Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
7 april 2005

Kära missionsvän!

Ett nytt veckobrev kommer med information om Diakonias vårkampanj.

Förbönsämnet den här veckan är givetvis Diakonia och då särskilt arbetet i Sri Lanka (se längst ned).

Hitintills har Diakonia, efter flodvågskatastrofen den 26 december, gjort insatser för 12 985 400 kr.

Hjälpen har kanaliserats via 14 lokala organisationer som via sina kontakter med tusentals lokala volontärer snabbt kunde nå ut till de drabbade. Insatserna har koncentrerats till tre distrikt i nordöstra Sri Lanka; Ampara, Batticaloa och Trincomalee. Totalt 198 uppsamlingsläger och 270 000 människor har på något sätt omfattats av hjälpen.

Den kommande helgen samlas missions- och arkivintresserade i Borås till en intressant konferens under temat "Vad förde missionärerna hem?" Den viktiga frågan om den viktiga kulturaspekten av missionsarbetet kommer att belysas ur olika synvinklar av bl a Josef Nsumbu, Gösta Stenström, Katarina Thurell och Ove Gustafsson. Har du, eller känner du till var det finns missionärsbrev eller annat material om missionsarbetet, så är vi tacksamma om du hör av dig till Katarina Thurell, Missionskyrkans arkivarie eller undertecknad.

Med varm hälsning!
Bertil Svensson
missionssekreterare

--------------------------------------------

Diakonias vårkampanj VÅGA TRO
10 april - 1 maj 2005

Det finns något stort i människors orubbliga vilja att skapa sig ett värdigt liv, i modet att trotsa orättvisor och i tron på en ljusare framtid.

Engagera dig och din församling i Diakonias vårkampanj! I år presenteras en porträttsamling där fem olika länder lyfts upp. Det är Sri Lanka, Kongo, Somalia, Peru och Kurdistan, länder som är mycket utsatta och där Diakonia är aktivt.

Intressera er, engagera er, och hjälp till i insamling till Diakonias arbete i dessa och andra utsatta områden. Vi lovar er ett intressant möte med människor och platser från dessa delar av världen.

Material:
* Porträttsamling är utformat i ett dubbelsidigt A4-format med ett foto, en kort personlig berättelse och en längre landanalys. Tanken är att informera om situationen i landet samt kanske uppröras över de orättvisor som råder. Det avslutas med vad Diakonia gör i landet. Levereras i en plastmapp.
* Kampanjhäfte är utformat med en inledande text om bakgrunden till kampanjen. Den största delen består dock av ett gudstjänstmaterial som kan användas vid olika samlingar. Sist i häftet ges inspirerande aktivitets- och insamlingstips.
* Bokmärket är som varje år kopplat till kampanjen och är till för att delas ut.
* Affischen med bild och inledande text har plats för er egen annonsering.
* Världskartan är ny för i år och kan användas under flera år framöver för dem som vill. Kartan är i storlek 100 x 60 cm och presenterar Diakonias arbete i respektive länder.
* Dela Med kampanjnummer handlar om katastrofen i Sri Lanka, vad som hände och vårt arbete där. Temat sträcker sig även ut mot andra delar av världen som också är hårt drabbat men som inte får så stor medial uppmärksamhet av olika orsaker.

Insamling:
Vi uppmanar er att ta del av materialet och att koppla det till en insamling. Vår önskan är att ni får del av intressanta uppgifter och att vi tillsammans kan fortsätta att förändra världen genom fortsatt stöd till våra partner. Diakonia tar del av bidrag från Sida men grunden till det är de insamlade medlen.

Vi har alla en viktig uppgift - ta tillfället att agera!

Kontaktpersoner:
Annika Magnusson 08-453 69 06, insamlingsansvarig
annika.magnusson@diakonia.se
Magdalena E Ackeberg 08-453 69 09, marknadsansvarig
magdalena.ackeberg@diakonia.se

-----------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 10 april

Uppdrag Sverige
En konferens med bred ekumenisk uppslutning genomförs denna helg i Göteborg. Inriktningen är mission och evangelisation i vårt land. Vi ber om vishet och kraft för vår kallelse och vårt uppdrag, att föra ut evangeliet i Sverige.

Sri Lanka
Många i kustområdet på Sri Lanka miste anhöriga, hem och inkomstmöjlighet vid flodvågskatastrofen den 26 december. Vi ber idag speciellt för befolkningen i detta område.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan