6 maj 2010


Nästa vecka håller tre kyrkor och den gemensamma ungdomsorganisationen årskonferens i Örebro med temat Utmanad – av Jesus och samtiden!  Viktiga samtal kommer att föras om kyrkans roll i dag i Sverige och i världen. Särskilt inbjuden är Jim Wallis, en viktig ledargestalt mellan tro och kristet samhällsengagemang i USA, med stort infl ytande också bland andra evangeliska kyrkor i världen.

Från Missionskyrkans systerkyrkor kommer ledare från Kongo Kinshasa, Japan, Estland och USA. Vår amerikanska systerkyrka, Evangelical Covenant Church (ECC) firar under midsommarveckan sitt 125-årsjubileum och det uppmärksammas även i Örebro genom att vice President Donn Engebretson kommer att närvara.

Kyrkokonferensen börjar torsdagen den 13 maj kl. 10.00 i Conventum Arena. Förhandlingar och gudstjänster pågår torsdag till lördag. Konferensen avslutas med en sändningsgudstjänst söndagen den 16 maj kl. 11.00.

En förkonferens om Kongo hålls på Karlskoga folkhögskola onsdagen den 12 maj. På kvällen samma dag hålls även en extrainsatt gudstjänst med Missionskyrkans evangelister. För mer detaljer, se www.missionskyrkan.se.

I det här veckobrevet vill vi också ge lite information om de insatser som gjorts sedan jordbävningskatastrofen i Haiti den 12 januari. Närmare 1,5 miljoner kr har samlats in via Missionskyrkan. Allt kanaliseras via Covenant World Relief, den hjälporganisation som är kopplad till vår systerkyrka ECC i USA. 

Slutligen har vi glädjen att meddela att Dr Shekhar Singh, från vår systerkyrka i Indien, som besökt Sverige och många församlingar, sedan 1 maj är ny rektor vid Union Biblical Seminary, som betraktas som ett av de ledande teologiska seminarierna i Indien, med elever från hela Sydostasien. Singh, som är medlem i St Andrews Church i Pune, har varit lärare vid UBS sedan 1985, där han undervisat i praktisk teologi och ansvarig för Christian Ministry Department. Han har under senare år varit en ofta anlitad talare vid olika konferenser, alltifrån Kyrkornas Världsråd och olika systerkyrkor. Singh hade planerat delta i vår kyrkokonferens nästa vecka, men pga sitt nya ansvar har han fått ställa in sitt besök i Sverige den här gången. Vi omsluter Shekhar Singh och hans familj i förbön i hans nya uppgifter och ser fram emot fortsatt god kontakt med oss i Missionskyrkan.

Med varm hälsning!

Bertil Svensson
internationell missionssekreterare

Läs hela brevet och sätt upp det på anslagstavlan »


Internationell mission, brev

Svenska Missionskyrkan