Svenska Missionskyrkans veckobrev om mission
6 maj 2005

Kära missionsvän!

Förra veckan informerade jag från bl a om missionsföreståndare i Evangeliska kyrkan i Kongo Brazzaville, Alphonse Mbama, som en längre tid varit sjuk och vars liv hänger på en skör tråd. Mbamas lever fungerar inte och det enda man kan hoppas på är en levertransplantation. Han är dock just nu är för sjuk för att klara en operation.

Många, både i Sverige och i Kongo ber för Mbama. Även i de franska protestantiska kyrkorna engagerar man sig och man har också uppmanat den franska regeringen att ompröva sitt beslut att ej ge madame Mbama visum till Frankrike för att besöka sin sjuke man. Och för en stund sedan kom det glada beskedet: Mme Mbama har fått visum och åker i natt till Paris!

Den här veckan fortsätter vi att be för Mbama och den Evangeliska Kyrkan i Kongo. Men vi ber också för Polen, som är ett av veckans förbönsämne enligt vår Förbönskalender. Polen är en av de stater runt Östersjön som för ett år sedan blev en del av den Europeiska Unionen.

Sedan hösten 2004 är det en ny ledning för Evangeliskt Kristna Kyrkan i Polen, som Svenska Missionskyrkan samarbetar med. Det är ett litet evangeliskt samfund i detta stora katolska land. Men kyrkan finns spridd över stora delar av landet. Den nya styrelsen visar stor målmedvetenhet med pionjärinsatser, teologisk utbildning och socialt arbete.

Inför sommaren ordnas många läger för församlingarnas ungdomar, men även för barn och ungdomar från svåra och fattiga hemförhållanden. Det blir också ett scoutläger som inkluderar ledarträning med medverkan från Sverige med ett gäng SMU-scouter.

Vår systerkyrka i Polen vill gärna utveckla utbytet med Sverige, genom vänförsamlingskontakter, studiebesök och utbildningsdagar. Genom bön och förbön öppnas vägarna för en fördjupad gemenskap och ett gemensamt engagemang för missionsuppdraget.

För några dagar sedan fick vi en uppdaterad rapport gällande hjälparbetet på Andamanerna. Läs den nedan, eller titta på vår hemsida, där du också kan se bilder från arbetet: http://www.missionskyrkan.se/templates/Page____4323.aspx

Den här helgen är den årliga samlingen för Missionskyrkans evangelister. Vi ber för dem och deras viktiga arbete i våra församlingar.

Nästa vecka samlas människor från hela världen i Aten till en konferens om världsmission och evangelisation på inbjudan av Kyrkornas Världsråd. Den här sortens samlingar hålls vart sjunde år. Temat är: Kom, Helige Ande, hela och försona! Svenska Missionskyrkan och flera av de systerkyrkor vi har nära samarbete (Ecuador, Nicaragua, Kongo Kinshasa, Libanon, Kina m fl) har inbjudits att delta. Vi ber om att Anden ska vara närvarande i samtalen och bli till glädje för världens kyrkor!

I veckobrevet har vi också information om att nya följeslagare behövs för tjänst i Palestina och Israel. Vi informerar också om ett Mellanösternseminarium som hålls i Stockholm den 21 maj.

Med varm hälsning!
Bertil Svensson
missionssekreterare

-------------------------------------------------------------------------------

Livet ler igen på Andamanerna och Hutbay

rapport från Hindustan Covenant Churchs och Svenska Missionskyrkans återuppbyggnadsarbete på Andamanerna och Hutbay, 26 april 2005.

Det var en speciell dag när Hindustani Covenant Church (HCC) och Svenska Missionskyrkan den 20 april 2005 inbjöds till Lt. Governor Prof. Ram Kapse för en officiell avtackning för det humanitära hjälparbete som HCC utfört för tsunamins offer på Andamanerna och Hutbay. HCC representerades av Mr. Ashish Wasker och Mr. Sukumar Kobalkar som fick ta emot en gåva.

Den 22 april 2005 var en annan milstolpe för HCC när 110 temporära härbärgen överlämnades till parlamentsledamoten Mr. Manoranjan Bhakt i närvaro av andra regeringsledamöter, hjälparbetare och behövande.

Därefter fick de hjälpbehövande överta ägandet av sina respektive härbärgen. Deras ansikten lyste av glädje trots den smärta och de prövningar de genomlidit – glädjen blandades med tårar. Det påminner oss om Jesus ord ”Vad helst du har gjort mot en av dessa mina minsta har du gjort för mig”.

HCC fick ett speciell omnämnande eftersom man är den första hjälporganisation som har färdigställt härbärgen som sedan överlämnats till regeringen och därefter de hjälpbehövande.

Regeringen framförde också en särskild tack för den katastrofhjälp som HCC bistod med under de första två månader efter katastrofen. Hjälpen bestod av frystorkad mat, husgeråd, verktyg, spisar, madrasser, hinkar med mera. De drabbade som närvarade uttryckte stor tacksamhet för att de givits möjlighet att bygga upp ett nytt liv.

HCC har startat 10 självhjälps-grupper i Panighat, Choldhari, Numunaghar och Mittakhadi. Detta uppskattas särskild av de kvinnor som mist sina nära och kära och sina materiella tillgångar. Arbetet har blivit en språngbräda för dessa kvinnor som fått moralisk styrka att klara sig på egen hand.

HCC har också givit ekonomisk hjälp till 10 kvinnor att starta eget vilket i sin tur också innebär att andra genom dem kommer att få hjälp. Kvinnorna var överväldigade av HCCs insats för att ingen annan velat ge dem denna möjlighet.

Den här månaden har HCC börjat reparera fiskebåtar. Fiskarna är synnerligen tacksamma för denna hjälp eftersom HCC är den första organisation som kommer till deras hjälp efter tsunamin. De kommer att kunna börja fiska igen så snart deras båtar är reparerade.

HCC har granskat fiskarnas behov och har därefter sammanställt en plan för hur de fiskarna ska få hjälp på bästa sätt. Tre familjer kommer att få dela på en båt, nät och redskap. Detta för att uppmuntra dem att forma fiskekooperativ.

Studien av den saltbemängda åkermarken är slutförd och kostnaderna för sanering är 30,000 rupier per hektar. Tillsammans med jordbrukare och jordbruksdepartementet arbetar HCC med att ta fram tillräcklig med pengar för att sanera marken och göra den brukbar igen. Bönderna uppskattar HCCs initiativ och nätverksarbete.

HCC har börjat undervisa bönderna i biodynamisk odling. Förhoppning är att de ska kunna börja bruka marken så snart som möjligt.

Ungdomar får genom HCC utbildning i katastrofarbete och katastrofberedskap. HCC har valt ut en högt belägen plats som kan fungera som en uppsamlingsplats vid en eventuell framtida katastrof. Där kommer ett katastrofcenter att byggas för att fungera som undervisningslokal men också som ett kriscentrum.

En studie om betesdjur har också slutförts. Tanken är att kvinnor som har förlorat sina familjer genom djuren ska kunna tjäna sitt levebröd.

HCC lägger fortfarande stora resurser på att ge samtalsterapi till många av dem som mist anhöriga och som känner stor sorg och saknad.

Det medicinska arbetet utförs på 12 platser genom mobila kliniker. Dr. Christina utför ett osjälviskt och helhjärtat arbete.

Många påpekar att HCCs arbete präglas av respekt för individens integritet och viljan att själv bygga upp ett nytt liv för att återigen bli självförsörjande.

HCC är djupt tacksam för Svenska Missionskyrkans förböner, ekonomiska hjälp, långa samarbete, utsänd hjälppersonal och läkare men också för att Missionskyrkan inspirerat andra organisationer till att arbeta på Andamanerna och Nicobarerna. Utan det stora stödet från Missionskyrkan och andra systerkyrkor skulle det inte varit möjligt att hjälpa de tsunamidrabbade människorna på Andamanerna.

Steven David
missionsföreståndare HCC

--------------------------------------------------

Följeslagare för tjänst i Palestina och Israel

Sveriges kristna Råd söker ekumeniska följeslagare till Palestina och Israel för två grupper med utresa under hösten 2005.

Efter utbildning arbetar följeslagarna i området under minst tre månader som en del av en internationell närvaro för att stärka respekten för folkrätten samt för att stödja lokalt ickevålds- och fredsarbete.

Du skall vara minst 25 år och gärna ha erfarenhet från internationellt arbete. Kunskap om folkrätt och i arabiska och/eller hebreiska är meriterande liksom anknytning till någon av projektets sändande organisationer.
 
Information samt ansökningsblankett finns på [ http://www.skr.org ]www.skr.org

Har du frågor, mejla oss på [ mailto:emanuel.furbacken@skr.org ]seappi@skr.org eller ring till Emanuel Furbacken 08-453 68 26 eller Kari Berg 08-453 68 37 på Sveriges Kristna Råd.

Vi behöver din ansökan senast 8 maj, på särskild blankett och på engelska. Din ansökan skickar du till [ mailto:emanuel.furbacken@skr.org ]seappi@skr.org

-----------------------------------------------------

Mellanösternseminarium
den 21 maj kl. 11.00 - 15.30

Lördagen den 21 Maj i Immanuelskyrkan, Stockholm, Kungstensgatan 17, T- Rådmansgatan

11.00  Årsmöte för Sabeels vänner i Skandinavien

13.00  Bengt Holmberg ”Varför en kristen inte kan tro att Guds löften till judarna driver ut palestinierna ur det heliga Landet.”
Hur skall man som kristen se på löftena till Israels folk i ljuset av den faktiska politiska situationen i det heliga landet - en teologisk reflektion.

14:30 Kirsten Jørgensen "Det hellige land – en fiktion".

Anmälan till Årsmöte/Lunchmacka och Mellanösternseminarium till Mi Helen, gärna per e-mejl till  mi.helen@booförsamling.se  eller mobil 0702-476644. Kostnad: 100:- inkl. kaffe och lunchmacka.

Ett samarrangemang mellan Sabeels vänner i Skandinavien, Missionskyrkans Mellanösterngrupp och Missions- och Biståndskommittén i Immanuelskyrkan

-----------------------------------------------------------

Svenska Missionskyrkans förbönskalender 8 maj

Evangelisterna
Missionskyrkans evangelister är i helgen samlade på Donsö för överläggningar och andlig fördjupning. Vi ber för våra evangelister som på ett speciellt sätt är kallade att förkunna frälsningens budskap för alla åldrar.

Polen
Vår systerkyrka i Polen arbetar under sommaren med flera olika ungdomsläger. Vi ber om inspiration och glädje för alla dem som kommer att delta i dessa läger.

-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se.


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan