Svenska Missionskyrkans veckobrev
om mission
7 april 2004

Kära missionsvän!

Denna vecka, Stilla veckan, sänder jag veckobrevet från Sholapur, Indien. För mig och Fredrik Fällman, som från den 1 april hjälper oss med våra kontakter i Asien på deltid, är det dock ingen stilla vecka, utan hektiska dagar med resor till olika områden i Maharashtra state, där Hindustani Covenant Church (HCC) arbetar.

Vi har idag fått inblick i den torrkatastrof som på nytt drabbat Indien, särskilt vissa delar av Maharashtra state, där HCC främst arbetar. Det har varit svårt att denna gång få stöd till de drabbade, genom att man menar att vattenbrist under torrperioden är ett ständigt återkommande problem här i Indien. Men vad hjälper det när det i år är värre än vanligt och människor och djur dör? Mer än 5 miljoner nötboskap har samlats på 5.000 uppsamlingsplatser runt om i delstaten och den sociala situationen blir därför svår också för befolkningen, som tvingas flytta med sin boskap till platser där det finns vatten.

När vi talar med en högt uppsatt representant för en kristen hjälporganisation berättar han att enligt officiella siffror lever 290 miljoner indier i extrem fattigdom, de har mindre än 1 US-dollar per dag. I verkligheten menar många att den siffran kanske är den dubbla. När vi frågar varför det är så stor skillnad mellan de officiella siffrorna och de verkliga siffrorna, får vi svaret att det är politiken som styr. Det är också därför man undviker att förklara Maharashtra state, eller vissa delar av delstaten, som katastrofområde p g a torkan. Då skulle utländska investerare fly landet eller området.

Indien är i många delar ett välutvecklat land och vill räknas till utvecklingsländerna. Samtidigt är det alltså 100-tals miljoner som lever under fattigdomsgränsen. Det är främst bland dem som HCC arbetar, med stöd av Svenska Missionskyrkan och Sida/SMR. Budskapet är tydligt, att det är en mänsklig rättighet att få rent vatten, att det är grundläggande för ett gott liv. Den rikedom vi har i Sverige, tillgång till rent vatten, är en rikedom och rättighet som många människor i Indien saknar. Därför samlar vi i Svenska Missionskyrkan just nu in pengar och ansöker om pengar från Sida för att i någon mån avhjälpa bristen på vatten hos dessa ”våra minsta systrar och bröder”. (pg. 90 08 24-4, skriv ”torka Indien”).

Vi har också träffat volontärer utsända i ett samarbete mellan Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping och Svenska Missionskyrkan. Just nu är det fyra volontärer som arbetar inom Child Labour-projektet, ett arbete som riktar sig till barn, i några fall mycket små barn, som arbetar för att de och familjen ska överleva. I Bombay finns nu 8 grupper med sammanlagt 480 barn och i Pune är det 6 grupper med 320 barn som på det här sättet får hjälp och stimulans till ett bättre liv.

Denna stilla vecka har vi också fått möjlighet att fundera över vad det kristna budskapet innebär för människor här i Indien, inte bara utifrån ett materiellt perspektiv. Idag har vi varit med om en dopförrättning med över 30 personer i byn Dudhjaon, 20 mil soder om Pune. Det var första dopförrättningen i det nya pionjärarbetet som växer fram i området.

Igår fick vi möta Bilal Naqvi, som vi skrev om i missionsbilagan till Sändaren i höstas, denne Bilal som kommer till årets kyrkokonferens i maj månad. Bilal är den omvände mullavin, som i moskén i Mumbra tidigare talade till 10.000 muslimer, men som idag leder en liten grupp av kristna och undervisar dem om tron på Jesus, som han på ett märkligt sätt fick möta i en syn när han förrättade tjänst i en moské. Bilal och hans vänner ger ut en kristen tidning och hjälper kvinnor och barn att få en yrkesutbildning.

Vi fick också möta en annan grupp nykristna, också de människor som lämnat islam och som nu följer Jesus, som i centrala Bombay, samlas regelbundet i ett litet rum för studier, samtal och bön. Två meningar lever kvar i våra tankar när vi går därifrån:
”Bara den som har hittat vägen till New Delhi kan visa andra vägen dit.” Med det menar de att bara Jesus, som kom ifrån Fadern, kan visa människorna vägen till Gud.
Sedan fick vi med oss ett Bibelord från Luk. 19:9-10, där Jesus säger till Sackaios: ”Idag har räddningen nått detta hus – han är också en son till Abraham, och Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det.”

Tag dessa tankar och bibelord som en hälsning från dem som räddats här i Indien och se på Jesu frälsargärning, som visar sig genom hans död och uppståndelse, som vi återigen får fira denna Stilla vecka.

I förvissning om att den Uppståndne vandrar vid vår sida!

Bertil Svensson
missionssekreterare

------------------------

Förbönsämnen

Missionsföreståndarval
Missionsföreståndaren är Svenska Missionskyrkans andliga ledare och främsta företrädare. Inför valet av ny missionsföreståndare ber vi om vishet och Guds Andes ledning för kyrkostyrelse och kyrkokonferens.

Litauen
Sedan några år har vi relationer till den reformerta kyrkan i Litauen som bland annat arbetar med att bygga upp nya församlingar. Deras erfarenheter kan bli till hjälp i Sverige där vi behöver nya utmaningar för att våga tänka pionjärt. Vi ber för den reformerta kyrkan i Litauen och deras visioner för framtiden.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se. Om Du tidigare anmält dig via veckobrev.mai@missionskyrkan.se så görs även eventuell avbeställning till denna e-mejladress.


Svenska Missionskyrkan