Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
6 oktober 2004

Kära vän!

Den här veckan informerar vi om vårt grannland i Baltikum, Litauen.

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Ny ledare för Evangeliskt reformerta kyrkan i Litauen

Evangeliskt reformerta kyrkan i Litauen firade en stor högtid lördagen den 28 augusti 2004, när man installerade en ny föreståndare (superintendent) för kyrkan. Man använde faktiskt ordet ordination, och man kan säga att funktionen som superintendent motsvarar en biskops i de reformerta kyrkor som använder den benämningen.

Det var pastor Rimas Mikalauskas som ordinerades. Ceremonin hölls i den reformerta församlingskyrkan i Birzai i norra Litauen. Samtliga utländska gäster kom via Riga i Lettland, som ligger bättre till än Vilnius eller Kaunas i Litauen som ankomstort per flyg om man ska till Birzai. De flesta kom under fredagen och reste tillbaka på söndagen.

Ända från Ungern kom Gustav Bõlskei, reformert biskop i Debrecen. Från Polen kom biskop Marek Izdebski. Ordinationen leddes av Generalsuperintendent Gerrit Noltensmeier från Reformerta kyrkan i Lippe, Tyskland. Pastor Erhard Mische från samma kyrka bistår arbetet i Litauen och fanns också på plats.

Från Sverige hade Marianne och Arne Sjöberg från Växjö missionsförsamling kommit redan under torsdagen. Svenska Missionskyrkan representerades av vikarierande Europasekreterare Bertil Widén.

I högtidsgudstjänsten fanns en mängd gäster på plats från kyrkor och organisationer i Litauen, bland dem Lutherska kyrkan, Metodistkyrkan, Baptistkyrkan och Katolska kyrkan.

Ordförande i Reformerta kyrkans styrelse (konsistorium) Vytautas Vegys stod för värdskapet tillsammans med Rimas Mikalauskas. Förmodligen samtliga pastorer och diakoner inom kyrkan var närvarande.

I avslutningen av gudstjänsten gavs tillfälle att framföra hälsningar. Detta pågick nästan två timmar. När alla som i förväg anmält att de ville ge en hälsning hade gjort det, då strömmade folk spontant fram med blommor och presenter. Det gick inte att ta fel på glädjen och tacksamheten hos församlingsfolket och alla dem som kommit från andra församlingar i Litauen.

Från Sverige överlämnades två glasljusstakar med tända ljus som sedan stod framme vid altarringen och lyste vackert. En gåva till ungdomsorganisationen Radvila på 1.000 euro överlämnades också, men helt diskret, för någon hade sagt att det bara var pastor Mikalauskas som var föremål för firande och gåvor denna dag.

Från kyrkan vandrade sedan ett hundratal inbjudna till ett litauiskt smörgåsbord i Radvila-slottet. Stämningen var hög och en kyrkokör från Reformerta församlingen i Vilnius tog upp sång efter sång som folk inte var sena att stämma in i.

På kvällen fick vi från Sverige tillfälle att helt kort samtala med Rimas Mikalauskas. Det budskap som överfördes var att, som en uppföljning av samtalen i mars med representanter för flera kyrkor som stöder arbetet i Litauen, vore det bra om kyrkoledningen försöker formulera sina planer och visioner för att kunna precisera vilka behov och möjligheter som står till buds för samarbetet. Både pastorssituationen, kyrkans juridiska problem och skapandet av en pensionsfond för kyrkans anställda nämndes. Kyrkans ledning kommer inom den närmaste framtiden att höra av sig i dessa frågor.

Bertil Widén
vikarierande Europasekreterare
----------------------------------------------

Förbönsämnen enligt Missionskyrkans förbönskalender:

Pastorsutbildning, THS
Vi tackar Gud för alla dem som i vår tid lyssnar in kallelsen och svarar ja. Många utbildar sig till pastorer just nu och de behöver våra förböner i sina studier och i sin personliga och andliga mognadsprocess. Vi ber också för Missionskyrkans antagningsnämnds arbete och för rektor, lärare och övrig personal på Teologiska Högskolan, Stockholm.

Litauen
Evangeliskt Reformerta kyrkan i Litauen är den nationella kyrka som Missionskyrkan har kontakt med, bl.a. genom Södra Götalands distrikt. Vi ger stöd till ungdomsarbetet, särskilt scout, ledarutbildning m.m. Vi ber för pastorer och de unga ledarna i kyrkan.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan