Svenska Missionskyrkans veckobrev om internationell mission 
5 november 2003

Härligt och heligt när HCC firade 40-årsjubileum!

Ja, så börjar vår Asiensekreterare P-O Sveder Renklint sin rapport från Indien, varifrån han kom för ett par dagar sedan tillsammans med en grupp missionsintresserade som deltagit i HCC:s jubileum. P-O fortsätter:

Fest och glädje, tillbakablickar och visioner, utmaning och överlåtelse präglade Hindustani Covenant Church´s 40-årsjubileum sista helgen i oktober. Jubileet ägde rum i Pune, Indien, där HCC har sitt centrum.

Redan på fredagen samlades man till en inledningsgudstjänst i förorten Pimpri. Under lördagen hade man en seminariedag på Union Biblical Seminary där man i föredrag speglade kyrkans olika verksamheter. Senare på eftermiddagen öppnades en utställning i trädgården utanför Church Center som genom bilder, texter, föremål mm visade de olika grenarna på kyrkans verksamhetsträd. Lördagen avslutades med en fantastisk kavalkad av sång, musik, sketcher och dans med många deltagare.

I söndagens gudstjänst, i den fullsatta S:t Andrews Church i Pune, riktades många ord av tacksamhet till de svenska missionärer som verkat i kyrkan. Blomsterkransar och varma ord lämnades till närvarande gäster. Men gudstjänsten präglades mer av framtiden än av historien. Åtta nya pastorer ordinerades och tre medarbetare avskildes till mission på ögruppen Andamarerna. Missionsföreståndare Steven David överlämnade en gåva till Missionskyrkans pionjärarbete i Sverige och en gåva till HCC:s arbete bland muslimer överlämnades av Missionsföreståndare Krister Andersson. Efter gudstjänsten serverades mat till alla gäster i trädgården.

Hindustani Covenant Church är en liten men stark och växande kyrka. Trots sin litenhet spelar man en stor roll i evangelisationsarbetet och det sociala arbetet i delstaten Maharashtra och på andra platser i det väldiga folkhav som heter Indien. Genom sin hängivenhet utmanar man också oss i Svenska Missionskyrkan till frimodigt vittnesbörd och utgivande tjänst.

P-O har också besökt en söndagsskola i Pune, varifrån han rapporterar nedan.

Vår förbönskalender denna veckan aktualiserar "ettåringarna", dvs ungdomar som ger ett år för tjänst i den kristna församlingarna i Sverige. Dessutom ber vi för tonårsarbetet inom Svenska Missionskyrkan.

Med bön om Guds välsignelse över arbetet både i Sverige och Indien!

Bertil Svensson
missionssekreterare
------------------------

Söndagsskolan i Pune

Det är söndag morgon och dags för söndagsskola i S:t Andrews Church i Pune, Indien. Ett trettiotal barn med sina tre lärare springer och går från gudstjänsten till söndagsskolans lokal. I dag skall man öva några av de sånger man skall sjunga nästkommande lördag, vid Hindustani Covenant Churchs 40-årsjubileum. Lärarna hyssjar och håller ordning och man känner spänningen hos barnen inför det som skall komma nästa helg.

Efter samlingen får jag en pratstund med tre av lärarna, Mrs. Reeba Masih, Mrs. Monica David och Mrs. Tresa David. Mrs Nalini Singh är också lärare men är på annat uppdrag denna söndag.

- Vi samlas varje söndag kl 09.15 fram till gudstjänstens slut under perioden juni till april, berättar man. Vi börjar med att vara med i gudstjänsten de första 15 minuterna för att barnen skall lära sig att gå i gudstjänsten. Sedan går vi till våra klasser. Vi är fyra lärare på två grupper, juniorklassen där barnen är 5 – 10 år och seniorklassen där de är 11 – 15 år. Vi har ansvaret för en klass under en månad i taget. Ungefär 70 barn är inskrivna och ca 40 kommer regelbundet. Vid jul kan det vara många fler. Nästan alla barn som kommer är församlingsbarn.

- Vi använder textböcker med en minnesvers, en berättelse och en bild att färglägga, berättar man vidare. Under terminen gör vi olika saker med barnen, vi har till exempel frågesport med bibelfrågor och vi lär dem rörelsesånger. Till jul och påsk övar vi in drama och vi ansvarar också för ett stånd vid försäljningen på Tacksägelsedagen under hösten och så åker vi på utflykt en gång per år.

Den 14 november är Barnens dag i Indien. Det var födelsedagen för Jawaharlal  Nehru, Indiens förste premiärminister, och han brydde sig mycket om barnen. I många kyrkor i Indien gör man något särskilt för barnen i samband med denna dag. I S:t Andrews Church i Pune låter man barnen ta hand om hela gudstjänsten första söndagen efter den 14 nov. Barnen ansvarar för att leda gudstjänsten, predika, välja sånger mm.

- Vårt mål är att ge barnen bibelkunskaper så att de skall växa i Herren och tjäna honom, säger man.

När jag frågar om vad man har för problem med söndagsskolan svarar man att en del barn deltar oregelbundet Det händer särskilt under regnperioden, juni till september, då det kan vara svårt att ta sig till kyrkan eller vid examensperioder. Man märker också av att det är färre barn sista söndagen i månaden. Föräldrarna har inte fått sin lön ännu och man kanske inte har pengar för att ta bussen till kyrkan.

Jag frågar också om man tycker det är ett problem att man inte har någon manlig lärare, men det tycker man inte att det är. Församlingen växer och det gör att även söndagsskolan växer. Den är populär och föräldrarna stöttar barnen att gå dit.

Till sist säger man att man önskar brevvänner i någon svensk söndagsskola. Kanske det är någon som vill nappa?

P-O Sveder Renklint
-------------------------------------------

Förbönsämnen:

SMU-arbetet - Tonår
Många positiva vittnesbörd har kommit från sommarens alla tonårsläger, och det är en utmaning för fortsatt arbete bland tonåringar. Vi ber om uthållighet och glädje för alla de ungdomsledare i våra SMU-grupper som regelbundet möter unga människor.

"Ettåringarna"
SMU:s satsning  på unga ledare, ” Ettåringar”, är en viktig resurs. Ledarskapet kan vara påfrestande och tufft för en ung människa och de behöver uppmuntran och stöd. Vi ber för de ”ettåringar” som i höst arbetar i olika SMU-föreningar runt om i landet.
-----------------------------------------------
Det elektroniska veckobrevet skickas varje onsdag eftermiddag direkt till alla som har anmält sitt intresse. Anmälan görs på Svenska Missionskyrkans hemsida, www.missionskyrkan.se/utskick


Svenska Missionskyrkan