7 april 2009

Kära missionsvän!

Världen över samlas människor denna vecka, stilla veckan, omkring budskapet om Jesu lidande, död och uppståndelse. Han var väl medveten om sitt uppdrag när han sa: ”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd” Joh. 10:10.

I Kina lyser korset för människor i mångmiljonstaden Wuhan och i Indien har våra vänner under fastan samlat in pengar till mission i Indien och övriga världen. Tidigare har man offrat och bett för Färjestaden, nu går man vidare och stöder det nya pionjärarbetet i Söderköping.

I brevet får vi läsa om möjligheter till arbete i Japan. Vi får be för evangelisationen i Polen och Ryssland. Vi får också be för våra vänner i de båda Kongo, Latinamerika och Mellanöstern. Budskapet om Jesus är ständigt lika aktuellt och det är Han som ger världen hopp.

Med bön om en välsignad påsk i förvissningen om att den uppståndne går vid din sida!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Brevet i sin helhet som pdf »

Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan