samlas Missionskyrkans evangelister till sin årliga samling, då året summeras och strategiska samtal hålls inför det nya året. Igår var pastor Peter Halldorf med och delade sina erfarenheter om behovet av andlig vägledning för oss alla som står i kyrkans tjänst på ett eller annat sätt. Hela Missionsavdelningen fick del av Peters tänkvärda ord.

Samtidigt som vi har flera evangelister i tjänst i vårt land (och Ryssland) så finns det många unga engagerade människor som kanske är Framtidens evangelister! Utbildningssekreterare Rune W Dahlén berättar i veckans brev om ett inspirerande möte förra veckan med ett 50-tal ungdomsledare och pastors- och kanske evangelistkandidater.

Den här veckan ber vi särskilt för Ryssland, som Missionskyrkans missionärer för länge sedan arbetade i och där vi sedan 15 år har nya kontakter som vi vill fördjupa. Läs Bertil Widéns intressanta rapport.

Slutligen vill vi be för Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, som står inför en viktig extrasynod, då en ny missionsföreståndare ska väljas, efter pastor Alphonse Mbama som dog i våras. Den 30 september skrev vi i veckobrevet om tillförordnade missionsföreståndaren Djema Matthieus besök i Sverige, då han också fick tillfälle att möta övriga nordiska systerkyrkor som samverkar i Kongo. Tillsammans med mina kollegor i Norge och Finland kom vi överens om att uppmana våra kyrkor att särskilt be för Kongo inför den kommande synoden, då ny missionsföreståndare ska väljas, en uppmaning som sedan vår Kyrkostyrelse ställde sig bakom.

Betydligt fler än de som i formell mening är medlemmar i kyrkan berörs av den Evangeliska kyrkans arbete genom gudstjänster, barn- och ungdomsarbete och socialt arbete och arbete för fred och försoning. När Kongokyrkan nu står inför en extra-synod den 16-18 december, för att välja sin nye ledare, så är det ett mycket viktigt val både för kyrkan och för landet.

Kyrkostyrelsen vill därför uppmana Missionskyrkans församlingar till förbön för Evangeliska Kyrkan i Kongo inför den stundande synoden.
- Bed om att rätt person utses till missionsföreståndare och att valet blir en enande faktor i kyrkan och landet!
- Bed om att Guds ande ska leda kyrkan och att man fortsatt får leva i väckelse och tjänst!

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
missionssekreterare

----------------------------------------------------

Framtidens evangelister

I månadsskiftet november/december arrangerades ”Framtidens evangelister” för tionde gången. Två dygn fyllda av varm lovsång och innerlig bön, avslappnad gemenskap och näringsrik bibelundervisning. Platsen är alltid Munkaskog vid Vätterns strand och som inbjudare står Missionskyrkans evangelister samt SMU. I år var ett 50-tal unga människor med, de flesta ungdomsledare i olika missionsförsamlingar, men även några pastorskandidater från THS.

Vilken ljuvlighet att få möta dessa hänförda, brinnande, härliga ungdomar! Och vilket uppoffrande arbete de utför i sina församlingar och SMU-grupper! Själv hade jag knappt en minut ledig för att kunna samtala med alla som stod i kö till sent in på natten för att få prata om kallelse och utbildning. I denna skara fanns alldeles säkert många framtida medarbetare i Missionskyrkan, både i vårt land och i andra länder.

På onsdagskvällen fyllde vi ett blädderblockspapper med alla böneämnen, och det bads för enskilda individer, församlingar, SMU-grupper och hela vårt land. Någon gissade att de närvarande tillsammans kanske träffar 3000 unga människor per vecka, och vi bad om en ungdomsväckelse. Sista dagens förmiddag sprängde vi alla tidsramar i gudstjänsten när deltagarna själva stod i kö till åtta olika förbönsstationer.

I gudstjänsten samlades också en kollekt in för att kunna förse Kongos evangelister med böcker som hjälpmedel i deras arbete med predikningar och vittnesbörd. Över 3000 kronor samlades in.

Rune W Dahlén
utbildningssekreterare

-------------------------------------------------

Med vision för hela Ryssland

Pastor Pavel Bak besökte nyligen Sverige. Sedan början av 1990-talet har hans namn nämnts i samband med det nya evangeliska arbete som då påbörjades i Ekaterinburg (tidigare Sverdlovsk), med stöd från församlingar i Sverige och från Svenska Missionskyrkan. Hur Pavel Bak hamnade i Ekaterinburg är en lång historia, en del av ett gripande livsöde. Han är egentligen från Ukraina inte långt från Lviv, före kriget det polska Lvov. Hans bakgund är blandat kristen och judisk. Hans farfar hade blivit kristen och var en av de få i den släkten som överlevde Förintelsen. Istället blev farföräldrarna offer för Stalins förföljelser mot de kristna i Sverdlovsk där de bedrev evangeliskt arbete. Själv kom han i hård konfrontation med de sovjetiska myndigheterna när han skulle inkallas till militärtjänst och skickas till kriget i Afghanistan. Han vägrade bära vapen och blev torterad fysiskt och psykiskt. Han slogs sönder och samman, men blev helad när ungdomarna i församlingen fastade och bad för honom.

Under de snabba förändringarna i Sovjetunionen i slutet av 1980-talet blev det möjligt att bedriva evangelisk verksamhet på ett helt nytt sätt. Pavel Bak tog då med sig sin familj och reste till Ekaterinburg för att fortsätta det arbete hans farföräldrar en gång hade påbörjat. I kontakt med kyrkorna i staden fick han uppmaningen att starta ett nytt arbete. Idag är församlingen i Ekaterinburg moderförsamling till flera andra församlingar i staden och runt omkring. I anslutning till församlingen finns en teologisk skola. Sedan några år är detta arbete en del av Evangeliskt kristna kyrkan i Ryssland, ett snabbt växande samfund med ett par tusen församlingar. Samfundet har även en teologisk skola i ryska Karelen och ett högre teologiskt institut i Moskva. Nu senast håller man på och färdigställer en byggnad i Omsk för att öppna ytterligare en teologisk skola och ett missionscentrum för hela västra Sibirien.

Missionskyrkan överväger möjligheten att utvidga kontakterna och samarbetet i Ryssland. Pavel Bak gav under sitt besök några bra exempel på områden som är angelägna att stödja. De ryska församlingarna är på väg ut ur sin isolering. De behöver hjälp att förstå sitt eget samhälle och dess människor. Endast några få procent av befolkningen har kontakt med någon ortodox eller evangelisk kristen verksamhet. För övrigt finns allt; islam, ateism, schamanism och hedendom, alltså förkristna trosförställningar som fått ny aktualitet. Utifrån denna förståelse av situationen gäller det sedan att kalla och utbilda människor för tjänst och att medvetandegöra församlingarna om missionsuppdraget, att starta nya församlingar i det egna närområdet och även långt borta. De teologiska skolorna ska lägga grunden för detta och för närvarande är bortåt hundra blivande pastorer med i ett program där utbildning varvas med fältarbete under två år med stöd från samfundet och systerkyrkor. När den tiden har gått ska arbetet helst vara självgående och självfinansierat. Kanske måste pastorn sedan under ytterligare en tid jobba sekulärt för sitt uppehälle och för sin trovärdighet.

I samtalen med Pavel Bak deltog också Agnes Böning, som är missionssekreterare i Estniska förenade kyrkan av evangeliskt kristna och baptister. Det gäller ett möjligt missionssamarbete i Ryssland, kanske i väster nära den estniska gränsen, eller kanske långt borta i Ural, i spåren av Missionskyrkans pionjärer som missionerade bland basjkirerna för mer än hundra år sedan. Området Basjkortostan vore möjligt att nå från Ekaterinburg eller någon annan stad i Ural vars församling skulle kunna backa upp arbetet. Sedan några år stödjer Missionskyrkan arbetet med att översätta bibeln till basjkiriska. Kanske är det nu dags att gå vidare och stödja ryska missionärer in i det området?

Bertil Widén
Europasekreterare

-------------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 2005
11 december

Konfirmandarbetet
Många ungdomar deltar i församlingars konfirmandarbete som är en viktig period i deras liv. Be för konfirmanderna i er församling, och i ert distrikt.

Ryssland
Missionskyrkans evangelist Jan Erixon har under 14 år varit vår utsände till Ryssland, där det kristna vittnesbördet fått betyda mycket för många människor. Be om fortsatt frimodighet och uthållighet för våra trossyskon i tjänsten för Gud och medmänniskor. Be också om att Gud ska visa oss i Missionskyrkan hur vi framöver kan stödja den kristna missionen i Ryssland.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse.

Du som vill prenumerera måste först registrera dig på www.missionskyrkan.se/registrera
Gör sedan dina val på
www.missionskyrkan.se/prenumerera


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan